Esivalmistuksella voidaan hillitä käsistä karkaavia rakennuskustannuksia

Suhdannevaihtelut näkyvät nopeasti rakennusmateriaalien hinnoissa ja työvoiman saatavuudessa. Talotekniikkateollisuudessa haasteeseen on vastattu kehittämällä kustannustehokkaita, ketterästi asennettavia kevytelementtejä, joiden avulla hinta, laatu ja aikataulut pysyvät hallinnassa.
 
Viime vuonna rakentamisessa ylitettiin kokonaistuotannon kasvuvauhti jo neljättä vuotta peräkkäin. Korkeasuhdannetta on siivittänyt ennätyksellisen vilkas asuntorakentaminen: Suomessa on aloitettu yhteensä noin 65 000 uuden asunnon rakentaminen parin viime vuoden aikana. Rakennusteollisuuden viimesyksyisen arvion mukaan tänäkin vuonna lähtee liikkeelle kaikkiaan 39 000 asunnon rakennustyöt. Kasvun kiihtyessä rakennuskustannukset ovat nousseet roimasti etenkin pääkaupunkiseudulla, jonka jatkuvasti kasvava asukasmäärä pitää asuntokysynnän muuta maata vilkkaampana. Hyvässä suhdanteessa haasteeksi muodostuu myös pula osaavasta työvoimasta.
 
– Rakentaminen on toiminut talouden veturina jo monta vuotta, ja näyttäisi siltä, että ainakin syksyyn asti rakennetaan vielä kovaa tahtia. Korkeasuhdanteessa rakentamisen kustannukset lähtevät nousuun ja työmaille ei tahdo riittää ammattilaisia: tekijöitä revitään vaikka koulun penkiltä. Tällöin käy helposti niin, että puutteellinen osaamistaso, vähäinen kokemus ja kiire näkyvät laadussa, toteaa tiiviisti alan kehitystä seuraavan Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n toimitusjohtaja Ilkka Salo.
 
Kustannukset, aikataulut ja laatu hallintaan
 
Monet rakennustuoteteollisuuden toimijat ovat panostaneet voimakkaasti tuotekehitykseen tarjotakseen rakennuttajille yhä kustannustehokkaampia ratkaisuja. Esimerkiksi Uponor on haastanut perinteiset tavat reitittää LVIS-järjestelmiä tuomalla markkinoille modulaariset Riser Port -kevytelementit, joilla voidaan koota ketterästi useita eri hormirakenteita tai kokonaisia talotekniikkaseiniä. Tehdasvalmisteiset elementit on helppo asentaa ilman nosturia ja lisätöitä, mikä säästää kohteesta riippuen jopa päiviä työmaa-aikataulusta.
 
Boost Brothersin Uponorille toteuttaman kustannusvertailun* mukaan kevytelementeistä koottu hormi on sekä suorilta että epäsuorilta kustannuksiltaan edullisempi kuin betonielementtihormi tai paikalla tehty hormi. Esimerkiksi nelikerroksisessa uudiskohteessa, jossa on kolmea erilaista hormityyppiä yhteensä 27 kappaletta, on Riser Portin kustannusetu paikalla tehtyyn hormiin verrattuna n. 34 000 euroa ja betonielementtihormiin verrattuna n. 28 400 euroa. Säästö muodostuu etenkin työmaakuluista, sillä lisätöitä tai nosturia ei tarvita, mutta tutkimuksen mukaan ratkaisu on kilpailukykyinen myös hankintakustannuksiltaan. Lisäsäästöä tuo tilatehokkuus: esimerkkikohteessa Riser Portin myytäväksi vapauttamat neliöt olivat paikalla tehtyyn hormiin verrattuna 6 367 euron arvoiset, kun betonielementtihormilla päästiin vain 1 546 euron säästöpotentiaaliin.
 
Huoneiston sisätöistä kylpyhuoneen osuus on suurin, joten Riser Portin kaltaisilla taloteknisillä innovaatioilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannus- ja aikataulusäästöjä. Samalla varmistetaan rakentamisen laatu ajoittaisesta työvoimapulasta huolimatta.
 
Ennustettavuus on kilpailuetu syklisellä toimialalla
 
Rakentamisen noste ei valitettavasti näy alan tuottavuudessa, pitkälti juuri rakennustarvike- ja työvoimakustannusten nousun sekä ammattitaitoisen työvoiman vaikean saatavuuden vuoksi. Hankkeiden on vaikea pysyä kustannusarvioissa ja aikatauluissa suhdannevaihtelujen keskellä.
 
– Tarjousvaiheessa, kun lasketaan työmääriä ja kustannuksia, päädytään tietynlaisiin ratkaisuihin, mutta kun rakentaminen tapahtuu, ollaankin jo vuoden tai parin päässä. On vaikeaa arvioida, saadaanko silloin työvoimaa ja mihin suuntaan rakennusmateriaalien kustannukset ovat kehittyneet. Toisaalta, jos käytetään mahdollisimman paljon esivalmistettuja, modulaarisia tuotteita, niin työn osuus ja turha odottelu työmaalla vähenee ja kustannusheittojen riski pienenee. Kun laskenta pystytään tekemään tarkemmin, tämän luulisi näkyvän myös lopullisessa tuloksessa, Ilkka Salo arvelee.
 
Esivalmistetut, kytkentävalmiit elementit helpottavat myös työmaan logistiikkaa ja laadunhallinta työn siirtyessä tehokkaampaan tehdasympäristöön. Rakennusalalla muutokset tapahtuvat kuitenkin hitaasti; aika näyttää, millainen rooli esivalmistetuilla talotekniikkaelementeillä on rakennusalan tulevaisuudessa.
 
–  Nyt on vireillä niin paljon positiivista muutosta, jopa asenteiden suhteen, että erilaiset innovaatiot saattavat lyödä helpommin läpi. Digitaalisuus on tullut osaksi valtavirtaa, mikä kuvastaa sitä, että asioita ajatellaan laajemmin ja eri näkökulmasta kuin aiemmin. Näkisin, että modulaariset ratkaisut ja niiden soveltaminen suunnittelusta toteutukseen takaavat osaltaan sen, että rakentamisessa saadaan nopeus, varmuus ja laatu kohdilleen, uskoo Salo.
 
* Boost Brothersin 2018 toteuttamassa kustannusvertailussa selvitettiin Uponorin Riser Port -kevytelementtiratkaisun kokonaiskustannuksia kerrostalorakentamisessa verrattuna paikalla rakennettuun hormiin ja betonielementtihormiin. Tutkimuksessa vertailtiin sekä ratkaisujen suoria (tarvikekustannukset ja työmaaprosessi) että epäsuoria kustannuksia (aikataulusäästö, lisätyöt, säästetty pinta-ala) hormirakentamisen kustannustietojen, vertailuaineiston ja asiantuntijahaastattelujen pohjalta.
 
Teksti: Meri Peltola
Kuvitus: Uponor

Kiinnostava kustannusvertailu

Tutustu alla olevasta linkistä kustannusvertailuun, missä Riser Port -elementtiratkaisun kokonaiskustannuksia kerrostalorakentamisessa verrattiin paikalla rakennettuun hormiin ja betonielementtihormiin.