Saneeraushankkeiden valmistelua kannattaa edistää koronasta huolimatta

Koronakriisin aikana monissa taloyhtiöissä on pohdittu, pitäisikö linjasaneerauksen suunnittelutyö pistää jäihin odottamaan parempia aikoja vai olisiko viisainta edetä asiassa entiseen malliin. On ymmärrettävää, että epidemia vähentää investointihalukkuutta myös taloyhtiöissä, mutta yllättävässä tilanteessa ei kannata kuitenkaan passivoitua.

Isännöintiliiton tuoreesta Putkiremonttibarometrista käy ilmi, että hankesuunnittelun käynnistämisestä kuluu keskimäärin 14 kuukautta, ennen kuin päästään varsinaiseen remonttivaiheeseen. Saman tutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia taloyhtiöistä ryhtyy remontin suunnittelutyöhön, kun putket jo vuotavat. Jos jo alkujaan pitkä saneerauksen odotusaika venähtää alkuperäisestä suunnitelmasta hamaan tulevaisuuteen, tuloksena voi olla iso lisälasku taloyhtiölle.

Hankekehityspäällikkö Perttu Havulehto Uponorilta muistuttaa, että vuotavat putket tai muut akuutisti korjattavat asiat aiheuttavat väistämättä kustannuksia itse linjasaneeraukseen liittyvän laskun päälle – puhumattakaan ikääntyneen putkiston suuremmista vahingoista. Siksi turhalle arkailulle ei hänen mielestään kannata antaa nyt valtaa, vaikka projektin pysäyttäminen tuntuisi äkkiseltään hyvältä ajatukselta.

- Näkemykseni mukaan poikkeusolot eivät merkittävästi vaikuta hankkeen suunnittelu- ja kilpailutusvaiheeseen. Sopimusvaiheessa olevissa hankkeissa kannattaa kuitenkin seurata tiiviisti tilanteen kehittymistä ja tehdä sopimuksiin tarvittavat kirjaukset olosuhteiden vaikutuksista aikatauluihin ja muihin järjestelyihin, Havulehto sanoo.

RT:n tuoreen kyselyn mukaan miltei joka viides rakennusalan toimija arvioi, ettei korona juuri haittaa liiketoimintaa. Myös viranomaisten ohjeistukset mahdollistavat jo alkaneiden peruskorjaushankkeiden jatkamisen. Käynnissä olevissa kohteissa voidaan asuntojen ulkopuolisia työvaiheita suorittaa normaalisti, mutta asuntojen sisällä suoritettavissa työvaiheissa on huomioitava poikkeusolot.
Yhtiökokous kannattaa pitää etänä
Koronaeristyksen aikana taloyhtiön päätöksenteon konkreettiseksi ongelmaksi on noussut kysymys yhtiökokousten järjestämisestä. Osa taloyhtiöistä on siirtänyt tilaisuuden myöhempään ajankohtaan, mutta ratkaisua on haettu aktiivisesti myös etäyhteyksien hyödyntämisestä kokouksen järjestämisessä.  

- Kaikessa kurjuudessaan meneillään olevan kriisi on tuonut sen positiivisen yllätyksen, että taloyhtiöissä, kuten kaikkialla yhteiskunnassa, on koronaeristyksen aikana otettua melkoisia digiloikkia. Päätöksenteon ei mielestäni pidä kaatua yhtiökokouksen perumiseen, sillä kokoustaminen onnistuu mainiosti etänäkin, Havulehto muistuttaa.

Etäyhtiökokouksen järjestäminen kannattaa etenkin niissä taloyhtiöissä, joissa tehdään tärkeitä saneerauspäätöksiä. Jos yhtiökokous etäyhteyksien avulla kuulostaa mahdottomalta ajatukselta, täytyy muistaa, että niitä pidetään nyt jatkuvasti hyvällä menestyksellä ympäri Suomea. Etäkokoustamiseen on lisäksi runsaasti apua tarjolla niin isännöintitoimistojen kuin esimerkiksi kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneiden lakiasiaintoimistojen puolesta.

Onnistu saneeraushankkeessa – osallistu verkkoseminaariin

Vallitseva koronatilanne saattaa jopa vapauttaa aikaa korjaushankkeen huolelliseen suunnitteluun. Tärkeä pohjatyö tehdään jo projektin alkumetreillä, jolloin taloyhtiön hallitukselle syntyy parhaimmillaan kirkas käsitys etenemisen askelmerkeistä. Perttu Havulehto muistuttaa, että korjausrakentamisen asiantuntijoihin kannattaa olla yhteydessä varhaisessa vaiheessa, jotta paras tieto saadaan hyödynnettyä nopeasti. 

Korjausrakentamisen kärkiyritykset Uponor ja Consti tarjoavat tärkeää apua ison saneerauksen alkuvaiheeseen, jossa huomioitavia asioita on paljon ja järkevimmän toteutustavan löytäminen voi olla vaikeaa. Yritykset aloittivat viime vuonna Homma Hanskassa –kiertueen, jonka tapahtumissa keskitytään taloyhtiöremonteissa huomioitaviin asioihin ja selvennetään laajoihin korjaushankkeisiin liittyviä erilaisia toteutusmuotoja, projektin vaiheita ja hankalia termejä. 

Koronatilanteen vuoksi kiertueen loppukevään tapahtumat pidetään verkkoseminaarina, joka mahdollistaa taloyhtiön asukkaille ja isännöitsijöille avoimen ja luotettavan tavan kuunnella ja kysyä aiheesta alan ammattilaisilta.
Saneeraushankkeiden valmistelua kannattaa edistää koronasta huolimatta