UPONOR

Etikai kódex

Ezt az etikai kódexet az Uponor Corporation igazgatótanácsa hagyta jóvá. Az Uponor Csoport minden alkalmazottjára, tisztviselőjére és igazgatójára (a továbbiakban együttesen „alkalmazottak”) érvényes. Az etikai kódexben az Uponor jövőképét, fő célját és értékeit fogalmazta meg.

Etika, törvények és előírások

Az Uponor etikus és törvényes eszközökön keresztül hosszú távú növekedésre törekszik azáltal, hogy valódi hozzáadott értéket teremt vevői számára, akik ezért elismerik. Az alkalmazottaknak a legszigorúbb etikai normáknak kell megfelelniük, amikor az Uponor nevében cselekednek. Az alkalmazottaknak az üzletvitel során minden tekintetben professzionálisan, tisztességesen és a legbecsületesebb módon kell viselkedniük.

Az Uponor Csoportnak és az alkalmazottaknak meg kell felelniük a rájuk vonatkozó nemzetközi és nemzeti törvények szellemiségének és rendelkezéseinek. Ezek közé tartoznak a trösztellenes és a tisztességes versenyt szabályozó törvények, a nyilvánosan kereskedett értékpapírokat szabályozó, a vállalatirányítással foglalkozó, a megvesztegetés- és korrupcióellenes, valamint a termékbiztonsággal foglalkozó és a munkaügyi törvények.

Érdekellentétek, ajándékok és megvesztegetés

Az alkalmazottaknak el kell kerülniük mindennemű ütközést a saját személyes érdekeik és az Uponor Csoport érdekei között. Idetartozik többek között a személyes ajándékok vagy vendéglátás adása vagy nyújtása és elfogadása az Uponor érintettjei által, kivéve az Uponor üzletmenete során ésszerűen adható vagy nyújtható és a vonatkozó törvények által elfogadottnak minősülő ajándékok vagy vendéglátás.

Az Uponor bizalmas adatai

Az Uponor üzleti titkai és bizalmas információi értékkel bíró üzleti vagyont jelentenek, ezért ezeket helyesen kell használni és védeni kell. Az üzleti titkokat és más információt azok bizalmasságának garantálása, illetve ahol az helyénvaló, a szellemi tulajdonjog további védelmet nyújtó lajstromozása révén kell megvédeni.

Az Uponor vagy más vállalatok bizalmas üzleti adatainak vagy üzleti titkainak birtokába jutó alkalmazottak ezt az információt nem adhatják át harmadik személyeknek (ideértve a barátokat és családtagokat is), kivéve, ha az az Uponor üzleti céljai érdekében történik. A fontos információkat akkor is bizalmasan kell kezelniük, ha hivatalosan nem vállaltak titoktartási kötelezettséget.

A környezet

Az Uponor arra törekszik, hogy fenntartható módon összehangolja az emberek, a környezet és a gazdaság érdekeit. Ügyelünk egymás és a jövőbeni generációk jólétére.

Politika

Az Uponor nem vesz részt a politikában, és nem nyújt pénzügyi vagy egyéb támogatást politikai pártoknak vagy csoportoknak. A politikai életben részt vevő alkalmazottak ezt kizárólag magánszemélyként tehetik meg, és nem az Uponor képviselőiként.

Alkalmazottak 

Az Uponor felelős munkáltató, és támogatja az alkalmazottak esélyegyenlőségét. Az Uponornál nem megengedett a diszkrimináció faj, bőrszín, nemzetiség, életkor, vallás, nem, szexuális beállítottság vagy más, a munkateljesítmény szempontjából lényegtelen tényező alapján. Az Uponor arra törekszik, hogy tisztességes javadalmazást, valamint biztonságos és egészséges munkahelyet biztosítson az alkalmazottak számára.

Vevők és beszállítók

Munkája során az Uponor elkötelezetten igyekszik vevőit sikeressé tenni, mert ez vezet végső soron az Uponor sikerességéhez is. Az Uponor minden megállapodásában a megelégedettségre és jóhiszeműségre, valamint kiváló termékminőségre, tisztességes árazásra és kitűnő értékesítést követő szolgáltatások nyújtására törekszik. Az Uponor minden érintettjét ugyanazzal a szemléletmóddal közelíti meg, amellyel vevőit is.

Megvalósítás 

Az etikai kódexszel kapcsolatos kérdéseket az Uponor Csoport Általános Tanácsának kell címezni. Az etikai kódex vélelmezett megsértését a felettesnek és/vagy az Általános Tanácsnak kell jelenteni, és azt a vezetőségnek megfelelő módon kezelni kell. A kódex vélt megsértését teljesen bizalmasan kell kivizsgálni és megoldani.

A kódex tartalmával ellentétes tevékenységeket azonnal meg kell szüntetni. Az ilyen tevékenység fegyelmi eljárást von maga után, amely végső soron az alkalmazott munkaviszonyának megszűnéséhez is vezethet. Az Uponor garantálja, hogy semmilyen hátrányos, munkával kapcsolatos következménnyel nem jár, ha az alkalmazott az etikai kódex megsértésével kapcsolatos panaszt tesz.
_____________________________________________________________________ 


Az „érintettek” kifejezés az alkalmazottakra, vevőkre, beszállítókra, részvényesekre, kormányzati és nem kormányzati szervezetekre és más olyan felekre utal, akik befolyással vannak az Uponorra, vagy akikre az Uponor befolyással van.