Uponor Épületgépészeti Kft. - Műszaki ügyfélszolgálat
1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b.
 

WEBOLDAL ADATVÉDELMI ÉS COOKIE KEZELÉSI SZABÁLYZAT

Keltezés: 29.06.2023
 
 
Az Uponor elkötelezett a magánélet és személyes adatok védelme iránt. Az Uponor magas szintű védelmet biztosít a magánéletnek és a személyes adatok védelmének, személyes adatait a vonatkozó a törvényeknek és a jelen Adatvédelmi és cookie kezelési szabályzatnak megfelelően kezeli („Adatvédelmi szabályzat"). A “személyes adat” olyan információkat foglal magába, amelyek alkalmasak egy természetes személy azonosítására. A jelen Adatvédelmi Irányelvek általános információkat nyújtanak azzal kapcsolatban, hogyan kezeli az Uponor a www.uponor.com webhelyhez és aloldalaihoz (a továbbiakban: „Webhely”) kapcsolódó személyes adatait.
 
A Webhely, valamint az Uponor termékei és szolgáltatásai más vállalatok webhelyeire és szolgáltatásaira hivatkozhatnak, amelyek saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkezhetnek. Ezenkívül harmadik feleknek az Ön eszközére telepített szolgáltatásai hozzáférhetnek az eszközön található információkhoz. Az Uponor azt javasolja, hogy figyelmesen olvassa el az ilyen harmadik felek adatvédelmi szabályzatait. Az Uponor nem vállal felelősséget harmadik fél adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért.
 
Ön a Webhely használatával és azzal, hogy személyes adatokat ad meg az Uponornak, elfogadja, hogy a személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük. Ha nem fogadja el az Adatvédelmi szabályzatot, az Uponor azt javasolja, hogy ne használja a Webhelyet, és ne adjon meg személyes adatot az Uponornak.
 
 
 1. A személyes adatok kezelője
Az Uponor Corporation és leányvállalatai az Uponor Corporation legfrissebb pénzügyi áttekintésében, amely elérhető a https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications oldalon, párhuzamosan (együtt vagy külön-külön), (együtt) "Uponor").
Ilmalantori 4
00240 Helsinki
Finnország

Elérhetőség
Az adatkezelőt a privacy@uponor.com címen érheti el. Amennyiben személyes adataival kapcsolatban kíván kérelmet benyújtani, kérjük, használja a https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection oldalon és a helyi Uponor weboldalain elérhető űrlapokat.
 
 
2. A személyes adatok feldolgozásának célja és jogszabályi alapja
 
A Webhely használata során gyűjthetünk és feldolgozhatunk egyes, Önhöz kapcsolható személyes adatokat.
 
Az ilyen személyes adatokat az Uponor jogos érdekei végett a következő célokra használhatja (amelyek közül egyidejűleg egy vagy több is alkalmazható):

  • a Webhely, valamint az Uponor termékeinek és szolgáltatásainak karbantartása és fejlesztése;
  • marketing és kommunikáció, például marketing kutatások, direkt marketing, automatizált marketing; az új funkciókról, termékekről vagy piaci bevezetésekről szóló értesítések küldése és különleges promóciók;
  • termékek és szolgáltatások biztosítása például egy Ön és az Uponor közötti szerződés teljesítése, az Uponor termékei és szolgáltatásai működésének és biztonságának biztosítása, valamint az Ön azonosítása lehetséges visszaélések megelőzése és felderítése érdekében;
  • statisztikák és elemzések készítése.
Ha a Webhelyen keresztül kommunikál velünk, és/vagy a Webhely felhasználójaként regisztrál (amennyiben ez lehetséges), az Uponor bizonyos esetekben annak alapján is feldolgozhatja a személyes adatait, hogy ez az Ön és az Uponor közötti szerződés teljesítéséhez vagy előkészítéséhez szükséges, illetőleg bizonyos esetekben a beleegyezése alapján is.
 
Amennyiben a személyes adatait az Uponor az Ön hozzájárulása alapján dolgozza fel, joga van személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor díjmentesen visszavonni.
 
