Uponor Smatrix Base početni komplet Pulse L

Uponor Smatrix Base početni komplet Pulse L

Uponor Smatrix Base početni komplet Pulse L
Dio br.1093282
Iznos

Tehnički podaci

Količina artikla 11
Količina artikla 22
Artikal (mjerna jedinica)set