Usein kysytyt kysymykset PEX-järjestelmästä

UKK/FAQ

Se on täydellinen putkistojärjestelmä, johon sisältyvät Uponor PEX-putket, suojaputket, jakotukit, Q&E-liittimet, jakotukkikaapit, hanakulmarasiat ja muut tarvikkeet. Järjestelmä on testattu ja sen jokainen osa on yhteensopiva keskenään. Järjestelmä on tarkoitettu asennetavaksi suojaputkessa rakenteiden sisään Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista annettujen rakennusmääräysten mukaisesti.

Uponor PEX-putki valmistetaan polyeteenimuovista, jonka molekyylipaino on korkea. Putki ristisilloitetaan peroksidilla, jolloin polyeteenin pitkien molekyyliketjujen  välille muodostetaan kemiallinen kolmiulotteinen verkko. Ristisilloitus tekee Uponor PEXistä äärimmäisen vahvaa. PE tarkoittaa polyeteeniä ja X ristisilloitusta. Putkella on terminen muisti ja käytännössä se tarkoittaa, että väärin tehty taivutus tai ”lommahdus” on helppo oikaista lämmittämällä putkea kuumailmapistoolilla.

PEX-käyttövesiputken paineenkesto on 10 bar ja jatkuva lämpötilan kesto 70°C ja hetkellinen 95°C. Lämmitysverkoston putkille paineenkesto on 6 bar ja jatkuva lämpötilan kesto 70°C.

Liittäminen tapahtuu Q&E-menetelmällä (Quick&Easy), jossa putken päähän asetetaan muovinen rengas ja sen jälkeen putki ja rengas laajennetaan käsi- tai akkutyökalulla. Laajennuksen jälkeen putki työnnetään liittimeen ja välittömästi sen jälkeen putki ja rengas supistuvat liittimen nipan ympärille.

Patteriverkostossa on käytettävä happidiffuusiosuojattua putkea. Tällaisia putkia ovat Uponor Combi Pipe ja Uponor Radi Pipe -putket. Uponor Combi Pipe -putket soveltuvat myös käyttövesiasennuksiin.

PEX-putken lämpölaajenemiskerroin on 0,00014  m/m°C (20 °C) ja 0,000205 m/m°C (100 °C). Lämpölaajenemisesta johtuen putken alku- ja loppupään on oltava kiintopiste, mikä pysyy paikallaan. Oikein asennettu jakotukki ja hanakulmarasia toimivat kiintopisteenä ja ottavat vastaan putkiston lämpötilan vaihteluista syntyvät voimat.

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponorin tuoteturvasta.