3. A kezelt személyes adatok
 
A személyes adatokat az Uponor általában akkor gyűjti, amikor Ön a Webhelyet használja, regisztrál az Uponor termékeire és szolgáltatásaira, vagy más módon kapcsolatba lép az Uponorral. A gyűjtött személyes adatok közé tartoznak többek között a hozzáférés ideje; a webhely, ahonnan érkezett; az Ön által használt hivatkozások; a látogatott oldalak; az Ön által megtekintett tartalom, valamint más olyan felhasználói viselkedéssel kapcsolatos adat, amelyet a böngészője küld.
 
Ezenkívül az Uponor kérheti, hogy adjon meg bizonyos egyéb adatokat, például a nevét, e-mail-címét, lakcímét, felhasználónevét és jelszavát, beleegyezését, visszajelzését, korát, nemét és más nem érzékenynek minősülő adatot. Az Uponor hangsúlyozza, hogy bizonyos azonosításra nem alkalmas személyes adatok azonosításra alkalmassá válhatnak, amikor Ön a személyes adatait az Uponor rendelkezésére bocsátja.
 
4. Az adatok rendszeres forrása
 
A személyes adatok forrásai a következők:
  • az Ön által közvetlenül megadott adat, az Ön Webhelyen folytatott tevékenysége révén szerzett adat vagy az Uponorral való más kapcsolatfelvétel során megadott adatok;
  • az Uponor alvállalkozói, akik a Webhellyel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak;
  • nyilvánosan hozzáférhető források.

 
5. Az adatok rendszeres átadása és átvitele az EU-n vagy az EGK-n kívüli országba
A személyes adatokat az Uponor átadhatja a vállalatcsoportjához tartozó cégeknek, amelyek az Európai Unión („EU”) vagy az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli országokban is működhetnek. Az ilyen átadás a megfelelő Uponor vállalatokkal kötött szerződés alapján történik, amely tartalmazza az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit, és ezáltal biztosítja a megfelelő adatvédelmi intézkedések meglétét. Az Uponor kiszolgálóján található személyes adatok nem kerülnek az EU-n vagy az EGK-n kívül.
 
Az Uponor személyes adatokat adhat át az arra felhatalmazott harmadik feleknek, akik azokat az Uponor nevében az Adatvédelmi szabályzatban foglalt céloknak megfelelően dolgozzák fel. Az Ön személyes adatait az EU-n vagy az EGT-n kívüli országokban működő felhatalmazott harmadik felek is feldolgozhatják az Uponor és a felhatalmazott harmadik felek közötti szerződések alapján, amelyek tartalmazzák az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit, vagy az adattovábbítás tekintetében az EU általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) felsorolt egyéb megfelelő garanciákat, abból a célból, hogy biztosítsák a megfelelő adatvédelmi intézkedések meglétét.
 
Partnereivel közösen az Uponor folytathat továbbá marketing és más jellegű kommunikációt, és ezzel kapcsolatban az Uponor kombinálhatja az általa gyűjtött személyes adatokat a partnerei által gyűjtött személyes adatokkal annak érdekében, hogy elkerülje a felesleges kommunikációt, és személyre szabja az Önhöz intézett üzeneteket.
 
Abban az esetben, ha az Uponor elad, vásárol, egyesül vagy más módon átszervezés alá esik, ez azzal járhat, hogy az Uponor személyes adatokat ad át, például a potenciális és tényleges vevőknek és tanácsadóiknak.
 
A fentieken kívül az Uponort kötelezhetik arra, hogy az Ön személyes adatait átadja a hatóságoknak. Ezenkívül az Uponor a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása mellett átadhatja vagy más módon feldolgozhatja az Ön személyes adatait saját jogos érdekeinek védelmében.
 
 
6. Az adatbiztonságra és az adattárolásra vonatkozó irányelvek
 
Az Uponor a személyes adatokat főként elektronikusan tárolja. Az Uponor a személyes adatokat zárt helyiségekben tárolja, ellenőrzött hozzáféréssel felhasználónév és jelszó használata mellett. A személyes adatok fizikai másolatainak (ha vannak) tárolása szintén zárt helyiségekben történik. A tárolt személyes adatokhoz csak azok a személyek férhetnek hozzá, és csak azok kaphatnak erre felhatalmazást, akiknek az adatfeldolgozás munkájuk részét képezi.
 
