Olemme sitoutuneet

Siirrytään kohti nettonollaa

Saavuttaa nettonollan vuonna 2040

Käytämme tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita päästöjemme seuraamiseen ja vähentämiseen. Pyrimme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä omasta toiminnastamme 75 % (Soveltamisala 1 ja 2) ja 20 % toimitusketjustamme (Scope 3) vuoteen 2027 mennessä verrattuna vuoteen 2019.

Olemme ylpeitä voidessamme todeta, että olemme saavuttaneet mainitut Scope 1 ja 2 -päästövähennystavoitteet etuajassa. Mutta emme pysähtyneet siihen huhtikuussa 2023, vaan saimme ensimmäisenä alallamme varmennetun hyväksynnän nollatavoitteellemme Science Based Targets -aloitteelta.

Nettonolla tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista mahdollisimman lähelle nollaa arvoketjuissa (Scope 1,2 ja 3) ja loput päästöt poistetaan ilmakehästä.

Toimillamme ja sitoumuksillamme emme vain halua asettaa kunnianhimoa korkealle, vaan myös rohkaista muita toimimaan. 

GHG emissions
Miten se menee?
Miten se menee?

Siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin

Maailman energiavalintojen kehittyessä Uponor pyrkii toimimaan mallina teollisuudelle ottamalla käyttöön uusiutuvat energialähteet kaikissa globaaleissa toiminnoissamme kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Tällä hetkellä, 98 % käyttämästämme sähköstä on peräisin uusiutuvista lähteistä. Puhtaiden energialähteiden ja energiankäytön vähentämisen lisäksi meillä on aurinkopaneeliverkosto, joka tuottaa sähköä Nastolan tuotantolaitoksillemme.

Tavoitteet vuoteen 2027 mennessä:

 • Käytämme vain sertifioitua vihreää sähköä
 • Me vähentää energiaintensiteettiä 15 %, verrattuna vuoteen 2019

Romun ja jätteen vähentäminen ja uudelleenkäyttö

Tuotantolaitostemme jäte koostuu pääosin muovista ja metallista, jotka voimme kierrättää korkeassa määrin.

Suurena askeleena kohti kierrätyksen arvoketjua olemme luoneet suljetun kierron vaikeasti kierrätettävälle muovijätteelle. Kemiallinen kierrätysprosessiPEX mahdollistaa jätteiden kierrättämisen uusiksi tuotteiksiPEX Tällä hetkellä voimme kestävästi kierrättää 83% kokonaisjätteestämme energiana tai raaka-aineena.


Tavoite vuoteen 2027 mennessä:

 • Kestävästi kierrättää 100 % kaikesta jätteestä

Vastuullisten raaka-aineiden varmistaminen

Pääraaka-aineemme muovi on päästöintensiivistä, ja tämä on otettava huomioon sen käsittelyssä. Tunnustamme vastuumme ja mittaamme ahkerasti toimintaamme vähentääksemme ympäristövaikutuksiamme. Edistämme aktiivisesti siirtymistä uusiutuviin raaka-aineisiin ja siirrymme kiertotaloudellisempaan lähestymistapaan tuotteiden ja niiden pakkausten valmistuksessa.
Jatkamme kierrätys- ja uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvien tuotteiden innovointia ja vaikutamme päättäjiin tukemaan parhaiten kestäviä valintoja.

Sitoumukset:

 • Lisäämme kierrätettyn tai uusiutuvan muovin käyttöä tuotannossamme
 • Jatkamme pioneerityötä tutkia vaihtoehtoja fossiilisiin polttoaineisiin perustuville tuotteille

Vesivarojen turvaaminen

Tavoitteenamme on turvata vesivaroja jokaisessa vaiheessa vettä kestävän arvoketjun luomisesta aina asiakkaidemme vesihuollon parantamiseen. Tehtaamme toimivat erittäin korkealla hyötysuhteella ja kaikki on varustettu mm suljetun kierron jäähdytysjärjestelmillä, jotka mahdollistavat alhaisen vedenkulutuksen. Joillakin valmistuspaikoilla käytämme toissijaisia ​​vesivaroja kasteluun ja esimerkiksi wc-huuhteluihin.

Tavoite vuoteen 2027 mennessä:

 • Vähennä veden intensiteettiä 10 % verrattuna vuoteen 2019

Mitä ovat kasvihuonekaasupäästöjen luokitukset?

Kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi, metaani ja otsoni, luokitellaan tyypillisesti kolmeen ryhmään, niin sanottuihin "scopeihin".
 
 • Scope 1 -luokka kattaa yrityksen suorat päästöt eli päästöt yrityksen omistamista tai hallitsemista lähteistä (esimerkiksi toimintatiloissa käytetyn energian päästöt)
 • Scope 2 -luokka sisältää epäsuorat päästöt ostetun sähkön ja höyryn tuotannosta sekä kulutetusta lämmityksestä ja jäähdytyksestä
 • Laajuus 3 kattaa kaikki muut epäsuorat päästöt, joita syntyy yrityksen arvoketjussa, kuten ostetut tavarat ja palvelut, kuljetukset ja jakelu, toiminnassa syntyvä jäte, työntekijöiden työmatkat, polttoaineeseen ja energiaan liittyvät toiminnot tai työmatkat
Emissions scopes model

Vastuulliset ratkaisumme

 • Ratkaisuja pienellä hiilijalanjäljellä
 • Korkea toiminnallinen kestävyys ja laatu
 • Uusiutuvat tai kierrätetyt raaka-aineet
 • Sertifioitu tuotetason läpinäkyvyys
Luettelo kaikista saatavilla olevista Uponorin EPD:istä 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määritelleet seitsemän keskeistä SDG-tavoitetta, joita kaikki toimintamme edistää.

Huolehdimme työntekijöistämme

Asetamme ihmiset etusijalle kaikessa tekemisessämme. Henkilöstömme on suurin vahvuutemme ja yksilöllisen kasvun tukeminen on etuoikeutemme.

Positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus

Tunnustamme vastuumme olla hyvä yrityskansalainen ja luoda myönteistä vaikutusta yhteiskunnassa. Pyrimme edistämään kestävyyttä, terveyttä ja turvallisuutta rakennetussa ympäristössä toimillamme ja lahjoituksillamme.

Vastuullista liiketoimintaa

Varmistamme Uponorin eettisen liiketoimintakulttuurin läpinäkyvyyden sekä seuraamme ja valvomme laajasti mahdollisia riskiindikaattoreita.