Maa­puhdistamot

Tehokas ja yksinkertainen ratkaisu suurille tonteille

Maapuhdistamo on yksinkertainen ja luonnonmukainen tapa käsitellä asumajätevedet siellä missä ne syntyvätkin. Tarvitaan vain tilaa puhdistamokentälle ja ammattilaisen suunnitelma sen toteuttamiseksi. Maapuhdistamoilla tarkoitetaan jätevesijärjestelmiä, joissa jätevedet puhdistetaan maaperässä. Maapuhdistamo käsittää saostussäiliön ja puhdistuskentän. Puhdistuskenttänä voi olla joko imeyttämö tai suodattamo tontin maaperän mukaan.

Maapuhdistamo on oivallinen ratkaisu kun
 
  • tarvitaan tehokas ja yksinkertainen ratkaisu yhden perheen asumajätevesien käsittelyyn
  • tontti on reilunkokoinen, eikä se sijaitse vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella

Maapuhdistamoratkaisut on jaettu kahteen ryhmään jätevesien mukaan. Harmaille vesille tarkoitetuissa puhdistamoissa käsitellään vain talouden pesu-, tiski- ja suihkuvedet. Kaikille vesille tarkoitettuihin maapuhdistamoihin johdetaan kaikki taloudesta tulevat jätevedet, niin harmaat kuin wc-vedetkin.

Uponorin maapuhdistamoratkaisut

Jätevesijärjestelmän hankinta

Uponorin jätevesijärjestelmiä myyvät LVI-alan liikkeet sekä seuraavat jälleenmyyntiketjut:

 

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan 3.4.2017.

Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia.

Maapuhdistamoiden aineistoja

Jäteveden valintaopas

Jäteveden valintaopas

Yleisesite helpottamaan omakotitalon ja mökin jätevesijärjestelmän valintaa.

PDF 3 MB
Maapuhdistamot

Maapuhdistamot

Omakotitalojen ja kesämökkien maapuhdistamon asennusohje

PDF 2 MB