Gebouwoplossingen

Industriegebouwen

Industrie is toekomst

De industriële productie moet de komende jaren wereldwijd met moderne informatie- en communicatietechniek worden verbonden. Daarvoor zijn intelligente en digitaal verbonden systemen nodig. Er wordt al veel gewerkt aan toekomstprojecten voor een duurzame, hulpbronnenefficiënte wereld. Ook gebouwen vormen steeds vaker een netwerk en de technische uitrusting van de gebouwen wordt autarkisch geregeld. Daarbij reageren ze automatisch op de invloeden van het milieu en de bewoners. Uponor is met zijn aanbod aan innovatieve producten en systemen voorbereid op de eisen van de toekomst.
Industriegebouw

Economische energieconcepten voor hallen

  • Lage installatie- en bedrijfskosten
  • Betrouwbare en beproefde producten
  • Perfecte werk- en productieomgeving
  • Maximale flexibiliteit bij het gebruik van oppervlakken

Altijd zuiver drinkwater

Waar veel mensen zijn, is een hygiënische drinkwaterinstallatie erg belangrijk. Daarvoor moet het leidingsnet van het waterbedrijf tot aan het afnamepunt adequaat zijn.

Kantoorgebouw

Gezond en productief binnenklimaat

Onze zuinige oplossingen zijn ideaal voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en verlagen het energieverbruik en de CO2-emissie. Wij ondersteunen u met uitgebreide service-oplossingen van het opstellen van haalbaarheidsonderzoeken tot aan de inbedrijfstelling en overige klantenservice.

Industriegebouwen – oplossingen van Uponor

De oplossingen van Uponor voldoen aan alle vereisten van efficiënte gebouwentechniek, met name aan de speciale vereisten van industriegebouwen. Het serviceaanbod omvat alle fases van het project van een haalbaarheidsonderzoek tot aan klantenservice. In het overzicht vindt u de belangrijkste thema's voor industriegebouwen.

Industriegebouwen – oplossingen van Uponor

Hier kunt u een overzicht van alle systeemoplossingen vinden, ook voor andere gebouwtypen: