TUvjeti upotrebe proizvoda i usluga Uponor Smatrix Pulse

Ovim se uvjetima regulira upotreba usluge Uponor Smatrix Pulse te vaša povezana prava i obveze. Pažljivo pročitajte ove uvjete.

Kada se registrirate kao korisnik (u daljnjem tekstu „Korisnik”) usluge Uponor Smatrix Pulse (u daljnjem tekstu „Usluga”), između Korisnika i tvrtke Uponor GmbH sklapa se obvezujući ugovor (u daljnjem tekstu „Ugovor”) s uvjetima navedenima u nastavku

Tko smo


Uslugu nudi tvrtka Uponor GmbH (u daljnjem tekstu „Uponor”), registrirana u Njemačkoj pod PDV brojem DE 133 899 039 i prijavljena na adresi Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Njemačka. Tvrtki Uponor možete se obratiti putem pojedinosti za kontakt navedenih  ovdje.

Usluga Uponor Smatrix Pulse: kako se registrirati

Uponor Korisnicima nudi Uslugu za regulaciju i nadzor sustava za klimatizaciju unutarnjih prostora. Za upotrebu Usluge potreban je poseban modul Uponor Smatrix Pulse povezan s internim klimatizacijskim sustavom tvrtke Uponor.

Uponor pruža pristup Usluzi bilo (1) izravno putem instaliranog modula, (2) daljinski putem softvera mobilne aplikacije koji Uponor omogućuje putem najmanje jedne trgovine aplikacija u ponudi trećih strana te u regijama koje Uponor povremeno utvrđuje. Softver mobilne aplikacije moguće je preuzeti na tablet ili pametni telefon putem, primjerice, trgovina aplikacija u ponudi tvrtki Apple, Microsoft ili Google (zasebno „Pružatelj trgovine aplikacija”).  Na takve trgovine aplikacija mogu se primjenjivati zasebni uvjeti i odredbe te Korisnik mora prihvatiti primjenjive uvjete Pružatelja trgovine aplikacija. Preuzimanjem, instaliranjem, upotrebom ili pristupom softveru mobilne aplikacije Korisnik prihvaća  Licencni ugovor za krajnjeg korisnika aplikacije Uponor Smatrix Pulse (u daljnjem tekstu „EULA”).

Za daljinski je pristup potrebna internetska veza. Za upotrebu Usluge potrebna je (1) kupnja trenutačno primjenjivih proizvoda tvrtke Uponor te (2) registracija stvaranjem zasebnog korisničkog računa u Usluzi za udaljeni pristup i aktivacijom udaljenog pristupa.

Odgovornost tvrtke Uponor za uslugu

Usluga koja, bez ograničenja, obuhvaća softver i aplikaciju te sve podatke koji im pripadaju nudi se „kakva jest”. U pogledu usluge ne pruža se nikakvo izričito ni implicirano jamstvo bilo koje vrste.


U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom ni tvrtka Uponor ni njezine podružnice ne snose odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, gubitak ili trošak koji mogu nastati pristupom usluzi ili njezinom upotrebom. Ništa u ovom Ugovoru ne ograničava odgovornost tvrtke Uponor za štete ili gubitke prouzročene njezinim grubim nemarom ili namjernim protupravnim postupanjem, kao ni za smrt ili tjelesne ozljede.

Uponor ne jamči da će Usluga biti bez nedostataka ni dostupna bez prekida. Uponor u okvirima razumnih mogućnosti obavješćuje Korisnike o svim važnim pitanjima koja se odnose na Uslugu, no Uponor ne jamči da će Korisnike obavijestiti o svim takvim pitanjima u bilo kojem trenutku ili uopće. Uponor se za pružanje Usluge oslanja na usluge i proizvode trećih strana, a oni mogu dovesti do prekida ili nedostupnosti Usluge.

 

Uponor može u bilo kojem trenutku i po vlastitom nahođenju prestati pružati Uslugu. U tom se slučaju Uponor obvezuje prethodno obavijestiti Korisnike i zadržati dostupnost Usluge do kraja (1) trenutačno primjenjivog razdoblja pretplate ili (2) produženog razdoblja pretplate dogovorene između tvrtke Uponor i Korisnika.Privatnost

Uponor u sklopu Usluge obrađuje osobne podatke u skladu s pravilima privatnosti. Prihvaćanjem ovog Ugovora ili upotrebom Usluge Korisnik pristaje na obradu svojih osobnih podataka na način opisan u  pravilima privatnosti..

