Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor RS adapter S-Press 75-RS2

Uponor RS adapter S-Press 75-RS2

Uponor RS adapter S-Press 75-RS2
Dio br.1029126
Iznos

Tehnički podaci

Item no VVS045450075
Item no NRF5071234
Artikal (mjerna jedinica)kom.
Duljina (l)88 mm
Duljina (l1)20 mm
Duljina (l2)61 mm
Packaging Quantity PL11
Packaging Quantity PL4400