Uponor tutki:

Mielikuvat remonttien hankaluudesta romukoppaan - pientalojen putkiremontteihin ollaan tyytyväisiä

Harva pientaloasukas nykyisin pelkää putkiremontin hankaloittavan elämää liikaa ja maksavan kymmeniä tuhansia euroja. Remontin jo teettäneistä lähes kaikki ovat olleet tyytyväisiä niin remontin toteutukseen kuin lopputulokseenkin.
Uponor ja Rakentaja.fi selvittivät huhtikuussa 2022 toteutetussa tutkimuksessa pientaloasukkaiden putkiremonttiaikeita sekä heidän käsityksiään ja toiveitaan putkiremontista. Kysely julkaistiin Uponorin Facebook-sivustolla sekä Rakentaja.fi-sivustolla ja siihen vastasi kaikkiaan 331 pientaloasujaa ympäri Suomea. Heistä yli 90 prosenttia asuu yli 20 vuotta vanhassa omakoti-, pari- tai rivitalossa, ja tutkimuksessa keskityttiinkin heidän vastauksiinsa.

Tutkimus on tehty vuosittain jo vuodesta 2016 lähtien, ja se on tarkoitus uusia myös ensi vuonna.
 
Remonttia ei kannata siirtää
 
Yli 80 prosenttia selvitykseen osallistuneista tiesi, että pientalon putkiremontti valmistuu muutamassa päivässä, ei aiheuta pitkä vesikatkoja ja jää kustannuksiltaan yleensä alle kymmenen tuhannen euron. Remontin helppoutta epäilevien määrä on viimevuotisesta kuitenkin aavistuksen verran noussut.
– Pientalon putkiremontti valmistuu komposiittiputkilla tehtynä pinta-asennuksena alle viikossa ja asukkaat voivat asua kotonaan koko remontin ajan. Jos vanhat putket ovat muovisia ja ne on asennettu suojaputkiin, voidaan asennus tehdä piiloasennuksena vanhoihin suojaputkiin, toteaa konseptipäällikkö Terhi Klemetti Uponorilta.
– Mikäli remontti alkaa jo olla ajankohtainen, sitä ei kannata nyt turhaan siirtää. Raaka-ainehintojen nousun vuoksi myös remonttien hinnat ovat kallistumassa, eikä tilanne ainakaan ihan lähiaikoina ole helpottumassa, Klemetti huomauttaa.
 
Lähes 60 prosentilla alkuperäinen tai osittain korjattu putkisto
 
Pientalojen putkiremonttitilanteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2016 jälkeen.
Alkuperäinen käyttövesiputkisto on edelleen lähes 40 prosentilla yli 20 vanhoista pientaloista, ja noin 20 prosentilla putkistoa on korjattu osittain. Kokonaan käyttövesiputkiston on korjannut vajaa 40 prosenttia.
Lähiaikoina putkiremontin teettävien määrä on hiukan kasvanut viime vuosina. Nyt remonttiin oli pian ryhtymässä 16 prosenttia vastaajista. Reilu kolmannes oli harkinnut remonttia, mutta ei aikonut teettää sitä ainakaan vuoden kuluessa. Puolet vastaajista ilmoitti, ettei putkiremontille ole tarvetta.
Yli 90 prosenttia vastaajista ei ollut huomannut mitään poikkeavaa putkistossaan. Yleisin havainto niitä tehneillä oli ummehtunut, kellarimainen haju sisätiloissa.
Hieman aiempaa useampi aikoi hankkia kotiinsa vesivuotovahdin. Vastaajista 17 prosentilla oli jo vesivuotovahti ja 16 prosenttia aikoi sellaisen hankkia.
 
Remonttiin halutaan tuttu yrittäjä ja valmistaja
 
Putkiremontti teetetään mieluiten tutulla, paikallisella LVI-yrittäjällä. Noin viidennes puolestaan piti mieluisimpana vaihtoehtona putkivalmistajien ylläpitämiä, paikallisista urakoitsijoista koottuja asentajaverkostoja. Vähiten kannatusta saivat valtakunnallisesti toimivat putkiremontteihin erikoistuneet yritykset.
Urakoitsijaa valitessa yli 90 prosentille vastaajista oli tärkeintä, että urakassa käytetyt tuotteet on valmistanut pitkäaikainen, luotettava yritys, joka vastaa tuotteistaan myös tulevaisuudessa. Vain 8 prosenttia piti mahdollisimman halpaa hintaa tai pitkää takuuaikaa tärkeimpänä valintakriteerinä.
Tehtyihin remontteihin ollaan erittäin tyytyväisiä: putkiremontin teettäneistä yli 90 prosenttia on tyytyväisiä sekä remontin toteutukseen että lopputulokseen.
 
Lisätiedot:
Uponor Suomi Oy
Terhi Klemetti, konseptipäällikkö
Puh. 020 1292 248 
terhi.klemetti@uponor.com