Uutiset

Uponor tutki: Putkiremontin teettämisaikeet ja kiinnostus vedenkäytön valvontaan ovat nousussa

Uponorin tutkimuksen mukaan omakoti- ja paritaloasukkaiden putkiremontin teettämisaikeet ovat aavistuksen nousussa viime vuoteen verrattuna. Tuloksista voidaan päätellä, että putkiremonttia suunnitelleet ovat myös toteuttaneet suunnitelmiaan.

Suurimmalla osalla vastaajista on vielä alkuperäinen tai osittain korjattu putkisto kodissaan. Hälyttävää on, että Suomessa tapahtuu yli 100 vesivahinkoa joka päivä ja suurin osa niistä syntyy nimenomaan vanhojen käyttövesiputkien rikkoutuessa. Automaattinen vedenkäytönvalvonta on yleistymässä, mutta se ei yksin ole ratkaisu.

Uponorin toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien aikeita putkiremonttiin. Kysely julkaistiin Rakentaja.fi:n sivuilla sekä Uponorin Facebook -sivustolla helmikuun 2020 aikana ja se oli avoin kaikille. Kyselyyn vastasi 806 henkilöä ympäri Suomea. Tutkimuksen tulkinnassa on keskitytty erityisesti yli 20 vuotta vanhoihin omakoti- ja paritaloihin, joita oli yhteensä 686. Tutkimus on toteutettu jo vuodesta 2016 alkaen.
Remontti on ajankohtainen 43 %:lle vastaajista
Suomalaisissa kodeissa sattuu vuosittain yhteensä jopa 37 000 vesivahinkoa. Eniten vahinkoja aiheuttavat vanhat käyttövesiputkistot ja toiseksi eniten rikkinäiset tai väärin liitetyt kodinkoneiden liitäntäletkut.

Uponorin selvityksessä 53 % vastaajista kertoo, että omassa kodissa on alkuperäinen tai osittain korjattu putkisto; lopuilla putkisto on täysin uusittu kerran tai useammin. Remontti on ajankohtainen 43 %:lle vastaajista, kun taas 57 % kertoo, ettei remontille ole tarvetta.

Putkiremontti poistaisi vanhojen putkien aiheuttaman vesivahinkoriskin kertaheitolla. Vahingon korjaaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin ennakkoon tehty putkiremontti. Usein luotetaan liikaa vakuutukseen ja siitä saataviin korvauksiin, mutta todellisuudessa vakuutus ei useinkaan kata kustannuksista kuin osan. Vakuutusten korvaukset ovat sidonnaisia ikävähennyksiin, jolloin korvaus voi olla vain murto-osa todellisista kuluista”, kertoo Uponorin palvelukonseptipäällikkö Terhi Klemetti.


Vedenkäytön valvonta yleistyy
Vedenkäytön seurantaan ja valvontaan on jo olemassa erilaisia ratkaisuja. Uponorin Terhi Klemetin mukaan kiinnostus niitä kohtaan on selvästi nousussa. Tutkimukseen vastanneilla 17 %:lla on kodissaan vesivuotovahti ja 12 % harkitsi sellaisen ostoa.

Nykyään on saatavilla esimerkiksi mobiilisovelluksen kautta hallinnoitava vedenvalvontayksikkö, joka kattaa koko kodin käyttövesijärjestelmän ja voi tarvittaessa jopa katkaista vedentulon automaattisesti. Jos putkiremontti ei jostain syystä ole vielä ajankohtainen, automaattinen vedenkäytön valvonta helpottaisi seurantaa ja voisi estää ison vesivahingon syntymisen”, Klemetti sanoo.


Paikallinen tekijä ja luotettavat tuotteet ovat kuluttajille tärkeitä valintatekijöitä
Paikallinen ja tuttu LVI-alan yrittäjä on mieluisin vaihtoehto putkiremontin tekijäksi. Paikallisen yrittäjän valitsee 92 % vastaajista joko suoraan tai esimerkiksi putkivalmistajan verkoston kautta. Tekijän valinnassa painavat myös remontissa käytettävät tuotteet ja materiaalit. Halpaa hankintahintaa pitää tärkeimpänä vain 8 % vastaajista.

Urakoitsijan lisäksi asiakkaille on tärkeää, että remontissa käytetään luotettavan ja alan pitkäaikaisen toimijan tuotteita, joka vastaa niistä myös tulevaisuudessa (86 %). Jopa 94 % vastaajista on tyytyväisiä jo toteutettuun remonttiin. Se on hienoa! Omakotitalon putkiremontti on paljon helpompi juttu, kuin etukäteen pelätään”, vahvistaa Klemetti.
Lisätietoja:
Uponor Suomi Oy
Terhi Klemetti, palvelukonseptipäällikkö
terhi.klemetti@uponor.com
puh. 020 129 2246