Usein kysytyt kysymykset komposiittijärjestelmästä

UKK/FAQ

Se on täydellinen putkistojärjestelmä, johon sisältyvät putket, liittimet ja muut tarvikkeet sekä asentamisessa tarvittavat työkalut. Järjestelmä soveltuu käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Järjestelmällä on VTT:n myöntämä tyyppihyväksyntä käyttövesijärjestelmiin putkikoolle 16-110 mm.

Tällä hetkellä on 3 tyyppihyväksyntää voimassa:
 
  • Uponor Uni Pipe Plus –putkille ja liittimille koossa 16-32 mm
  • Uponor MLC-putkille ja liittimille koossa 16-110 mm
  • Uponor Metallic Pipe Plus-putkille ja liittimille koossa 16-20 mm

Komposiittiputki on alumiinivaipalla vahvistettu monikerroksinen muoviputki, jossa yhdistyvät sekä muovi– että metalliputken hyvät ominaisuudet. Alumiinikerros lisää putken muotojäykkyyttä ja antaa putkelle 100% happitiiviyden. Lisäksi putki lämpölaajenee vähän. Lämpölaajenemiskerroin on 0,025 mm/mK. Putkikoot ovat 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 ja 110.

Putken paineen kesto on 10 bar. Jatkuva lämpötilan kesto on 70 °C ja hetkellinen 95 °C. Alin käyttölämpötila on -40 °C.

Minimilämpötila putkijärjestelmän asentamiseen on –10 °C.  Optimaalinen työskentelylämpötila on + 15-25 °C.

Putki itse kestää jäätymisen mutta putken sisällä oleva vesi tai muu neste ei saa jäätyä sillä muuten putki voi vaurioitua.

Varastointi- ja asennuspaikan tulisi olla kuiva ja mahdollisimman pölytön. Varastoitaessa putkia alle –10 °C lämpötilassa pitää putket suojata iskuilta, puristumiselta ja muulta ulkoiselta mekaaniselta kuormitukselta.

Liittäminen tapahtuu puristusliittimin (putkikoot 16-110 mm) ja tarkoitukseen suunnitellun työkalun avulla. Jokainen putkikoko vaatii oman puristusleuan liitoksen tekoon.

Työkalu voi olla käsityökalu tai akkukäyttöinen. Isompi akkutyökalu UP110 sopii putkikoolle 16-110 mm ja pienempi kone Mini2 16-32 mm. Käsityökalu sopii 16 ja 20 mm putkille.

Putki katkaistaan putkipihdeillä tai putkileikkurilla kohtisuorasti putkea vastaan. Katkaisun jälkeen putki on kalibroitava ja sen sisäreuna viistettävä viistetyökalulla, jotta liittimen tiivisteet säilyvät ehjinä työnnettäessä putki liittimeen.

Putkea voi taivuttaa käsin (pienet koot), taivutusjousilla (koot 16-32 sisäpuolinen jousi, koot 16-25 ulkopuolinen jousi),  taivutustyökalulla 16-32 tai taivutuskoneilla. Taivutuksessa on otettava huomioon pienimmät taivutussäteet. Pinta-asennuksessa on aina käytettävä taivutustyökalua siistin lopputuloksen varmistamiseksi. Pienimmät taivutussäteet on esitetty komposiittijärjestelmän käsikirjassa.

Putkistoa ei tarvitse maadoittaa.

Läpiviennit tiivistetään palonsuojamassalla, palomansetilla tai muilla palokatkotuotteilla. Jokaisella palokatkotuotetoimittajalla on omat hyväksyntänsä ja läpiviennit on tehtävä heidän ohjeiden mukaan.

Putki voidaan maalata vesipohjaisella akrylaattilateksimaalilla. Pohjamaaliksi suositellaan Primer-maalia. Liittimiä ei saa maalata.

Putken pintateksti voidaan poistaa etanolia sisältävällä pesuaineella, esim. Lasol.

Putki kestää hyvin vesi-glykoliliuokset (etyleeni- tai propyleeniglykoli). Liuoksen vahvuus on kuitenkin oltava vähintään 25% ja enintään 80%, muutoin liittimissä voi esiintyä korroosiota.

Putki ei kestä kyseisiä öljyjä. Samoin liittimien o-renkastiivisteiden kanssa voi tulla ongelmia.

Kylmävesi- tai jäähdytysjohtona komposiittiputken pintalämpötila on noin 1 °C korkeampi kuin virtaavan nesteen lämpötila. Nämä johdot on eristettävä normaalilla tavalla hikoilun estämiseksi. Lämpöjohdot eristetään normaalilla tavalla lämpöhäviöiden pienentämiseksi.

Ei voi, koska messinkiliittimet eivät kestä merivettä. Putki kyllä kestää hyvin.

Kyllä voi jäädyttää mutta putkessa ei saa olla painetta ja pumpun pitää olla pysäytettynä. Jäädyttämisen voi tehdä yhteen korjattavaan kohtaan kerrallaan siten, että jäädytyskohtaan ei kohdistu painetta ja vesi pääsee laajentumaan vapaasti jäädytyskohdasta poispäin.

Emme suosittele komposiittia uima-altaan vedenkäsittelyyn, koska altaan vesi sisältää klooria. Putket kestäisivät enintään viisi vuotta.

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponorin tuoteturvasta.