Uponor Épületgépészeti Kft. - Műszaki ügyfélszolgálat
1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b.
 

Vevő- és a marketing-nyilvántartásra vonatkozó Adatvédelmi szabályzat

1.Adatkezelő

Az Uponor Corporation és az Uponor Corporation legutóbbi pénzügyi jelentésében szereplő leányvállalatai (https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications/) – a továbbiakban: “Uponor”)
Ilmalantori 4
00240 Helsinki
FINNORSZÁG

2.Elérhetőség

Az adatkezelőt a privacy@uponor.com címen érheti el. Amennyiben személyes adataival kapcsolatban kíván kérelmet benyújtani, kérjük, használja a https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection oldalon és a helyi Uponor weboldalain elérhető űrlapokat.

3.A személyes adatok nyilvántartásának elnevezése

Az Uponor vevői- és a marketing vonatkozású személyes adatok nyilvántartása

4.Az érintettek csoportja

A vevők képviselői, alkalmazottjai, igazgatói és tisztviselői, valamint az Uponor végfelhasználói, potenciális vevői és potenciális végfelhasználói, továbbá az Uponor Academy tagjai (a továbbiakban: “vevők”).

5.A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja

A személyes adatokat az Uponor marketing célból, valamint a vevőkkel való kapcsolattartás céljából tartja nyilván, célja továbbá az Uponor vevőivel ápolt kapcsolatok kezelése – ideértve a vevők személyes adatainak az alábbi célokból történő feldolgozása:

• az Uponor vevők felé fennálló kötelezettségeinek teljesítése, valamint a vevők’ illetőleg az Uponor kötelezettségeinek és követeléseinek kezelése, kiértékelése és érvényesítése;
• ajánlatok és árajánlatok, valamint más kötelező és nem kötelező erejű dokumentumok kezelése és benyújtása;
• az Uponor jogainak gyakorlása,
• vevőkapcsolatok fenntartása és fejlesztése;
• kapcsolat létesítése a vevőkkel;
• vevői hűségprogramok szervezése és kezelése;
• marketing- és kommunikációs célok, például piackutatás, direkt marketing, automatizált marketing, vevők tájékoztatása az új termékjellemzőkről, új termékekről, valamint különleges promóciókról;
• Uponor termékek és szolgáltatások nyújtása, valamint a termékek és szolgáltatások minőségének, hatékonyságának és biztonságának biztosítása;
• a termékfelelősséggel összefüggő kérdések kezelése,
• az Uponor szolgáltatásainak és termékeinek fejlesztése;
• számlázás; és
• statisztikai és analitikai célok – ideértve a webhelyanalitikát.

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása az Uponor jogos érdekei alapján. Ezek az érdekek a vevőkkel fennálló kapcsolatokból erednek. Mindezek mellett az Uponor és/vagy leányvállalatai közvetlen marketinganyagokat küldhetnek a vevőknek az általuk adott hozzájárulás alapján (amennyiben ehhez ilyen hozzájárulás szükséges).

Az Uponor a vevők, végfelhasználók és fogyasztók személyes adatait addig tárolja, amíg azokra a fent felsorolt célok érdekében szüksége van, a tárolás időtartama azonban jellemzően nem hosszabb tíz évnél.

Az Uponor a potenciális vevők és potenciális végfelhasználók személyes adatait addig tárolja, amíg azokra a fent felsorolt célok érdekében szüksége van, a tárolás időtartalma azonban jellemzően nem hosszabb tíz évnél.

6.A személyes adatok nyilvántartásának tartalma

A személyes adatok nyilvántartásában az Uponor különösen az alábbi információkat dolgozhatja fel:

• Alapadatok, például: név, születési év, e-mail-cím, telefonszám, lakcím, munkahelyi beosztás, nem (megszólítás);
• Minősítési adatok (Uponor Academy-minősítés a céges ügyfelek tekintetében);
• A vevői projektekre, illetve a vevő számára értékesített termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk;
• A vevőkkel folytatott megbeszélésekre és más tevékenységekre vonatkozó információk;
• A vevői hűségprogramok kezeléséhez szükséges információk (ha a vevő ilyen programra regisztrált);
• A vevőknek az Uponor termékei és szolgáltatásai iránti érdeklődésére vonatkozó információk;
• A vevőkkel való kommunikáció tartalmára és módjára (pl. e-mail, SMS) vonatkozó információk;
• A meglévő vevők és végfelhasználók szabadidős tevékenységeivel kapcsolatos preferenciái a vevőkapcsolat fenntartása érdekében; valamint
• A meglévő vevők és végfelhasználók szabadidős tevékenységeivel kapcsolatos preferenciái marketingcélok érdekében.

