Joutsenmerkitty rakentaminen kasvaa vauhdilla

Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia kasvihuonepäästöistä. Joutsenmerkitty rakentaminen tarjoaa vaihtoehdon kestävämpään ja terveellisempään rakentamiseen, ja sen suosio onkin viime vuosina kasvanut nopeasti.  

Joutsenmerkitty rakentaminen on viime vuosina yleistynyt kaikissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi vuosien 2018–2019 aikana valmistuneiden kohteiden määrä Pohjoismaissa kaksinkertaistui. Erityisen suosittua Joutsenmerkitty rakentaminen on ollut Ruotsissa, jossa siitä on tullut jo vakiintunut rakentamistapa.

– Suomessa kiinnostus alkoi laajemmin herätä viitisen vuotta sitten, jolloin Joutsenmerkityn rakentamisen kriteerejä uudistettiin. Tällä hetkellä meillä on lähes 40 valmistunutta tai rakenteilla olevaa kohdetta, joiden joukossa on niin kerrostaloja, koulu- ja päiväkotirakennuksia kuin kampuksia ja pientalojakin, kertoo asiantuntija Heidi Vaarala Joutsenmerkkiä Suomessa hallinnoivasta Ympäristömerkintä Suomi Oy:stä.

Vaaralan mukaan esimerkiksi kunnissa Joutsenmerkitty rakentaminen on nähty yhdeksi keinoksi saavuttaa asetetut ilmastotavoitteet. Myös kouluissa ja päiväkodeissa viime vuosina ilmenneet sisäilmaongelmat ovat lisänneet kiinnostusta. 
– Terveellinen asuinympäristö ja ympäristön kannalta kestävät ratkaisut ovat tärkeitä valintaperusteita myös yhä useammalle kuluttajalle.
Tavoitteena ekologinen ja terveellinen talo
Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on varmistaa, että rakennus on koko sen elinkaaren ajan ympäristöystävällinen, terveellinen ja turvallinen. 
Merkintä voidaan myöntää pientaloille, kerrostaloille, koulu- ja päiväkotirakennuksille, vapaa-ajan asunnoille ja asuintaloiksi luokiteltaville palvelutaloille. Joutsenmerkkiä voi hakea myös peruskorjauskohteisiin.

Joutsenmerkinnän elinkaariajatteluun perustuvat kriteerit asettavat vaatimuksia etenkin rakennuksen energiantarpeelle, sisäilmalle, rakennusmateriaaleille, rakennusprosessille ja rakentamisen laadunhallinnalle. Pakollisten vaatimusten lisäksi Joutsenmerkityn talon kriteereihin kuuluvat pistevaatimukset. Pisteitä saa esimerkiksi aurinkopaneelien käytöstä, rakennusjätteen kierrättämisestä,

Joutsenmerkittyjen tuotteiden käytöstä tai ns. vihreistä toimenpiteistä kuten pyöräparkeista, viherkatoista tai sähköauton latauspisteistä.
– Joutsenmerkin hakeminen on monivaiheinen prosessi, joten on tärkeää, että vaatimukset otetaan huomioon jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa, Heidi Vaarala huomauttaa.

Tietokanta auttaa materiaalivalinnoissa

Yksi Joutsenmerkin kriteereistä on rakennuksen resurssitehokkuus: uusien Joutsenmerkittyjen talojen energialuokka on A, kodinkoneet ovat energiatehokkaita ja jätteiden kierrätys on järjestetty hyvin. 

Sisäilman laatu varmistetaan jo rakentamisen aikaisella tehokkaalla kosteudenhallinnalla. Ilmanvaihdon puhtauden lisäksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa edellytetään toimenpiteitä radonin torjumiseksi ja rajoitetaan tiukasti formaldehydipäästöjä. Myös rakennusmateriaaleja sekä kemiallisia tuotteita kuten maaleja, liimoja ja tasoitteita valvotaan tarkasti. Kaikki käytetyt materiaalit ja tuotteet on listattava, eivätkä ne saa sisältää terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita kuten raskasmetalleja, bromattuja palonestoaineita tai ftalaatteja. Lisäksi puutavarasta tarvitaan metsä- ja jäljitettävyyssertifikaatit. 

Osalle tuoteryhmistä asetetaan myös muita vaatimuksia, jotta ne täyttävät Joutsenmerkin talokriteerien materiaalivaatimukset. 
– Melko tavallinen väärinymmärrys on, että rakentamisessa pitäisi käyttää vain Joutsenmerkittyjä tuotteita. Näin ei siis ole, mutta tuotteiden on täytettävä omalle tuoteryhmälleen asetetut vaatimukset. Joutsenmerkityt ja EU-ympäristömerkityt tuotteet täyttävät vaatimukset automaattisesti ja niiden käyttämisestä on mahdollista saada pisteitä. 
Tuotteiden etsintää helpottaa rakentajille ja materiaalitoimittajille tarkoitettu pohjoismainen tietokanta, johon on koottu talokriteerit täyttäviä materiaaleja ja tuotteita. 
– On kuitenkin hyvä muistaa, että tietokanta täydentyy jatkuvasti. Kaikkia tuotteita sieltä ei siis välttämättä löydy. Tietokannassa ei myöskään ole tuotteita, joille ei ole määritelty talokriteereissä erityisiä vaatimuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi käyttövesiputket ja lattialämmityskaapelit.
Joutsenmerkki-talo Roiha, Kaarina
Tukea koko prosessin ajan
Joutsenmerkkiä hakevan talon koko rakennusprosessi niin käytettyjen materiaalien kuin menetelmienkin osalta dokumentoidaan tarkasti. Tarkastustyöstä vastaa Ympäristömerkintä Suomi Oy, joka tekee rakentajan kanssa tiivistä yhteistyötä koko hankkeen ajan.
– Esimerkiksi materiaalien hankintavaiheessa yhteyttä voidaan pitää viikoittainkin. On tärkeää varmistaa, että kaikki on kunnossa ennen kuin materiaaleja ryhdytään tilaamaan. Näin kalliiksikin tulevilta virheiltä vältytään. 
– Vaikka merkin hankintaprosessi on melko vaativa, tukea ja opastusta saa koko hankkeen ajan, Vaarala korostaa. 


Pikkukuva: Useista Joutsenmerkkitaloista löytyy Uponorin toimittamaa laadukasta talotekniikkaa. Kuvassa Joutsentalo Roiha, Kaarina.