Puhtaan veden säiliöratkaisut

Säiliöitä käytetään juomaveden varastointiin sekä vesilaitoksella että vesijohtoverkossa. Matalalle vyöhykkeelle sijoitettu alavesisäiliö vaatii paineenkorotusaseman, joka varmistaa veden virtaamisen putkiverkostossa. Korkealle vyöhykkeelle sijoitetusta ylävesisäiliöstä vesi virtaa verkostossa vedenpaine-eron avulla loppukäyttäjälle. Säiliöillä varmistetaan myös kuluttajille vakaa saatavuus haastavissa paikoissa.

Säiliöillä voidaan tasoittaa päivittäistä kulutusvaihtelua varmistaa vakaa veden toimitus loppuasiakkaille. Säiliöissä oleva vesi on myös tärkeä reservi huoltokatkosten ja palontorjunnan varalta. Säiliöitä voidaan vaatia riittävän palvelutason varmistamiseksi maatiloille ja teollisuudelle.

Säiliöt

Uponor reservoir tank in Alavus Finland

Turvallisen vedenjakelun varmistaminen

"Asennus oli nopeaa ja sujuvaa. Tulo- ja lähtöyhteet olivat täsmälleen siellä, missä niiden pitikin olla, joten meidän oli helppo sovittaa putket ja venttiilit niiden väliin."
- Timo Seppä, Alavuden vesilaitoksen laitospäällikkö

Ota yhteyttä juomaveden asiantuntijaamme