Uponor tiedottaa

Kesähelteiden lämpöpiikit hallintaan – lattiaviilennys tutuksi

Kesähelteet voivat yllättää Suomenkin leveysasteilla ja kuumentaa sisätilat sietämättömän kuumiksi. Vähemmän tunnettu ratkaisu tähän ongelmaan on lattiaviilennys, joka soveltuu lämpöpiikkien hallintaan asuinrakennuksissa. Sen hyödyt korostuvat etenkin asuinkerrostalojen etelään suuntaavissa yläkerroksissa.
Aurinko paistaa erityisesti etelänpuoleisiin huoneistoihin jo aikaisin keväällä nostaen niiden huonelämpötilat tukalan, jopa terveydelle haitallisen korkeisiin lämpötiloihin. Lattiaviilennys on vähemmän tunnettu, mutta kustannustehokas ja asumisviihtyisyyttä lisäävä vaihtoehto kesäaikaisten lämpötilojen hallintaan. Sitä kannattaa harkita etenkin asuinrakennuksissa, joissa lämmönjakotapana on lattialämmitys.
– Kustannustehokkuus paranee sitä kautta, että samaan järjestelmään sisältyvät sekä lämmitys että viilennys, jolloin erillistä järjestelmää viilennykselle ei tarvita. Koska samat putkipiirit, jakotukit ja säätölaitteisto palvelevat niin lämmityksessä kuin viilennyksessä, on huollettavanakin vain yksi järjestelmä, Uponorin tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen kertoo.
 
Energiatehokas ja vedoton lopputulos
Jäähdytyksen avulla voidaan Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan ehkäistä ennenaikaisia kuolemia, parantaa asumisviihtyvyyttä ja vähentää terveyshaittoja. Ensisijaisesti ylilämpenemistä tulee torjua passiivisilla keinoilla, kuten sälekaihtimilla. Käytännössä kuitenkin lähes aina passiivisten keinojen rinnalle tarvitaan aktiivisia vaihtoehtoja.
Niemisen mielestä lattiaviilennys on varteenotettava ja asukasmukavuudeltaan huippuluokkaa oleva vaihtoehto kesäaikaisten huonelämpötilojen hallintaan.
– Yleinen harhaluulo on, että lattiapinnasta tulisi epämiellyttävän viileä. Se on turha huoli, koska kohteet suunnitellaan siten, että lattiapinnan lämpötila on vähintään 20 celsius-astetta. Lähes kaikki ihmiset kokevat ISO7730-standardiin perustuvan tutkimustiedon perusteella lattiapinnan tällöin miellyttäväksi, hän kertoo.
Lattiaa siis viilennetään eikä jäähdytetä. Kun jäähdytyksen tavoitteena on ylläpitää haluttua lämpötilaa lähes kaikissa olosuhteissa, niin viilennyksellä pyritään rajoittamaan sisäilman lämpötilan nousua ja saavuttamaan rakentamismääräysten mukaiset kesäajan huonelämpötilat – eli kansankielellä estämään kesähelteiden aiheuttamat lämpöpiikit.
– Lattiaviilennys ei myöskään aiheuta vedontunnetta, koska lämpöä hallitaan suurten lattiapintojen kautta, mikä varmistaa tasaisen, vedottoman ja energiatehokkaan lopputuloksen. Lähtökohtaisesti lattiamateriaali on vapaasti valittavissa, mutta toki soveltuvuus kannattaa varmistaa niin lattialämmityksen- kuin viilennyksen osalta aina materiaalivalmistajalta.
 
Viilennykselle voi jättää myös varauksen
Lattiaviilennys sopii Niemisen mukaan erinomaisesti niin asuinkerrostaloihin kuin vaikkapa pientaloihin, ja vastaa asukkaiden tarpeisiin monin eri tavoin. 
– Lattialämmityksen ja -viilennyksen säätöjärjestelmä mahdollistaa paitsi huoneistokohtaisen, myös huonekohtaisten lämpötila- ja kosteustietojen älykkään säädön sekä seurannan. Nämä tiedot voidaan siirtää suoraan taloautomaatiojärjestelmään, jolloin voidaan välttyä myös tupla-anturoinneilta, hän kertoo.
Varustettaessa lattialämmitysjärjestelmä viilennyksellä tulee ottaa huomioon myös viileän lähde, kuten maalämpö tai kaukokylmä. Lisäksi kuivien tilojen runkoputkisto pitää eristää. Muita huomioitavia asioita ovat lämmitys-viilennys-vaihtokytkennän toteutus, kosteusseuranta ja kosteiden tilojen oma runkoputkisto – tosin viimeksi mainittu toteutetaan tänä päivänä kerrostalojen kosteille tiloille usein joka tapauksessa.
– Viilennykselle voidaan jättää myös varaus, jolloin se on helposti valjastettavissa käyttöön myöhemmin, mikäli niin halutaan.
 
Lisätiedot:
Uponor Suomi Oy
Saija Nieminen, tuoteryhmäpäällikkö 
puh. 020 1292 795
saija.nieminen@uponor.com

Esittely Uponorin lattiaviilennyskohteesta:
As Oy Tampereen Postiljooninpuisto, valmistumisvuosi 2017