Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

RJEŠENJE ZA GLAVNI RAZVOD VODE ZA SUSTAVE GRIJANJA I HLAĐENJA

Modularni sustav proizveden u Njemačkoj

Uponor Riser sustav za glavni razvod vode za sustave grijanja i hlađenja

Risers - Jedinstveni sustav spojnica za višeslojne cijevi (MLCP)

Riser sustav funkcionira na principu modularnog spajanja sa “klik” načinom spajanja čime se eliminira potreba za prešanjem spojnica. Sustav se sastoji od 40 komponenti, a omogućuje više od 300 različitih kombinacija što ga čini vrlo prilagodljivim.

Čemu služe RS spojnice za cijevi?

RS spojnice se kao i MLC cijevi mogu koristiti za sustave grijanja i hlađenja te za vodovodne instalacije od dimenzije 16mm do 110 mm. Koristi se za glavni razvod velikih dimenzija cijevi, a glavna prednost je jednostavno prelaženje s velikih dimenzija glavnog voda na male dimenzije cijevi ogranaka.
 
 

Od kojih su materijala su izrađene cijevi?

Cijevi su kompozitne višeslojne sa slojem aluminija PE-RT-AL-PE-RT, a spojnica galvanski pokositreni mesing.

Koji profile/dimenziije spojnica imamo u ponudi?

Riser spojnice postoje u dimenzijama od 16 mm do 110 mm.

Kakvi alati su potrebni za ugradnju Risera?

Čeljusti za prešanje kao i alati za rezanje, savijanje i kalibriranje za obradu Uponor višeslojne cijevi (PE-RT-AL-PE-RT) u instalacijama za sanitarnu vodu te grijanje i hlađenje.

Modularni RS princip

modular construction

Priključci za Riser sustav

RS spojnice dostupne su u dimenziji od 16 mm do 110 mm.
Za spoj cijevi do dimenzije 75 mm mogu se uz RS spojnice koristiti i Uponor S-Press PLUS (za cijev dimenzije 16-32 mm) ili Uponor S-press spojnice (za cijevi dimenije 40-75 mm), a za dimenzije 90 mm i 110 mm samo RS spojnice. 

Alati


Uponor RS spojni sustav za distribucijski razvod i vertikale

• Inovativno utično spajanje osnovnih elemenata
• Adapter za Uponor višeslojne cijevi do 110 mm
• Samo nekoliko komponenti omogućuje mnogo varijanti ugradnje
• Učinkovito skladištenje
• Moguće je podešavanje i mjenjanje elemenata do prvog tlačenja sustava
• Razlikovanje spojnica po boji ovisno o dimenziji

Osigurava brzu i sigurnu montažu čak i u najtežim prostornim uvjetima.

Česta pitanja o glavnom razvodu

Za sustav Uponor Riser koriste se višeslojene kompozitne cijevi Uni pipe/MLC (PE-RT-AL-PE-RT). CIjevi su kompatibilne sa S-press, S-Press PLUS i RS spojnicama. S-Press PLUS spojnice koriste se za dimenzije cijevi 16 mm – 32 mm, S-Press spojnice koriste se za dimenzije cijevi 40 mm – 75 mm, a RS spojnice 16 mm – 110 mm.

Primjena RS spojnica I višeslojnih kompozitnih cijevi uvjetovana je temperaturom vode. Stalna radna temperature u sustavima sanitarne vode je od 0C do 70C pri maksimalnom tlaku od 10 bar, a kratkoročna temperature zastoja je 95C. U sustavima grijanja I hlađenja stalna radna temperatra je do 80C pri maksimalnom tlaku od 10 bar, a kratkoročna temperature zastoja je 95C. Zamjenjuju sve vrste cijevi ukoliko radna temperature ne premašuje gore opisane vrijednosti.


 

Proces je brži negu u klasičnim sustavima jer se cijela priprema može izvršiti izvan gradilišta (npr. u radioni) i gotovi spojevi se ugađuju na gradilištu. Nema dugotrajnog spajanja pod stropom jer je sustav (cijev + spojnica) povezan negdje drugdje. Dok se ne izvrši tlačna proba, spojnice se mogu odspajati budući da se spajaju na pricipu “klik” mehanizma sa klipom.

Alat potreban za izradu spoja je električni alat UP 75 ili UP 110. Za izradu spoja također je potrebno koristiti Uponor S-Press osnovnu jedinicu za lanac 63-110 i odgovarajući Uponor S-Press lanac od 63-110.
Prije utiskivanja cijevi u spojni element potrebno je iskalibrirati cijev odgovarajućim Uponor MLC alatom za kalibriranje.

Riser sustav može se koristiti za sve vrste objekata. Najčešće se koristi na objektima gdje je potrebno ugraditi cijevi velikih promjera.

RS spojnicu možete koristiti na različitim mjestima i mijenjati joj namjenu sve do prve tlačne probe. Nakon toga spojnica se više ne može premještati I ponovno upotrebljavati.

Ne.

Idealan sustav kod renovacije objekta, ali i za novogradnju