Az Uponor addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg azok a fenti célok teljesítéséhez szükségek, illetve a vonatkozó törvények által előírt ideig. Amikor a fenti feltételek többé nem állnak fenn, a személyes adatait az Uponor töröli vagy olyan módon személyteleníti, hogy azokat ne lehessen többé Önhöz kapcsolni.
 
 
7. Automatizált döntéshozatal
 
A személyes adatokat az Uponor nem használja fel olyan automatizált döntéshozatalhoz, amely Önre nézve jogi vagy egyéb következménnyel járhat.
 
 
8. A felhasználók jogai
 
Hozzáféréshez való jog: Joga van megtekinteni a személyes adatait és igényelni azok írásos másolatát. Ez a hozzáférés díjmentes.
 
Adatátviteli jog: Amennyiben az Ön beleegyezése alapján vagy az Ön és az Uponor között létrejött szerződés céljából az Uponor az Ön személyes adatait feldolgozza, Ön jogosult strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban azon személyes adatainak átvételére, amelyeket az Uponor rendelkezésére bocsátott, és ha az technikailag kivitelezhető, joga van ezen adatoknak egy másik vezérlőhöz történő továbbítására az Uponor akadályoztatása nélkül.
 
Tiltakozási jog: Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen.
 
Helyesbítés, törlés vagy korlátozás kérésének joga: Ön jogosult arra, hogy kérje az Uponortól személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, amennyiben azok elavultak, irrelevánsak, helytelenek, hiányosak, egyébként pontatlanok, vagy más jogilag elfogadható okból. Ön jogosult továbbá kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
 
Hivatalos panasz: bár az Uponor reméli, hogy megoldja az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos problémákat, Önnek jogában áll hivatalos panaszt benyújtani a helyi nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.
 
Jogai érvényesítéséhez kérjük, küldje el írásbeli kérését a 11. pontban megadott címre.
 
9. Cookiek használata
 
A cookie általában egy kis adatdarab, amelyet egy weboldal küld az Ön számítógépes eszközére, és amelyet a webböngészője tárol a weboldal böngészése közben. Amikor Ön újra böngészi ugyanazt a weboldalt, a cookie-ban tárolt adatokat a weboldal visszakeresheti, hogy értesítse a weboldalt az Ön korábbi tevékenységéről. Ha többet szeretne megtudni ezekről a technológiákról és működésükről, kérjük, olvassa el például a http://www.allaboutcookies.org oldalon.
 
Időről időre egy cookie-fájl kerülhet az Ön számítógépére, hogy a Webhely megfelelően működhessen, és hogy javítsa a Webhely hatékonyságát és/vagy az Uponor szolgáltatásait az Ön számára. A cookie-kat csak olyan mértékben használja az Uponor, amilyen mértékben Ön ezeket külön elfogadta. A weboldal technikai működéséhez szükséges cookie-k ("Alapvető cookie-k") azonban az Ön hozzájárulása nélkül is használhatók a weboldal működésének biztosítása érdekében. A cookie beállítások módosítását és az Ön által megadott hozzájárulások kezelését bármikor elvégezheti a "Cookie-beállítások módosítása" gombra kattintva.
 
Az Adatvédelmi szabályzat részletesen leírja, hogy a Webhelyen az Uponor hogyan használja a cookie-kat és a cookie-szerű fájlokat valamint a technológiákat.
 
A cookie-k célja – Cookie kategóriák
 
Elengedhetetlen cookie-k: Egyes cookie-k használata szükséges a Webhely alapvető funkcióinak működtetéséhez. Az ebbe a kategóriába tartozó cookie-k elengedhetetlenek a Webhely működéséhez, és szükségesek ahhoz, hogy kellemes élményt nyújtsanak Önnek a Webhely látogatása során.
 
Analitikai cookie-k: Az ebbe a kategóriába tartozó cookie-kat a Webhely forgalmának nyomon követésére és a felhasználói élmény optimalizálására, valamint a Webhely használatára vonatkozó összesített adatok elemzésére, illetve a webhely látogatóinak számáról szóló statisztikák összeállítására használják. Ezeket a cookie-kat harmadik felek biztosíthatják, az alábbiakban meghatározottak szerint.
 
