Menu
Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor RS redukcija RS3-RS2

Uponor RS redukcija RS3-RS2

Uponor RS redukcija RS3-RS2
Dio br.1029146
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 11
Količina artikla 2480
Artikal (mjerna jedinica)kom.
Duljina (l)47 mm
Duljina (l1)20 mm
Duljina (l2)19 mm
z18 mm