Uponor Ecoflex VIP -putkielementit

Lämmitysputkistojen energiatehokkuutta kannattaa miettiä koko elinkaaren ajalta

Lämmitys- ja käyttövesiputkistojen on toimittava moitteetta useamman vuosikymmenen ajan. Järjestelmien saneerausta suunnittelevissa taloyhtiöissä olisikin hankintahintaa oleellisempaa tarkastella putkistojen energiatehokkuutta ja kokonaistaloudellisuutta niiden koko käyttöiän ajalta. Aluelämpöverkostoissa elinkaariajattelu kannattaa ulottaa myös rakennusten välisiin putkistoihin.

Aluelämpöputkia on käytetty yleisesti rivi- ja pienkerrostaloissa. Samalla tavoin kuin putkistot rakennuksen sisällä, myös ulkopuoliset putkistot tulevat jossain vaiheessa saneerausikään.
– Järjestelmien kuntoa on syytä ryhtyä kartoittamaan viimeistään, kun käyttöikää alkaa olla 30 vuotta, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Marko Haljoki Uponorilta.
Myös rakennusten välisten putkielementtien kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota, kun saneeraukseen ollaan ryhtymässä.
– Mikäli lämpimän käyttöveden verkostossa on vuotoja, kustannuksia aiheuttavat niin hukkaan mennyt vesi kuin sen lämmityskin. Vanhoissa putkielementeissä voi olla myös muita vaurioita, jotka lisäävät lämpöhäviöitä.
Haljoki toteaa, että putkielementit palvelevat monia vuosia, joten niiden energiatehokkuutta ja kokonaistaloudellisuutta kannattaa miettiä koko käyttöiän ajalta.
– Monissa taloyhtiöissä ollaan nykyisin valveutuneita, ja osakkaat ovat kiinnostuneita siitä, miten talotekniikka voi edistää energiatehokkuutta. Saneerauksen kustannuksia punnittaessa nousee hankintahinta kuitenkin monesti suurempaan rooliin kuin elinkaarikustannukset. Jotta parhaat ratkaisut saadaan käyttöön, myös taloyhtiöiden osakkaiden kannattaa miettiä hankintoja koko niiden elinkaari huomioiden.
 
Pienemmät käyttökustannukset – pienemmät elinkaarikustannukset
 
Haljoki huomauttaa, että vaikka putkistoelementtien hankintahinta olisi kalliimpi, pienemmillä lämpöhäviöillä ja käyttökustannuksilla tuote voi olla elinkaarikustannuksiltaan edullisempi.
Tämän todistavat Haljoen mukaan erinomaisesti Uponorin kaksi vuotta sitten markkinoille tuomat eristetyt Ecoflex VIP -putkielementit, joilla lämpöhäviöitä voidaan vähentää jopa kymmeniä prosentteja vakiotuotteisiin verrattuna. Aluelämpöverkostoihin suunniteltujen Ecoflex VIP -putkien hankintahinta voi olla noin 15–20 prosenttia vakiotuotteita kalliimpi, mutta vastaavasti lämpöhäviöt voivat olla 40–50 prosenttia pienemmät.
–  Järjestelmän lämpötiloista ja energian hinnasta riippuen jää kalliimman investoinnin takaisinmaksuaika normaalisti muutamaan vuoteen selvästi pienempien lämpöhäviöiden ansiosta. Kun putkiston käyttöiäksi voidaan laskea vähintään 30 vuotta, ratkaisu tuo käyttäjilleen merkittäviä säästöjä pienempänä energiahukkana ja alhaisempina käyttökustannuksina.
 
Uponor Ecoflex VIP -putkielementit ovat intensiivisen tutkimus- ja kehitystyön tulos. Putkielementeissä hyödynnetään VIP-eristeteknologiaa sekä kerroksittaista hybridirakennetta, jotka varmistavat putkille markkinoiden alhaisimmat lämpöhäviöt, joustavuuden sekä aiempaa pienemmät suojakuorikoot.
VIP-eristeitä (Vacuum Insulated Panel, tyhjiöeriste) on jo pitkään käytetty muun muassa terveydenhuollon, autoteollisuuden ja rakentamisen ratkaisuissa, joissa vaaditaan erittäin hyvää eristyskykyä. VIP-eristeteknologia yhdessä putkien hybridirakenteen kanssa mahdollistaa sen, että myös putkien suojakuorikokoja on voitu pienentää. Putket ovat tämän ansiosta helpommin käsiteltäviä, joten sekä asennusaikaa että -kustannuksia saadaan vähennettyä.
– Putkien asentaminen on vaivattomampaa myös ahtaissa paikoissa – etenkin saneerauskohteissahan tilaa on usein niukasti.
Haljoki huomauttaa, että kauko- ja aluelämpöratkaisuja pidetään merkittävänä osana EU:n tavoitetta kasvihuonekaasujen nollanettopäästöistä.  
– Energiankäyttöä tehostava Ecoflex VIP tukee osaltaan pyrkimyksiä hillitä ilmastonmuutosta ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet.

Tutustu Ecoflex VIP -putkiin tästä.
 
Lisätiedot:
Marko Haljoki 
tuoteryhmäpäällikkö
Uponor Suomi Oy
puh. 020 129 2296
marko.haljoki@uponor.com