Marketing cookie-k: Az Uponor is használhat cookie-ket, hogy jobb szolgáltatásokat és termékeket nyújtson Önnek. Az ebbe a kategóriába tartozó cookie-kat pl. a webhely javítására, személyre szabásra és reklámozásra használják, és harmadik felek által biztosíthatók, az alábbiakban meghatározottak szerint. Az Ön szempontjából ez azt jelenti, hogy az oldal emlékezhet pl. az Ön által választott nyelvre és országra. Az Uponor analitikus profilalkotást is végez, hogy megtudja például, mi a népszerű a felhasználók körében. Az Uponor megvizsgálja, hogy a Webhely tartalmát hol érik el, hogy segítsen az Uponornak a Webhelyet a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében kialakítani. Ezek a cookie-k segítenek a Webhely tartalmának személyre szabottá tételében, például célzott bannerek és ajánlások megjelenítésével. Az Uponor azt is megvizsgálja, hogy milyen hivatkozásokkal érik el a Webhelyet, hogy értékelni tudja az Uponor kampányainak és promócióinak hatékonyságát. Az Uponor ezeket a cookie-kat az Uponor hirdetések kiszolgálására és célzott reklámok nyújtására használja.
 
Az Ön adatainak tárolási ideje az alkalmazott cookie típusától és az adott cookie-t biztosító harmadik fél szolgáltatótól függ. A tárolás időtartamát a harmadik fél szolgáltatók az adatvédelmi szabályzatukban ismertetik, amelyet az alábbi linkeken keresztül érhet el. A munkamenet cookie-k lejárnak és törlődnek a böngésző bezárásakor, míg a tartós cookie-k általában két hónap és két év között törlődnek.
 
 
10. Webhelyi funkciók és harmadik fél szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások
 
A következő harmadik felek az Ön kifejezett hozzájárulásával megtekinthetik, módosíthatják vagy beállíthatják saját cookie-jaikat, mintha Ön közvetlenül a harmadik felek weboldaláról kért volna weboldalt. Az Ön által látogatott weboldaltól függően előfordulhat, hogy az alább felsorolt harmadik féltől származó összes cookie nem kerül felhasználásra, mivel ezen cookie-k egy részét csak bizonyos helyi weboldalakon használják. A következő harmadik fél szolgáltatók alapvető cookie-jainak elhelyezéséhez nem kérjük az Ön hozzájárulását, mivel a Webhely ezek nélkül nem tud működni
 
Harmadik fél szolgáltatók az Alapvető Cookie-k Kategóriájában:
 
Az Uponor a Google Tag Managert használja a harmadik féltől származó szolgáltatások cookie-szolgáltatásainak hozzájáruláson alapuló kezeléséhez, valamint a reCAPTCHA-t a weboldal csalástól és visszaéléstől való védelméhez annak ellenőrzésével, hogy a felhasználó nem robot-e, amikor pl. űrlapokat tölt ki, melyhez az összes cookie-t a Google Inc. biztosítja. A Google által gyűjtött adatok megőrzési ideje az adatok tartalmától és felhasználási céljától, valamint az Ön által választott beállításoktól függően változik. Bizonyos adattípusok egy meghatározott időszak után azonosíthatatlanná is válnak. Például a szervernapló-hirdetések adatai 9 hónap után az IP-cím egy részének törlésével, a cookie-adatok pedig 18 hónap után törlődnek. A Google adatvédelmi szabályzatát ide kattintva olvashatja: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Az Uponor az Eurolandot kizárólag a befektetői weboldalon található pénzügyi információs animációk bemutatására használja. Az Euroland adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide:
https://www.euroland.com/cookiepolicy/en-gb.html
 
Az Uponor a Usercentrics Consent Management Platformot használja, hogy lehetővé tegye a hozzájáruláson alapuló cookie-szolgáltatások kezelését a weboldalainkon létrehozott szolgáltatásokhoz. Ezt a szolgáltatást a Usercentrics GmbH nyújtja. A megőrzési időszak az az időtartam, amely alatt az összegyűjtött adatokat a feldolgozás céljából tárolják. A hozzájárulási adatokat (megadott hozzájárulás és a hozzájárulás visszavonása) az Uponor két évig tárolja. Ezt követően az adatok azonnal törlésre kerülnek. A Usercentrics adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide: https://usercentrics.com/privacy-policy/
 
Az Uponor a Kentico software s.r.o. Kentico tartalomkezelő rendszerét használja a weboldalak bemutatására és kezelésére. A Kentico adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide: https://xperience.io/privacy-policy
 
