Asetamme ihmiset etusijalle kaikessa tekemisessämme. Henkilöstömme on suurin vahvuutemme ja yksilöllisen kasvun tukeminen on etuoikeutemme. Vuonna 2022 lanseerasimme People First -henkilöstöstrategiamme, joka koostuu viidestä peruspilarista: Hyvinvointi ja turvallisuus, toimintakulttuuri, johtajuus, osaamisen kehittäminen ja työnantajamielikuva.

Yksi tiimi – Erittäin yhteistyökykyinen, yhtenäinen ja sitoutunut suorituskykyyn perustuva kulttuuri

Olemme yhteistyön sekä henkilöstömme ympärille rakentuvan yhtenäisen, sitoutuneen ja suorituskykyyn perustuvan kulttuurin puolestapuhujia.

Nykypäivän kiireisessä maailmassa ja työympäristössä fyysinen hyvinvointi ei riitä. Haluamme myös varmistaa työntekijöidemme henkisen hyvinvoinnin tarjoamalla heille hyvän ja vakaan työkulttuurin, joka on onnellisten työntekijöiden perusta. Vuonna 2022 sitoutumistaso, eNPS, oli 37, mikä ylittää alan parhaimman 25 prosentin vertailuarvon. 

Team culture
Value people

Inspiroitunut johtajuus maksimoi suorituskyvyn

Panostamme johtamiskykyjemme kehittämiseen ja tarjoamme mahdollisuuksia kasvaa ja periä kestävän kehityksen ajattelutapamme inspiroimalla kykyjä ja maksimoimalla suorituskykyä.

Johtajuuden pilarissa asetamme selkeät odotukset siitä, mitä Uponorin johtajana oleminen tarkoittaa, ja luomme sitten johtajillemme mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa valmiuksiaan johtaa tiimiään. Johtajamme ovat olennainen osa pyrkimämme yhtenäisen, tehokkaan kulttuurin luomista, ja heillä on tärkeä rooli innostaa ja motivoida tiimiään. Ylimmällä johdollamme on säännölliset kontaktipisteet maailmanlaajuista yhteistyötä ja tiedon jakamista varten.

Vahvempia yhdessä – Monimuotoisuudesta polttoainetta innovaatioihin

Tarjoamme työntekijöillemme työympäristön, jossa he viihtyvät ja tuntevat olevansa arvostettuja uskonnosta, sukupuolesta, kansallisesta tai sosiaalisesta alkuperästä tai muusta asemasta ​​riippumatta. Charta der Vielfaltin jäseninä kannatamme tasavertaisia mahdollisuuksia sekä monimuotoisuuden tunnustamista ja integroimista yrityskulttuuriin. Monimuotoisuus on usein hyödyntämätön resurssi, joka rohkaisee erilaisia ​​näkökulmia ja ajaa innovaatioita. Tuemme monipuolista työvoimaamme ja loistamme sen tuoman osaamisen ansiosta.

Osana monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja osallisuusstrategiaamme pyrimme siihen, että johdon 50 ylimmässä roolissa on 40 prosenttia sekä naisia että miehiä.
 

Tavoite vuoteen 2027 mennessä:

  • 40 prosenttia sekä naisia että miehiä johdon 50 ylimmässä roolissa
Diversity
Uponor great place to work

Selvästi muista eroava loistava työpaikka

Meidät tunnetaan vahvasta yhteistyö- ja tuottavuuskulttuuristamme. Osaamisenhallintaohjelmiemme lisäksi kuuntelemme jatkuvasti työntekijöitämme ja pyrimme pysymään houkuttelevana työnantajana kyvyillemme. Vuonna 2022 saimme "Great Place to Work" -palkinnon Espanjassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa ja Frankfurtin toimistollemme Saksassa.

Yhdysvalloissa saimme Top Workplace Award -palkinnon, joka perustuu täysin riippumattoman kolmannen osapuolen suorittaman työntekijöiden sitoutumistutkimuksen palautteeseen.
 

Kasvanut tietoisuus turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme ja heidän turvallisuutensa ja hyvinvointinsa menevät kaiken edelle. Olemme asettaneet tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Lisätäksemme näkyvyyttä turvallisuuden tärkeydestä työntekijöille ja vahvistaaksemme turvallisuusohjeistusta olemme käynnistäneet Mission Zero -kampanjan. Kampanja sisälsi suunnitelmia tapaturmataajuudemme vähentämiseksi (LTIF) 30 prosentilla joka vuosi.
Viime vuosina olemme jatkuvasti saavuttaneet tämän tavoitteen, mutta vuonna 2022 tapaturmataajuus nousi (4,8:sta 6:een). Olemme ottaneet käyttöön korjaavia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi uuden turvallisuustyökalun.

Tavoitteet:
  • -30 prosentin vuosittainen lasku tapaturmataajuudessamme
  • Nolla tapaturmaa
Mission Zero

Vastuulliset ratkaisumme

  • Ratkaisuja pienellä hiilijalanjäljellä
  • Korkea toiminnallinen kestävyys ja laatu
  • Uusiutuvat tai kierrätetyt raaka-aineet
  • Sertifioitu tuotetason läpinäkyvyys
Luettelo kaikista saatavilla olevista Uponorin EPD:istä 

Positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus

Tunnustamme vastuumme olla hyvä yrityskansalainen ja luoda myönteistä vaikutusta yhteiskunnassa. Pyrimme edistämään kestävyyttä, terveyttä ja turvallisuutta rakennetussa ympäristössä toimillamme ja lahjoituksillamme.

Siirrytään kohti nettonollaa

Käytämme tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita päästöjemme seuraamiseen ja vähentämiseen. Olemme määrittäneet selkeän polun ja asettaneet kunnianhimoisia virstanpylväitä näyttääksemme esimerkkiä ja saavuttaaksemme nettonollatoiminnan vuoteen 2040 mennessä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määritelleet seitsemän keskeistä SDG-tavoitetta, joita kaikki toimintamme edistää.

Vastuullista liiketoimintaa

Varmistamme Uponorin eettisen liiketoimintakulttuurin läpinäkyvyyden sekä seuraamme ja valvomme laajasti mahdollisia riskiindikaattoreita.