Menu
Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor S-Press koljeno

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

Uponor S-Press koljeno

Uponor S-Press koljeno 40-40
Uponor S-Press koljeno 50-50