Harmadik fél szolgáltatók az Analitikai Cookie kategóriában:
 
Az Uponor a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást és a Google Maps geolokációs szolgáltatást használja a Google, Inc-től. A Google által gyűjtött adatok megőrzési ideje az adatok tartalmától és felhasználási céljától, valamint az Ön által választott beállításoktól függően változik. Bizonyos adattípusok azonosítása egy meghatározott időszak után megszüntetésre is kerül. Például a szervernapló-hirdetések adatai 9 hónap után az IP-cím egy részének törlésével, a cookie-adatok pedig 18 hónap után törlődnek. A Google adatvédelmi szabályzatát ide kattintva olvashatja:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Harmadik fél szolgáltatók a Marketing cookie-k kategóriájában:
 
Az Uponor az Oracle Corporation Addthis szolgáltatását használja a harmadik féltől származó közösségi média pluginok beállításához. Az Oracle az AddThis adatait a gyűjtéstől számított 13 hónapig őrzi meg. Az AddThis-adatok 1%-os mintáját ("mintaadatkészlet") az üzletmenet folytonossága érdekében legfeljebb 24 hónapig őrzik meg. Az Oracle Addthis adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide:
https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html
 
Az Uponor az Adobe Inc. által készített Adobe pdf embed-et használja a pdf dokumentumok előnézetének a weboldalon történő megjelenítéséhez, az Adobe adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide:
https://www.adobe.com/privacy.html
 
Az Uponor az Intrado Corporation GlobalNewswire szolgáltatását használja a befektetői hírek globális terjesztésére, kizárólag a https://www.uponorgroup.com/en-en befektetői weboldalon. Az Intrado adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide:
https://www.intrado.com/en/legal-privacy
 
Az Uponor a Google Ads, Conversion Linker, Google Ads Conversion Tracking és Google AdWords Remarketing szolgáltatásait használja a Google, Inc. által biztosított hirdetések elhelyezéséhez a Webhelyen és a Google keresésekhez. A Google által gyűjtött adatok megőrzési ideje az adatok tartalmától és felhasználási céljától, valamint az Ön által választott beállításoktól függően változik. Bizonyos adattípusok azonosítása egy meghatározott időszak után megszüntetésre kerül. Például a szervernapló-hirdetések adatai 9 hónap után az IP-cím egy részének törlésével, a cookie-adatok pedig 18 hónap után törlődnek. A Google adatvédelmi szabályzatát ide kattintva olvashatja:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Az Uponor a FormAssembly, Inc. által használt FormAssembly-t használja a különböző ügyfélszolgáltatásokhoz szükséges adatgyűjtéshez, a FormAssembly adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide:
https://www.formassembly.com/privacy-policy/
 
Az Uponor a Hotjar by Hotjar Ltd. által készített Hotjar-t használja marketingelemzéshez és marketingszolgáltatásokhoz. A Hotjar addig őrzi meg a személyes adatokat, amíg az szükséges ahhoz a cél(ok)hoz, amely(ek)hez a Hotjar eredetileg gyűjtötte azokat, vagy a Hotjar szoftver nyújtásához, viták rendezéséhez, jogi védekezéshez, ellenőrzések lefolytatásához, jogszerű üzleti célok követéséhez. A Hotjar az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt módon is megőrizheti az adatokat. A Hotjar harminc (30) naptári napon belül automatikusan törli a Hotjar által feldolgozott vagy tárolt IP-címeket. A Hotjar adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 
Az Uponor a Maplet Oy által készített Maplet-et a finn weboldalon kizárólag arra használja, hogy megmutassa az ügyfeleknek a legközelebbi Uponor telepítő- és szervizközpontot.
 
