Uponor Épületgépészeti Kft. - Műszaki ügyfélszolgálat
1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b.
 

Adatvédelmi irányelvek az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáshoz

1. Adatkezelő

Uponor GmbH („Uponor”)
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Németország


2. Elérhetőségek

Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Németország
privacy@uponor.com


3. Az adatvédelmi irányelvek neve

Uponor Smatrix Pulse

4. A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja

Az Uponor személyes adatokat gyűjt az Uponor Smatrix Pulse szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) felhasználójáról (a továbbiakban: „Felhasználó”).

A személyes adatok az Uponor által és nevében a következő célokra használhatók:

• az Alkalmazás, valamint az Uponor termékeinek és szolgáltatásainak karbantartása és fejlesztése;
• marketing és kommunikáció, például marketinges kutatások végzése, direkt marketing, automatizált marketing, az új funkciókról, termékekről vagy piaci bevezetésekről szóló értesítések küldése a Felhasználóknak, valamint különleges promóciók;
• a Felhasználókkal való kapcsolat fenntartása és fejlesztése;
• az Uponor jogainak gyakorlása;
• az Uponor Felhasználók felé fennálló kötelezettségeinek teljesítése, valamint a Felhasználók és az Uponor kötelezettségeinek és követeléseinek kezelése, kiértékelése és érvényesítése;
• statisztikák és elemzések készítése.

A Felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja a Felhasználó és az Uponor közötti, az Alkalmazás és az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megállapodás teljesítése (lásd az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének /a továbbiakban: „GDPR”/ 6.1 (b) pontját). Bizonyos esetekben az Uponor jogos érdekei alapján is kezelheti a Felhasználó személyes adatait annak érdekében, hogy elemezze, az Alkalmazás felhasználásának módját, annak jövőbeni fejlesztése, valamint termékei és szolgáltatásai értékesítése céljából (lásd a GDPR 6.1 (f) pontját). Az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, amennyiben az ilyen hozzájárulást a vonatkozó jogszabályok vagy előírások megkövetelik.

Az Uponor a Felhasználó személyes adatait addig tárolja, amíg azokra a fent felsorolt célok érdekében szüksége van, az adatok tárolásának időtartama azonban jellemzően nem hosszabb tíz évnél.

5. A személyes adatok típusai

Az alábbi adatokat az Uponor az Alkalmazás és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása céljával dolgozza fel:

• Felhasználó neve és város, ahol lakik;
• mobiltelefonszám;
• e-mail-cím
• telepítési azonosító;
• személyes jelszó;
• eszköz azonosítója/sorozatszáma;
• telepítés leírása.


6. Az adatok leggyakoribb forrásai

Az Alkalmazás Felhasználójának személyes adatait elsősorban az Alkalmazáson keresztül gyűjtjük.

7. Az adatok rendszeres átadása és átvitele az EU-n vagy az EGK-n kívüli országba

Az Uponor a vonatkozó jogszabályokban meghatározott korlátozások figyelembevételével és azoknak megfelelően közölheti és továbbíthatja a személyes adatokat az EU-n/EGT-n kívülre az alábbiak szerint:

• Az érintett Uponor szervezetek között létrejött, az Európai Bizottság által előírt általános szerződési feltételeket magában foglaló szerződés alapján, amely garantálja a megfelelő adatvédelmi intézkedések meglétét; valamint felhatalmazást ad harmadik személyek részére, hogy az adatkezelési irányelvnek megfelelő célokkal összhangban a személyes adatok feldolgozásában részt vegyenek. Személyes adatokat feldolgozhatnak EU-n vagy EGT-n kívüli jogosult harmadik személyek is az Uponor Corporation és/vagy valamelyik leányvállalata és a jogosult harmadik fél között létrejött, az Európai Bizottság által előírt általános szerződési feltételeket magában foglaló szerződés alapján, amely garantálja a megfelelő adatvédelmi intézkedések meglétét. Az Uponor Corporation ezen harmadik feleket az így továbbított személyes adatok titkos és kellően biztonságos kezelésére kötelezi; vagy
• hozzájárulás alapján; vagy
• a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb módon.

Műszaki, valamint az adatok felhasználásával összefüggő okokból a személyes adatokat külső szolgáltatók kiszolgálóin tárolhatják (az EU-n vagy EGT-n kívül), amelyek egyúttal az Uponor számára az adatok feldolgozását végzik.

A személyes adatok továbbítására az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679), valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján kerülhet sor.

A fentieken kívül az Uponort kötelezhetik arra, hogy a személyes adatokat átadja a hatóságoknak. Ezenkívül az Uponor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően annak érdekében is átadhatja vagy más módon feldolgozhatja a személyes adatokat, hogy megvédje a saját jogos érdekeit.

8. A személyes adatok védelmének elvei – technikai és szervezeti intézkedések

Az Uponornak gondoskodnia kell arról, hogy saját szervezetén belül megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezessen be és tartson fenn a személyes adatok védelme tekintetében. Az Uponornak továbbá gondoskodnia kell arról, hogy a jelen Adatvédelmi irányelvekben meghatározott személyes adatoknak harmadik felek számára történő továbbítása vagy átadása esetén szerződéssel vagy más, a jog által biztosított eszközzel megfelelő szintű adatvédelmet biztosítson.

Technikai intézkedések:
A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat és adathordozót elzárt, korlátozott hozzáférésű helyen tároljuk. Az informatikai rendszerek védelmét az operációs rendszer védelmi szoftvereivel biztosítjuk. A rendszer eléréséhez felhasználónevet és jelszót kell megadni, az adatok továbbítására pedig magas szinten kódolt csatornákon kerül sor.

Szervezeti intézkedések:
Az Uponor szervezetein belül a személyes adatok használata felhatalmazás alapján történik. Az informatikai rendszerekhez kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá, akiknek a munkafeladataik vagy munkakörük alapján erre felhatalmazásuk van és a személyes adatokra vonatkozóan szigorú titoktartási kötelezettség terhel.

9. Az érintettek jogai

Korlátozás hiányában az érintettek jogosultak az Uponor által róluk nyilvántartott személyes adatokhoz hozzáférni. Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az Uponortól a hibás, szükségtelen, hiányos vagy elavult személyes adatok kijavítását, törlését vagy felhasználásának felfüggesztését kérje. Minden érintett visszavonhatja a korábban általa adott hozzájárulást, valamint elutasíthatja a direkt marketing minden formáját.

Az észrevételeket a fenti, 2. szakaszban megjelölt elérhetőségek valamelyikére kell elküldeni. Az Uponor a lehető legrövidebb időn belül feldolgozza a kérelmeket. Amennyiben elégedetlen az Uponor döntésével vagy intézkedéseivel, úgy az érintettnek jogában áll panasszal fordulni a lakhelye szerinti ország adatvédelmi hivatalához.