Uponor Lietuva
Ukmergės g. 280
LT-06115, Vilnius
Lietuva
Uponor sustabdo eksporto ir importo veiksmus su Rusija

Uponor sustabdo eksportą ir importą į ir iš Rusijos bei skiria auką UNICEF ir Raudonajam Kryžiui

Uponor sustabdo eksportą ir importą į ir iš Rusijos bei skiria auką UNICEF ir Raudonajam Kryžiui

Vykstant karui Ukrainoje, Uponor nusprendė sustabdyti visas importo ir eksporto veiklas Rusijoje, kurioje yra pardavimų skyrius ir gamybos punktas, kur gaminama produkcija yra prekiaujama tik lokaliai. Jokie Uponor produktai gaminami Rusijoje nėra prieinami Lietuvoje.

Norėdami išreikšti solidarumą, kad paremtų nukentėjusius vaikus ir šeimas Ukrainoje, Uponor finansiškai parėmė aukodami labdaros ir humanitarine pagalba užsiimančioms organizacijoms. Uponor skyrė 100 tūkst. eurų auką, kuri buvo po lygiai padalinta Suomijoje esantiems UNICEF ir Raudonajam Kryžiui. 

“Mes sutelkiame visas savo jėgas, kad užtikrintume savo darbuotojų gerbūvį“, sako Uponor prezidentas ir generalinis direktorius Michael Rauterkus.

Ukrainoje Uponor dirba 4 pardavimų specialistai. Šiuo sunkiu laikotarpiu mūsų mintys yra su mūsų darbuotojais ir jų šeimomis.

Uponor ir toliau aktyviai stebi esamą situaciją, sankcijų bei atsakomųjų veiksmų vystymąsi ir toliau laikosi visų galiojančių įstatymų, taisyklių bei sankcijų.