Trajanje i raskid

Ako nije drugačije dogovoreno, Ugovor ostaje na snazi sve dok ga jedna od strana ne raskine. Korisnik može raskinuti Ugovor otkazivanjem pretplate. Svaka od strana može raskinuti Ugovor u slučaju da druga strana u značajnoj mjeri krši odredbe Ugovora.
 

Prava intelektualnog vlasništva

Ako Korisnik tvrtki Uponor uputi bilo kakve zamisli ili komentare o Usluzi, Uponor može slobodno upotrebljavati i iskorištavati informacije dobivene od Korisnika i njihov sadržaj u bilo koju svrhu koju Uponor smatra odgovarajućom bez ikakve naknade Korisniku.

Tvrtka Uponor Corporation, njezine podružnice ili treće strane koje imaju licencu zadržavaju sva prava intelektualnog vlasništva na Uslugu, uključujući bez ograničenja softver i aplikaciju. Pristupom i korištenjem Usluge Korisnik je suglasan da se na njega ne prenose nikakva prava, vlasništvo ni udjeli. Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito navedena. Uponor Korisniku dodjeljuje ograničeno, neisključivo, nedodjeljivo i neprenosivo pravo na upotrebu Usluge pod uvjetom prihvaćanja ovog Ugovora. 

Ako se Korisnik i Uponor nisu drugačije dogovorili, Usluga je predviđena za Korisnikovu osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Korisnik je suglasan da neće licencirati, prodavati, distribuirati, kopirati, reproducirati, iznajmljivati, davati u zakup, prenositi, dodjeljivati, mijenjati, objavljivati, podvrgavati obrnutom inženjeringu niti na bilo koji drugi način komercijalno iskorištavati Uslugu ni bilo koji njezin dio. 

„Uponor” i/ili „Smatrix” zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Uponor Corporation ili njezine grupacije. Ostali nazivi proizvoda ili tvrtki koji su ovdje spomenuti mogu biti zaštitni znaci ili zaštićeni nazivi njihovih vlasnika.

Mjerodavni zakoni i rješavanje sporova

Ako nije drugačije navedeno bilo kojim obveznim mjerodavnim zakonom, na sva pitanja vezana uz Uslugu primjenjuju se zakoni Njemačke, a za sve povezane sporove nadležan je isključivo Okružni sud u Frankfurtu u Njemačkoj.

Kao ograničeni izuzetak od prethodno spomenutih odredbi, za Korisnike koji Uslugu upotrebljavaju kao potrošači s prebivalištem u Europskoj uniji, na Uslugu, ovaj Ugovor i sve potencijalne povezane sporove primjenjuju se zakoni zemlje članice u kojoj Korisnik ima prebivalište. Sudovi na mjestu prebivališta Korisnika kao potrošača imaju neisključivu jurisdikciju nad svim takvim sporovima. Korisnici kao potrošači u Europskoj uniji rješavanje takvih sporova mogu zatražiti i od lokalnog tijela za utvrđivanje potrošačkih prava.

 

Zakonska prava potrošača

Ovaj Ugovor, a osobito sva ovdje navedena ograničenja odgovornosti ne isključuju odgovornost koja se ne može isključiti po obvezujućem primjenjivom zakonu. Korisnici mogu imati prava ili pravne lijekove koji ovdje nisu objašnjeni. U skladu s lokalnim zakonom Korisnika Uponor može biti odgovoran za određene pogreške i nedostatke u Usluzi čak i ako oni ovdje nisu opisani.


Izmjene i dopune

Uponor pridržava pravo izmjene, dopune ili ažuriranja ovog Ugovora i odluke o naplaćivanju upotrebe Usluge prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti. Smatrat će se da je Korisnik prihvatio te promjene ako nastavi s upotrebom Usluge. Korisnik uvijek ima pravo uvijek raskinuti Ugovor nakon stupanja na snagu izmijenjenih uvjeta.

© Autorska prava Uponor Corporation. Sva prava pridržana.