Uponor Épületgépészeti Kft. - Műszaki ügyfélszolgálat
1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b.
 

Uponor Álláskeresők Adatvédelmi Nyilatkozata – Magyarország

1. A személyes adatok kezelője
UPONOR Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (az UPONOR Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaságnál állásra jelentkező álláskeresők tekintetében)
1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b.
Magyarország
 
egyidejűleg a
 
Uponor Corporation-nal
Ilmalantori 4
00240 Helsinki
Finnország
 
Uponor Corporation és az UPONOR Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, a továbbiakban: “Uponor”.
 
2. Kapcsolattartási információk
Kiss Péter
1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b.
Magyarország
E-mail: peter.kiss@uponor.com
 
Amennyiben személyes adataival kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, kérjük, használja a https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection oldalon és a helyi Uponor honlapokon elérhető űrlapokat.
 
3. Az adatkezeléssel érintettek csoportja
Az Uponor magyarországi toborzási folyamataiban részt vevő személyek.

4. A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja
Az álláspályázók személyes adatainak feldolgozásának célja az Uponor munkaerő-toborzási folyamatainak kezelése, beleértve az álláspályázók személyes adatainak feldolgozását is. Amennyiben az álláskereső egy harmadik fél által nyújtott webportál szolgáltatáson keresztül jelentkezett, az ilyen harmadik fél szolgáltatók adatvédelmi irányelvei alkalmazandók. A fent leírt feldolgozás magában foglalhatja a személyes adatok feldolgozását és értékelését a megüresedett pozíciók betöltése érdekében, valamint az álláspályázóknak a felvételi eljárás eredményéről való tájékoztatását. A feldolgozás magában foglalhatja az álláspályázók automatizált eszközökkel (keresőszavak alapján) történő szűrt kiválasztását is.
Az Uponornak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a személyes adatokat a fent említett célokból kezelje.
Az álláspályázók személyes adatait a felvételi eljárás befejezése után is tárolhatják, amíg az Uponornak szüksége van rájuk a felvételi eljárással kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy a jövőbeli felvételi eljárások során, de legfeljebb 1 évig.

5. Személyes adatok kezelésének tartalma
Az Uponor a következő álláspályázói információkat dolgozhatja fel:
- Alapinformációk: név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, lakcím, beosztás;
- Képesítési adatok: végzettség, munkatapasztalat, engedélyek és jogosítványok, diplomák, bizonyítványok, önéletrajzok, pályázati levelek, nyelvtudás;
- Béradatok: fizetési igény;
- Fénykép (ha az álláskereső töltötte fel);
- Referenciák és alapvető információk a referensről (név, beosztás, e-mail cím, telefonszám);
- Személyes profilokra mutató linkek: a közösségi média alkalmazásokban, mint például a LinkedIn (ha az álláskereső töltötte fel);
- Az esetleges videóinterjúk során rögzített videók; és
- Értékelési adatok: az Uponor Group toborzó személyzete által készített értékelés és megjegyzések.
 
6. Rendszeres adatforrások
Az adatokat elsősorban maguktól az érintettől gyűjtjük. A vonatkozó jogszabályok által megengedett módon bizonyos helyzetekben személyes adatok gyűjtése nem közvetlenül az érintettől, hanem más forrásból is történhet, például az Uponor alvállalkozóitól vagy szolgáltatóitól.
Az Uponor az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően minden érintettet tájékoztat az adatfeldolgozásról, beleértve a harmadik féltől származó adatforrásokat és az ilyen forrásokból gyűjtött adatokat is.
Az adatokat az érintett, az Uponor-csoport humánerőforrással foglalkozó munkatársai és a toborzó menedzser a felvételi eljárás során viszik be a személyes adatok adatbázisába.

7. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala és továbbítása az EU/EGT területén kívülre
Az Uponor a személyes adatokat az EU/EGT-n kívülre az alkalmazandó jogszabályok által előírt korlátozásokkal összhangban az alábbiak szerint adhatja át és továbbíthatja:
az Uponor-csoporthoz tartozó vállalatoknak az érintett Uponor-jogalanyok között megkötött megállapodás alapján, amely megállapodás tartalmazza Európai Bizottság Általános Szerződési Feltételeit, amelyek biztosítják a megfelelő adatvédelmi intézkedések alkalmazását, valamint
 
felhatalmazott harmadik felek számára, amennyiben azok részt vesznek a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokból történő feldolgozásában. A személyes adatokat az ilyen felhatalmazott harmadik felek az EU-n vagy az EGT-n kívül is feldolgozhatják az Uponor és az ilyen felhatalmazott harmadik fél között létrejött szerződésnek megfelelően, amely tartalmazza az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit vagy az EU általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) felsorolt, az adattovábbításra vonatkozó egyéb megfelelő garanciákat, amelyek biztosítják, hogy megfelelő adatvédelmi intézkedések vannak érvényben. Az Uponor kötelezi az ilyen harmadik feleket az ilyen továbbított személyes adatok bizalmas kezelésére és megfelelő biztosítására; vagy
- hozzájáruláson alapján; vagy
- az alkalmazandó jogszabályok által egyébként megengedett módon.
Technikai okokból és az adatok felhasználásával kapcsolatos okokból a személyes adatokat külső szolgáltatók szerverein tárolhatják, akik az adatokat az Uponor nevében feldolgozhatják.
A személyes adatok továbbítása az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) (2016/679) és a vonatkozó kötelező jogszabályok módosításainak megfelelően történik.

8. Az érintettek jogai
Kötelezendően alkalmazandó korlátozás hiányában minden érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen az Uponor által róla tárolt valamennyi személyes adathoz. Minden érintettnek joga van továbbá kérni, hogy az Uponor helyesbítse, törölje vagy szüntesse meg a téves, szükségtelen, hiányos vagy elavult személyes adatok használatát. Minden érintett visszavonhatja az általa korábban adott hozzájárulást, és tiltakozhat minden közvetlen marketingtevékenység ellen.
Bármilyen kérelmet a www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection oldalon elérhető kérdőíveken keresztül kell elküldeni. Az Uponor minden kérelmet a lehető leghamarabb feldolgoz. Ha az Uponor döntésével vagy intézkedéseivel elégedetlen, minden érintettnek joga van panaszt tenni az ország adatvédelmi hatóságánál.

9. A személyes adatok védelmének alapelvei - technikai és szervezeti kontroll
Az Uponor gondoskodik arról, hogy saját szervezetén belül megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezessenek be és tartsanak fenn a személyes adatok védelmére. Az Uponor biztosítja továbbá, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt személyes adatok bármely harmadik fél részére történő továbbítása vagy nyilvánosságra hozatala csak akkor történjen meg, ha az Uponor megállapodásokkal vagy a törvény által előírt egyéb eszközökkel biztosította az adatvédelem megfelelő szintjét.
Technikai Kontroll:
A fizikai anyagokat zárt, korlátozottan hozzáférhető helyiségekben tárolják. Minden informatikai rendszer az operációs rendszer védelmi szoftverével van biztosítva. A rendszerekhez való hozzáféréshez egy felhasználónév és egy jelszó megadása szükséges, az adatátvitel pedig szigorúan titkosított csatornákon keresztül történik.
Szervezeti Kontroll:
Az adatkezelő szervezetén belül a személyes adatok felhasználása az előírásoknak megfelelően történik, és a személyes adatokat tartalmazó informatikai rendszerekhez csak olyan személyek férhetnek hozzá, akik munkaköri feladatuk vagy munkakörük alapján jogosultak a hozzáférésre, és akiket a személyes adatokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség terhel.