7.Az információk általános forrásai

Az adatokat elsősorban az érintettől az Uponor személyzete gyűjti be, illetve webhelyen vagy alkalmazásokon keresztül gyűjtjük be. A nyilvánosan hozzáférhető forrásokon felül egyes esetekben – és ahol ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik – a személyes adatokat más forrásokból is begyűjthetjük, mint közvetlenül az érintettől, pl. az Uponor alvállalkozóitól vagy szolgáltatóitól.

Az Uponor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden érintettet értesít az adatfeldolgozás tényéről – beleértve harmadik személytől mint adatforrástól származó adatok érintettjeit is.

Az adatokat az Uponor személyzete és az Uponor alvállalkozói vagy szolgáltatói vezetik be a személyes adatok nyilvántartásába.

8.Személyes adatok közlése és továbbítása az EU-n/EGT-n kívülre

Az Uponor a vonatkozó jogszabályokban meghatározott korlátozások figyelembevételével és azoknak megfelelően közölheti és továbbíthatja a személyes adatokat az EU-n/EGT-n kívülre az alábbiak szerint:

• az Uponor Grouphoz tartozó társaságoknak az érintett Uponor szervezetek között létrejött, az Európai Bizottság által előírt általános szerződési feltételeket magában foglaló szerződés alapján, amely garantálja a megfelelő adatvédelmi intézkedések meglétét, tovább jogosult harmadik feleknek a személyes adatoknak a személyes adatok nyilvántartásában megfogalmazott célokra történő feldolgozásában való részvétele mértékéig. Személyes adatokat feldolgozhatnak EU-n vagy EGT-n kívüli jogosult harmadik felek is az Uponor és a jogosult harmadik fél között létrejött, az Európai Bizottság által előírt általános szerződési feltételeket magában foglaló szerződés alapján, amely garantálja a megfelelő adatvédelmi intézkedések meglétét. Az Uponor az ilyen harmadik feleket az ekképpen továbbított személyes adatok titkos és kellően biztonságos kezelésére kötelezi; vagy
• hozzájárulás alapján; vagy
• a vonatkozó jogszabályok által másként megengedett módon.

Technikai okokból, valamint az adatok felhasználásával összefüggő okokból a személyes adatokat külső szolgáltatók kiszolgálóin tárolhatják, akik egyúttal az Uponor számára az adatok feldolgozását végzik el.

A személyes adatok továbbítására az Általános adatvédelmi rendelet (2016/679), valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján kerülhet sor.

9.Az érintettek jogai

Amennyiben arra a korlátozások nem vonatkoznak, az érintettek jogosultak az Uponor által róluk nyilvántartott személyes adatokhoz hozzáférni. Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az Uponortól a hibás, szükségtelen, hiányos vagy elavult személyes adatok kijavítását, törlését vagy felhasználásának felfüggesztését kérje. Minden érintett visszavonhatja a korábban általa adott hozzájárulást, valamint elutasítsa a direkt marketing minden formáját.

A kéréseket a fenti, 2. szakaszban megjelölt elérhetőségekre kell eljuttatni. Az Uponor a lehető legrövidebb időn belül feldolgozza a kérelmeket. Amennyiben elégedetlen az Uponor döntésével vagy intézkedéseivel, akkor az érintettnek jogában áll panasszal fordulni a lakhelye szerinti ország adatvédelmi hivatalához.


10.Személyes adatok védelmének elvei – technikai és szervezeti intézkedések

Az Uponornak gondoskodnia kell arról, hogy saját szervezetén belül megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezessen be és tartson fenn a személyes adatok védelme tekintetében. Az Uponornak továbbá gondoskodnia kell arról, hogy a személyes adatok nyilvántartásában meghatározott személyes adatoknak harmadik felek számára történő közlése vagy továbbítása esetén az Uponor szerződéseken keresztül vagy más, a jog által megkövetelt eszközzel megfelelő szintű adatvédelmet valósítson meg.

Technikai intézkedések:
A fizikai anyagot elzárt, korlátozott hozzáférésű helyen tároljuk. Az informatikai rendszerek védelmét az operációs rendszer védelmi szoftverével biztosítjuk. A rendszer eléréséhez felhasználónevet és jelszót kell megadni, az adatok továbbítására pedig magas szinten kódolt csatornákon kerül sor.

Szervezeti intézkedések:
Az Uponor szervezetén belül a személyes adatok használata felhatalmazás alapján történik, az informatikai rendszerekhez pedig kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá, akiknek a munkafeladataik vagy munkakörük alapján erre felhatalmazásuk van, továbbá akikre a személyes adatokra vonatkozóan szigorú titoktartási kötelezettségek vonatkoznak.