Lehdistötiedotteet

Lämmitysjärjestelmän valinnassa painavat helppokäyttöisyys, luotettavuus ja toimittaja

Uponor ja Rakentaja.fi toteuttivat tammikuussa 2021 omakotitaloasujille suunnatun lämmitysjärjestelmätutkimuksen. Tutustu tutkimuksen tuloksiin!

Lämmitysjärjestelmän valintaa pidetään tärkeänä päätöksenä, johon halutaan vaikuttaa, selviää Uponorin pientalorakentajille ja -remontoijille suunnatusta tutkimuksesta. Järjestelmältä halutaan ennen kaikkea helppokäyttöisyyttä, ja valmistajan valinnassa luotetaan tunnettuihin tuotemerkkeihin sekä kotimaisuuteen. 

Uponor ja Rakentaja.fi toteuttivat tammikuussa 2021 omakotitaloasujille suunnatun lämmitysjärjestelmätutkimuksen, johon osallistui kaikkiaan 1 709 vastaajaa eri puolilta Suomea. Tutkimustuloksissa keskityttiin kolmen viime vuoden aikana rakennettuihin tai remontoituihin kohteisiin, joita oli noin kolmannes kyselyyn vastanneista kotitalouksista. 
Kyselyssä selvitettiin muun muassa, mitkä tekijät vaikuttavat lämmitysjärjestelmän tai sen toimittajan valintaan sekä millaisia ominaisuuksia lämmitysjärjestelmältä halutaan. 

Valtaosa haluaa päättää järjestelmästä itse

Talon lämmitysjärjestelmän valinta on yksi rakentajan ja remontoijan tärkeimmistä päätöksistä, ja siihen halutaan vaikuttaa. 

Lähes 90 prosentille vastaajista oli tärkeää, että he pystyivät itse vaikuttamaan lämmitysjärjestelmän valintaan. Vain harva kertoi, ettei ole päässyt tai halunnut päästä vaikuttamaan lämmitysjärjestelmän tai sen toimittajan valintaan. Syynä on saattanut olla esimerkiksi se, että lämmitysjärjestelmä tai lämmönjako on sisältänyt talopakettiin tai lämpöpumpputoimitukseen. 
– Omakotitalo-omistajat näkevät nykyisin yhä tärkeämmäksi mahdollisuuden vaikuttaa talotekniikkaan, sen ominaisuuksiin ja toimittajaan, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen Uponorilta.

Suosituin lämmitysmuoto tutkimukseen osallistuneilla on ilmalämpöpumppu tai ilma-vesilämpöpumppu, jonka oli taloonsa valinnut miltei 40 prosenttia vastaajista. Maalämmön oli asentanut reilu neljännes ja sähkölämmityksen vajaa viidennes vastaajista. Kaukolämpö oli asennettu kuuteen prosenttiin kyselyyn osallistuneista kotitalouksista. 
Valtaosa oli valinnut taloonsa vesikiertoisen lämmönjakotavan: yli 80 prosentilla vastaajista oli joko vesikiertoinen lattia- tai patterilämmitys. 
– Uusissa pientaloissa vesikiertoinen lattialämmitys on ylivoimaisesti suosituin lämmönjakotapa: se asennetaan jo yli 90 prosenttiin uudisrakennuksista. 

Järjestelmän on oltava helppokäyttöinen ja energiatehokas

Lämmitysjärjestelmän ominaisuuksista arvostetaan eniten helppokäyttöisyyttä, luotettavuutta ja energiatehokkuutta.  
– Energiatehokkuuteen ohjaavat entistä vahvemmin myös määräykset ja ohjeet niin uudis- kuin saneerausrakentamisessakin. Esimerkiksi tämän vuoden alusta täysimääräisenä voimaan astunut rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiataloja. Määräykset tulevat kiristymään myös saneerauskohteissa. Energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin kannustavat varmasti myös niihin nyt myönnettävät avustukset.  

Lämmitysjärjestelmän perusominaisuuksien lisäksi arvostettiin etenkin sitä, että järjestelmä varmistaa tasaisen lämmönjaon sekä mahdollistaa lämpötilojen huonekohtaisen säätämisen. Tärkeänä pidettiin myös energiankäytön optimointia sekä sitä, että järjestelmä tunnistaa ja ilmoittaa ongelmatilanteet sekä kerää ja antaa tietoa lämpötiloista ja toiminnasta.  
– Tämän ajan valtasuuntauksia ovat mahdollisuus yksilölliseen säätämiseen sekä järjestelmien keskitetty hallinta, älykkyys ja energiatehokkuus. Järjestelmien älyominaisuudet ja integraatiomahdollisuudet ovat myös avain energiatehokkuuden parantamiseen, sillä järjestelmästä kerätyn tiedon avulla lämmityksen energiankulutusta voidaan ohjata yhä tehokkaammaksi, Saija Nieminen huomauttaa.
Uponorin jakotukit voidaan piilottaa kätevästi kaappiin

Kotimaisuutta ja paikallisuutta arvostetaan

Lämmitysjärjestelmän toimittajan valinnassa merkittävimpiä tekijöitä olivat hinta sekä tuotemerkin tai brändin tunnettuus. Myös kotimaisuutta arvostettiin: miltei kolmannes piti sitä yhtenä tärkeimmistä valintaperusteista. Vajaa neljännes vastaajista kertoi luottavansa tuttavien tai asennusliikkeen suositukseen. 
Vain kolme prosenttia vastaajista ei kokenut tärkeäksi päästä vaikuttamaan toimittajan valintaan. 

Lämmitysjärjestelmän asentajan valinnassa merkitsi eniten paikallisuus. Lähes 40 prosenttia vastaajista valitsi asennusliikkeeksi paikallisen yrittäjän. Myös asennusliikkeen valinnassa tärkeä kriteeri on hinta, joka oli ensisijaisia valintaperusteita kolmannekselle vastaajista. Vajaa kolmannes teki valintansa asennusliikkeen käyttämien tuotemerkkien ja niiden valmistajien perusteella ja lähes neljännes luotti tuttuun asennusliikkeeseen. 

Tietoa päätöksenteon tueksi haetaan pääosin verkosta. Suosituimpia tietokanavia ovat valmistajien verkkosivut sekä erilaiset rakennusaiheiset verkkosivustot. Myös asentajan ja tuttavien kanssa käytyjen keskustelujen koettiin tukevan päätöksentekoa. 
Lisätiedot:
Uponor Suomi Oy
Tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen  
Puh. 020 1292 795
saija.nieminen@uponor.com