Az Uponor a Microsoft Corporation által készített Microsoft forms-ot használja a weboldalon található bizonyos űrlapokhoz, hogy összegyűjtse az ügyfelek visszajelzéseit. A Microsoft adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
 
Az Uponor a Salesforce.com, Inc. által gyártott Pardot-ot használja a marketing automatizálás lehetővé tételére ügyfelei és potenciális ügyfelei számára. A Salesforce adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide:
https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/
 
Az Uponor kizárólag a https://www.uponorgroup.com/en-en befektetői weboldalon használja a Vara Services by Vara Research GmbH által nyújtott Vara Services szolgáltatást a piaci előrejelzésekhez, és a Vara Research által a https://vara-services.com/uponor/ oldalon gyűjtött konszenzusos becsléseket mutatja be. A Vara Research adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide:
https://www.vararesearch.de/en/privacy-policy/
 
Az Uponor a Facebook, az Instagram és a WhatsApp by Meta, Inc. közösségi média jelenlétét és hirdetését használja. A Meta addig tárolja az adatokat, amíg azok a Meta szolgáltatások és Meta termékek nyújtásához már nem szükségesek, vagy amíg a fiókját nem törli - attól függően, hogy melyik következik be előbb. Ez egy eseti döntés, amely olyan dolgoktól függ, mint az adatok jellege, az adatgyűjtés és -feldolgozás oka, valamint a vonatkozó jogi vagy működési megőrzési igények. Ha például keres valamit a Facebookon, a keresési előzmények között bármikor hozzáférhet és törölheti a lekérdezést, de a keresés naplója 6 hónap után törlődik. A Meta adatvédelmi szabályzatot ide kattintva olvashatja el:
https://www.facebook.com/policy.php
 
Az Uponor a LinkedIn by LinkedIn Corporation céget használja a közösségi médiában való megjelenéshez és reklámozáshoz. A LinkedIn általában addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg Ön nyitva tartja fiókját, vagy ameddig az szükséges ahhoz, hogy a LinkedIn-szolgáltatásokat nyújtsa Önnek. Ez magában foglalja az Ön vagy mások által a LinkedIn számára megadott adatokat, valamint a LinkedIn Szolgáltatások Ön által történő használatából generált vagy levezetett adatokat. A LinkedIn adatvédelmi szabályzatának elolvasásához kattintson ide:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 
Az Uponor a YouTube by Google Inc. szolgáltatást használja a közösségi médiában való megjelenéshez és reklámozáshoz. A Google által gyűjtött adatok megőrzési ideje az adatok tartalmától és felhasználási céljától, valamint az Ön által választott beállításoktól függően változik. Bizonyos adattípusok azonosítása egy meghatározott időszak után megszüntetésre is kerül. Például a szervernapló hirdetési adatait 9 hónap után az IP-cím egy részének törlésével, a cookie-adatokat pedig 18 hónap után törlik. A Google adatvédelmi irányelveit ide kattintva olvashatja:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites 
 
Az Oneor a Lumoame Oy Lumoa -t használja az ügyfelek visszajelzéseinek összegyűjtésére a weboldalon. A LUMOA adatvédelmi irányelveinek elolvasásához kattintson ide: https://www.lumoa.me/privacy-policy/

Közösségi média funkciók
 
A Webhely használhat közösségi média bővítményeket, például a Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube és Instagram közösségi hálózatok által biztosított "Tetszik" gombot. A közösségi média beépülő modulok tartalma a Honlapon közvetlenül az ilyen közösségi hálózat(ok)tól származik. Amikor Ön úgy látogatja meg a Webhelyet, hogy közben bejelentkezett egy közösségi hálózatba, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a közösségi hálózat szervereivel. Ha Ön a Honlap látogatása közben kijelentkezik a közösségi hálózat(ok)ból, a böngészője korlátozottabb információkat küld a közösségi hálózat(ok)nak. A Webhelyen található közösségi média pluginokra az érintett közösségi oldalak adatvédelmi és egyéb feltételei vonatkoznak (lásd a vonatkozó adatvédelmi irányelvekre mutató fenti linkeket). A közösségi hálózat(ok) által gyűjtött információkat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adják át az Uponornak.
 
 
11. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az Uponor időről időre megváltoztathatja az Adatvédelmi szabályzatot. Bármilyen lényeges, kedvezőtlen változás esetén azonban az Uponor az Adatvédelmi szabályzat elején és a Webhely kezdőlapján is közzétesz egy értesítést, amely tájékoztat az ilyen változásokról. Az Uponor azt tanácsolja, hogy időről időre látogassa meg az Adatvédelmi szabályzatot, hogy értesüljön az ilyen változásokról.
 
Amennyiben további kérdései vannak, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk az ügyfélszolgálatunkon keresztül, vagy írjon nekünk a következő címre:
privacy@uponor.com.