Uutiset

Uponor tutki: Yhä useampi omakotitaloasukas huolissaan vanhan lämmitysjärjestelmän toiminnasta

Yhä useampi omakotitaloasujista harkitsee vanhan lämmitysjärjestelmän uusimista, selviää Uponorin tekemästä tutkimuksesta. Tärkein syy remontille on liikaa energiaa vievä ja kalliiksi tuleva vanha järjestelmä. Remontin kustannukset kuitenkin pelottavat, ja kalliina pidetty hinta on edelleen suurin este remontin teettämiselle.
Uponor ja Rakentaja.fi toteuttivat syyskuussa 2019 omakotitaloasukkaille suunnatun lämmitysremonttitutkimuksen, johon osallistui 383 vastaajaa ympäri Suomea. Vastaajista yli 80 prosenttia asuu yli 20 vuotta vanhassa omakotitalossa, ja tutkimuksessa keskityttiinkin heihin. Lämmönjaon nykyisen tilanteen ja remontin teettämisaikeiden lisäksi tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, mikä lämmitysjärjestelmässä olisi ensisijainen korjauskohde sekä mitkä olivat vastaajien mukaan suurimmat esteet remontin teettämiselle. Remontin jo teettäneiltä kysyttiin tyytyväisyyttä tehtyyn remonttiin.

Tuloksia myös verrattiin vuosina 2016–2018 tehtyjen selvitysten tuloksiin.
Moni harkitsee koko lämmitysjärjestelmän uusimista

Vain viidennes vastaajista kertoi uudistaneensa lämmönjaon täydellisesti 20 viime vuoden aikana. Yli 40 prosentilla on käytössään alkuperäinen lämmönjakotapa ja reilulla kolmanneksella alkuperäistä lämmönjakojärjestelmää on korjattu osittain.

Ensisijaisesti remontissa halutaan vaihtaa tai korjata lämmönlähde. Yhä useampi harkitsee kuitenkin koko lämmitysjärjestelmän uusimista. Viime vuonna vajaa viidennes vastaajista kertoi remontoivansa koko järjestelmän, nyt täydellistä remonttia harkitsi miltei neljännes vastaajista. Lämmönjakotavan korjaamista tai vaihtamista mietti vajaa neljännes vastaajista.


Vesikiertoinen lämmönjako edelleen suosituin

Vesikiertoiset patterit ovat edelleen toivottavimpana pidetty lämmönjakotapa yli 20 vuotta vanhoissa taloissa. Uudemmissa taloissa ylivoimaisesti suosituin lämmönjakotapa on vesikiertoinen lattialämmitys, ja sen suosio on viime vuosina hieman noussut myös vanhempien talojen lämmönjakotapana. Vastaajista vajaa viidennes piti vesikiertoista lattialämmitystä toivottavimpana lämmönjakotapana myös yli 20 vuotta vanhaan taloon.


Energiasyöppö järjestelmä tulee kalliiksi

Kiinnostus lämmitysremontin teettämiseen näyttäisi olevan kasvussa. Selvitykseen vastanneista 60 prosenttia aikoo joko teettää lämmitysremontin lähiaikoina tai on harkinnut remonttia, vaikkei aiokaan vielä vuoden sisään toteuttaa sitä.

Tärkein syy remontin teettämiseen on liian paljon energiaa vievä ja kalliiksi tuleva vanha lämmitysjärjestelmä. Yhä useampi kertoi myös pelkäävänsä, että vanha järjestelmä rikkoutuu ja aiheuttaa vesivahingon. Neljännes vastaajista puolestaan totesi, ettei nykyinen järjestelmä toimi niin hyvin kuin sen pitäisi.

Suurimpana esteenä remontin teettämiselle pidetään edelleen kallista hintaa. Remontin ei sen sijaan uskota haittaavan liikaa asumista, eikä uusien järjestelmien toimivuuskaan epäilytä.
– On aina edullisempaa ja helpompaa korjata hieman etukäteen kuin vahingon jo tapahduttua, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen Uponorilta.

– Remontin hintaa miettiessä kannattaa myös muistaa, että energiankulutuksen tehostuminen remontin jälkeen näkyy suoraan lämmityskustannuksissa. Energiatehokkuutta voidaan helposti myös lisätä nykyaikaisilla, älykkäillä säätöjärjestelmillä, joilla voidaan ohjata niin vesikiertoista lattialämmitystä kuin patterilämmitystäkin. Lämmitysremontin suunnitteluun kannattaa Niemisen mukaan käyttää ammattilaista, jotta saa realistisen laskelman päätösten tueksi.
Vuosihuollolla varmuutta 

Jo lämmitysremontin teettäneistä lähes 90 prosenttia on tyytyväisiä tehtyyn remonttiin. Kiinnostus ammattilaisen tekemään maksulliseen lämmitysjärjestelmän vuosihuoltoon, esimerkiksi lattialämmityksen säätöön, on edelleen vähäistä. Vain 13 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa vuosihuollosta kiinnostunut.

– Noin 100 euron hinta vuosihuollosta on kuitenkin pieni kustannus verrattuna esimerkiksi vesivahingon aiheuttamaan laskuun. Samalla voidaan tarkistaa kiinteistön muidenkin järjestelmien, kuten käyttöveden ja ilmanvaihdon, toiminta, Saija Nieminen huomauttaa.
Lisätietoja:
Uponor Suomi Oy
tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen
puh. 020 129 2795
saija.nieminen@uponor.com