Kodeks ponašanja

Ovaj Kodeks ponašanja odobrio je upravni odbor Uponor Corporation. Primjenjuje se na sve zaposlenike, službenike i direktore (u nastavku “Zaposlenici”) grupacije Uponor (u nastavku “Uponor”). Vizija, osnovna svrha i vrijednosti tvrtke Uponor utkane su u ovaj Kodeks ponašanja.

Etika, zakoni i propisi

Uponor teži dugoročnom rastu poslovanja generiranjem stvarne dodane vrijednosti za svoje klijente. Zaposlenici su dužni uvijek se pridržavati etičkih i pravnih standarda u poslovanju. Zaposlenici su dužni raditi profesionalno, pošteno i pridržavati se najviših standarda integriteta.

Sve tvrtke grupacije Uponor i svi njezini zaposlenici dužni su djelovati u duhu i smislu primjenjivih međunarodnih i nacionalnih zakona i propisa gdje god tvrtka Uponor posluje. To obuhvaća zakone i propise koji promiču pošteno natjecanje, reguliraju javnu trgovinu obveznicama, uređuju korporativno upravljanje, zaštitu privatnosti pojedinca, borbu protiv korupcije i propisuju sigurnost proizvoda te radno zakonodavstvo. Uponor poštuje ljudska prava kako ih definira Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda.

Sukob interesa, darovi i mito

Zaposlenici moraju izbjegavati sukobe između osobnih interesa i interesa tvrtke Uponor. To uključuje, ali nije ograničeno na, davanje ili primanje osobnih darova ili gostoprimstvo osoba ključnih za tvrtku Uponor1, osim ako se ne radi o razumnim darovima ili gostoprimstvu u sklopu uobičajenog poslovanja tvrtke Uponor koje je prihvatljivo prema primjenjivim zakonima. Uponor zabranjuje davanje mita i ne sudjeluje u pranju novca.

Uponorove povjerljive informacije

Uponorove poslovne tajne i vlasničke informacije vrijedna su poslovna imovina tvrtke Uponor te je stoga upotreba i zaštita takvih informacija iznimno važna. Poslovne tajne i druge povjerljive informacije moraju se zaštititi na način da se jamči povjerljiva upotreba takvih informacija i, kada je potrebno, da se zatraži dodatna zaštita registriranjem intelektualnih vlasničkih prava.

Zaposlenici koji prime ili saznaju povjerljive poslovne informacije ili poslovne tajne tvrtke Uponor dužni su sačuvati povjerljivost takvih informacija i ne smiju, osim za potrebe poslovanja tvrtke Uponor, otkriti takve informacije trećim stranama (uključujući prijatelje i članove obitelji).

Okoliš

Uponor teži održivo uskladiti interese ljudi, okoliša i ekonomije te pridonijeti održivijem svijetu. Uponor uzima u obzir utjecaj svojih proizvoda na okoliš i kontinuirano teži smanjiti ukupan utjecaj na okoliš svojih poslovnih aktivnosti, kao i promicati održivost razvojem ekološki učinkovitih proizvoda i usluga.

Politika

Uponor ne sudjeluje u politici i ne podržava političke stranke ili skupine, financijski ili na bilo koji drugi način. Zaposlenici koji sudjeluju u političkim aktivnostima čine to kao privatne osobe, a ne kao predstavnici tvrtke Uponor.

Zaposlenici

Uponor je odgovoran poslodavac i podržava jednake mogućnosti za svoje zaposlenike. Nije dopuštena nikakva diskriminaciju na temelju rase, nacionalnosti, dobi, religije, invalidnosti, spola, seksualnog opredjeljenja, sindikalnog članstva ili političke aktivnosti. Uponor ne dopušta dječji ili prisilni rad, niti radi s dobavljačima koji ga dopuštaju. Uponor teži dati poštenu naknadu i osigurati sigurno i zdravo radno okruženje svim zaposlenicima.

Klijenti i dobavljači

Uponor angažirano radi na omogućivanju uspjeha svojih klijenata jer se time pospješuje i uspjeh Uponora. Uponor teži postizanju obostranog zadovoljstva i postupa u dobroj vjeri u svim svojim sporazumima, teži postizanju visoke kvalitete pruženih proizvoda i usluga, poštenih cijena i izvrsne postprodajne usluge. Uponor se prema svim dionicima odnosi na isti način, odnosno na način na koji Uponor pristupa svojim klijentima. Od Uponorovih dobavljača očekuje se da ispune etičke, društvene, ekološke i kvalitativne standarde navedene u ovom Kodeksu ponašanja. Uponor očekuje od svojih dobavljača i drugih poslovnih partnera da se upoznaju s ovim Kodeksom ponašanja.

Primjena

Sva pitanja u vezi s Kodeksom ponašanja upućuju se glavnom savjetu Uponora, a svaka sumnja na kršenje Kodeksa ponašanja prijavljuje se nadređenoj osobi i/ili glavnom savjetu te će ju uprava pravovremeno obraditi. Svaku sumnju na kršenje treba pomno istražiti i razriješiti. Zaposlenici se potiču da se u slučaju nejasnoća obrate nadređenima.

Postupanja koja nisu u skladu s Kodeksom ponašanja treba odmah ispraviti i podliježu disciplinskom postupku sve do, uključujući i, raskida radnog odnosa. Uponor će se pobrinuti da zaposlenik neće imati nikakvih štetnih posljedica ako podnese pritužbu zbog kršenja Kodeksa ponašanja. 

 

1 Izraz ‘dionik’ odnosi se na zaposlenike, klijente, dobavljače, dionike, vladine i nevladine organizacije i druge stranke koje imaju utjecaj na Uponor ili Uponor utječe na njih.