Menu
Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor Magna set držača razdjelnika

- Uključuje: 2x kratki nosač, 2x dugi nosač, 1x montažni materijal: 8x vijci 6 x 60 mm, 8x plastična tipla 8x40 mm

Uponor Magna set držača razdjelnika

Uponor Magna set držača razdjelnika