Menu
Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 AC-G

- integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1W
- nosač za lijevu ili desnu ugradnju
- vijak za odzračivanje
- raspon temp. sekundarnog kruga 20-50°C
- balans ventil
- priključak sekundarnog kruga 3/4" eurokonus
- primarni ventili sa stezaljkom za CU-cijev 15mm
- za regulaciju podnog grijanja u površinom malim zonama
- maks. primarna temperatura: 90°C
- maks. sekundarna temperatura: 55°C
- pumpna grupa s aktuatorom 230 V i kabelskim prostornim osjetnikom
- limitator temperature sekundarnog kruga na maks. 50°C

Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 AC-G

Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 AC-G