Vastuullista liiketoimintaa

Hallintoperiaatteemme sekä vastuullisuustavoitteemme ovat syvästi juurtuneet päivittäiseen liiketoimintaamme. Varmistamme Uponorin eettisen liiketoimintakulttuurin läpinäkyvyyden sekä seuraamme ja valvomme laajasti mahdollisia riskiindikaattoreita. Osoitamme tinkimätöntä rehellisyyttä ja teemme liiketoimintaa oikealla tavalla eri toiminnoissa.

Vastuullisuuden toimintamalli

Hallituksemme valvoo vastuullisuusagendaamme ja ohjaa suuntaa, kun taas johtoryhmä hyväksyy vuosisuunnitelmat ja kehittämisen tiekartan toteuttamisen. Vastuullisuuden johtoryhmä edustaa kutakin liiketoimintadivisioonaamme sekä vastaa Uponorin vastuullisuusagendan seurannasta ja kehittämisestä, mukaan lukien tavoitteiden asettamisesta. Segmenttikohtaiset vastuullisuustiimit yhteistyössä paikallisten vastuutiimien kanssa toteuttavat omia kehitysprojekteja täydentääkseen yhtiön yleistä kestävän kehityksen suorituskykyä.

Uponor sustainability operating model
Culture of compliance

Noudattamisen kulttuuri

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen periaatteeseen, jotka takaavat tinkimättömän liiketoiminnan ja ihmisoikeudet.

Toimintaohjeemme sisältää nollatoleranssin kilpailunvastaiseen toimintaan, lahjontaan, syrjintään ja esimerkiksi epäeettiseen liiketoimintaan. Olemme ottaneet käyttöön ilmoituskanavia, sekä sisäisen että ulkoisen, varmistaaksemme oikean työkalun korjataksemme kaikki poikkeamat normatiivisista ja eettisistä puitteistamme.

Järjestämme erilaisia ​​pakollisia vaatimustenmukaisuuskoulutuksia kaikilla markkinoillamme, mukaan lukien vastuullisuuteen liittyvä koulutus, kaikille yli 4000 työntekijällemme.

Kestävä toimitusketjun hallinta

Aktiivinen osallistuminen ja läpinäkyvä tiedonvaihto kaikkien sidosryhmiemme kanssa on elintärkeää – ei pelkästään liiketoiminnan kehittämisen vaan myös kestävien yhteiskuntien edistämisen kannalta.

Vuonna 2021 julkaisimme uuden toimittajille suunnatun toimintaohjeemme sitoaksemme toimitusketjumme entistä paremmin arvoihimme ja tavoitteisiimme. Kaikkien uusien toimittajien on sitouduttava eettisiin, ympäristövastuullisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiimme sekä täytettävä vastuullisuuskriteerimme toimittajien arvioinnissa.

Tavoite vuoteen 2027 mennessä:
90 prosenttia hankinnoista kuuluu toimittajien toimintaohjeiden piiriin

Sustainable supply chain management
Protecting the einvironment

Vastuullisuussidonnaiset johdon kannustintavoitteet ja lainasopimukset

Johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat on liitetty vastuullisuustavoitteisiin varmistaaksemme täyden yhdenmukaisuuden ja riittävät resurssit tärkeässä tehtävässämme.

Vuonna 2021 allekirjoitimme kaksi erillistä, 70 miljoonan euron arvoista pitkäaikaista lainasopimusta, joissa on kestävään kehitykseen sidottuja suoritustavoitteita. Vuonna 2022 allekirjoitimme uuden viisivuotisen 50 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen, jonka hinnoittelumekanismi on sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Sen marginaali on sidottu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Vastuullisuusarviointimme

  • EcoVadis palkitsi Uponorilla a Kultamitali nostamalla Uponorin kärkeen 6 % 5000:sta muovituotteiden valmistussektorin yritykset arvioivat EcoVadis maailmanlaajuisesti. 
  • Sustainalytics, sijoitti Uponorin 7. sijalle kaikista 135:stä arvioimansa toimialan yrityksestä ja antoi yhtiölle matalan ESG-riskiluokituksen: 15,7 asteikolla 1-100.
  • Carbon Disclosure Project, CDP, antoi meille B-luokituksen asteikolla D-A.

Läpinäkyvyyttä verotukseen

Keräämämme ja maksamamme verot sekä veronluonteiset maksut tukevat yhteiskunnan ja sen palveluiden ylläpitämistä. Noudatamme täysin verotusvaatimuksia niissä maissa, joissa toimimme, ja yhdenmukaistamme edelleen veroprosesseja parantaaksemme verojemme näkyvyyttä. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että veroraporteissamme julkaisemamme tiedot ovat olennaisia ​​ja oikeita.

Tax transparency

Siirrytään kohti nettonollaa

Käytämme tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita päästöjemme seuraamiseen ja vähentämiseen. Olemme määrittäneet selkeän polun ja asettaneet kunnianhimoisia virstanpylväitä näyttääksemme esimerkkiä ja saavuttaaksemme nettonollatoiminnan vuoteen 2040 mennessä.

Vastuulliset ratkaisumme

  • Ratkaisuja pienellä hiilijalanjäljellä
  • Korkea toiminnallinen kestävyys ja laatu
  • Uusiutuvat tai kierrätetyt raaka-aineet
  • Sertifioitu tuotetason läpinäkyvyys
Luettelo kaikista saatavilla olevista Uponorin EPD:istä 

Positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus

Tunnustamme vastuumme olla hyvä yrityskansalainen ja luoda myönteistä vaikutusta yhteiskunnassa. Pyrimme edistämään kestävyyttä, terveyttä ja turvallisuutta rakennetussa ympäristössä toimillamme ja lahjoituksillamme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määritelleet seitsemän keskeistä SDG-tavoitetta, joita kaikki toimintamme edistää.

Huolehdimme työntekijöistämme

Asetamme ihmiset etusijalle kaikessa tekemisessämme. Henkilöstömme on suurin vahvuutemme ja yksilöllisen kasvun tukeminen on etuoikeutemme.