Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor Thermatop M

- cijevni registar od Uni Pipe PLUS cijevi dimenzija 16x2,0 mm sa 10 cijevi u nizu i do 37,3 m cijevi po m² modula
- za montažu na podkonstrukciju spuštenog stropa sa CD profilima (27/60) s međusobnim razmakom 333 mm
- cijev je 100% otporna na difuziju u skladu sa normom DIN 4726
- kapacitet hlađenja prema normi EN 14240 (8K): do 67 W/m²
- kapacitet grijanja prema normi EN 14037 (15K): do 105 W/m²
- apsorpcija zvuka prema normi DIN EN ISO 354 s αw između 0,60 i 0,65
- vrijednosti kapaciteta i akustike ovise o vrsti gipsane ploče kojom se strop zatvara

Uponor Thermatop M

Uponor Thermatop M 950x277mm
Uponor Thermatop M 1350X277mm
Uponor Thermatop M 1750X277mm
Uponor Thermatop M 2150X277mm
Uponor Thermatop M 2550x277mm

Slični proizvodi