Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Opgesteld: 29.06.2023

Uponor streeft naar een goede bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Uponor past een strenge beveiliging toe van uw privacy- en persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en dit Privacy- en cookiebeleid (“Privacy Policy”). Onder “Persoonsgegevens” wordt informatie verstaan over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit Privacybeleid geeft u algemene informatie over hoe Uponor de persoonsgegevens verwerkt die u verstrekt op de website www.uponor.com of enige van haar subsites (hierna gezamenlijk de “Site” genoemd).

De Site en de producten of diensten van Uponor kunnen koppelingen bevatten naar websites en diensten van andere bedrijven die mogelijk een eigen privacybeleid hanteren en/of naar diensten van derden die zijn geïnstalleerd op uw apparaat en waarmee het mogelijk is om toegang te krijgen tot gegevens op uw apparaat. Uponor raadt u aan om ook het privacybeleid van deze derde partijen zorgvuldig door te lezen. Uponor is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke externe dienstverleners.

Als u gebruikmaakt van de Site en/of persoonsgegevens opgeeft aan Uponor, bent u zich ervan bewust dat uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zoals beschreven in dit Privacybeleid en stemt u daarmee in. Als u dit Privacybeleid niet aanvaardt, adviseert Uponor u om de Site niet te gebruiken en geen persoonsgegevens op te geven aan Uponor.


1.    Verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens

Uponor Corporation en haar gelieerde ondernemingen die worden vermeld in de meest recente financiële beoordeling van Uponor Corporation, beschikbaar op https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications, parallel (gezamenlijk of afzonderlijk), (samen "Uponor").
Ilmalantori 4
00240 Helsinki
Finland


Contactgegevens
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via: privacy@uponor.com. Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, gebruik dan de formulieren die beschikbaar zijn op https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection en op de lokale Uponor-websites.

2.    Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u de Site gebruikt, kunnen bepaalde persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, die aan u zijn gekoppeld.

Dergelijke persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Uponor in verband met (een of meer van onderstaande doelen kunnen tegelijk van toepassing zijn):

  • onderhoud en ontwikkeling van de Site en de producten en diensten van Uponor;
  • marketing- en communicatiedoeleinden zoals het uitvoeren van marketingonderzoek, directe marketing, geautomatiseerde marketing, het verstrekken van informatie aan u over nieuwe functies, nieuwe producten of productintroducties, en speciale acties;
  • de levering van producten en diensten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Uponor, het waarborgen van de werking en de veiligheid van producten en diensten van Uponor, identificatie van u en het voorkomen en onderzoeken van mogelijk misbruik; en voor
  • statistische en analytische doeleinden.

Als u met ons communiceert via de Site en/of u registreert als gebruiker van de Site (waar van toepassing), kan Uponor in sommige gevallen uw persoonsgegevens ook verwerken omdat dat nodig is voor de uitvoering van een contract tussen u en Uponor, ten behoeve van voorbereidende maatregelen in verband met het contract of, in sommige gevallen, op basis van uw instemming.

In zoverre Uponor uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw instemming, hebt u het recht om, kosteloos en op elk gewenst moment, uw toestemming aan Uponor om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken.

3.    Verzamelde persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden meestal verzameld wanneer u de Site gebruikt, zich registreert voor onze producten en diensten of op andere wijze communiceert met Uponor. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit, onder andere, bezoekstatistieken, de website waar u vandaan komt, de koppelingen die u gebruikt, de pagina's die u bezoekt, de inhoud die u bekijkt en andere informatie omtrent uw handelen als gebruiker die Uponor via uw browser ontvangt.

Daarnaast kan Uponor u om specifieke informatie vragen, zoals uw naam, e-mailadres, adres, gebruikersnamen en wachtwoorden, toestemming, feedback, leeftijd, geslacht en andere niet-gevoelige gegevens. Uponor wil u erop wijzen dat bepaalde niet-identificeerbare persoonsgegevens identificeerbaar kunnen worden wanneer u uw persoonsgegevens aan Uponor opgeeft.
    
4.    Bronnen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld uit de volgende bronnen:
  • informatie die u direct of indirect via uw activiteiten op de Site of andere contacten met Uponor verstrekt;
  • Gegevens verzameld door onderaannemers van Uponor in het kader van de levering van diensten met betrekking tot de Site
  • Openbaar beschikbare bronnen

5.    Regelmatige openbaarmaking van gegevens en de overdracht van gegevens naar landen buiten de EU of de EEA

De persoonlijke gegevens kunnen door Uponor bekend worden gemaakt aan de groepsbedrijven, ook indien deze zich buiten de Europese Unie (“EU”) of buiten de Europese Economische Ruimte (“EEA”) bevinden, in overeenstemming met een contract dat is aangegaan door beide Uponor-entiteiten en waarin de Standard Contractual Clauses van de Europese Commissie zijn opgenomen, die waarborgen dat aan adequate regelingen voor de bescherming van gegevens is voldaan. De persoonsgegevens die op de server zijn opgeslagen worden niet overgedragen aan landen buiten de EU of de EEA.

Uponor kan uw persoonsgegevens bekend maken aan andere bedrijven in de Uponor-groep en aan geautoriseerde derde partijen die persoonsgegevens verwerken namens Uponor voor de doelen zoals deze in dit Privacybeleid zijn beschreven. De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bevoegde derden binnen of buiten de EU en EER in overeenstemming met een contract afgesloten tussen Uponor Corporation en/of zijn gelieerde bedrijven en een bevoegde derde, waarin de standaardcontractvoorwaarden of andere passende waarborgen voor gegevensoverdrachten zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) zijn opgenomen, die waarborgen dat adequate regelingen zijn genomen ter bescherming van persoonsgegevens.

Uponor kan samen met partners van Uponor marketing- en andere communicatieactiviteiten uitvoeren en voor dit doel kan Uponor de informatie die wij over u hebben verzameld, combineren met informatie die onze partners over u hebben verzameld, bijvoorbeeld om overbodige communicatie te voorkomen en/of om de boodschap van Uponor aan u te personaliseren.

Indien Uponor bedrijven koopt of verkoopt, fuseert, of op andere wijze reorganiseert, kunnen door Uponor persoonsgegevens worden overgedragen, bijvoorbeeld aan potentiële of definitieve kopers en hun adviseurs.

Naast het bovenstaande kan Uponor verplicht worden om uw persoonsgegevens over te dragen aan de autoriteiten. Uponor kan uw persoonsgegevens bovendien openbaar maken of anderszins verwerken om haar rechtmatige belangen te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.    Beginselen van gegevensopslag en gegevensbeveiliging

De persoonsgegevens worden grotendeels elektronisch opgeslagen. De persoonsgegevens worden opgeslagen in afgesloten gebouwen met beperkte toegang, die wordt beschermd door middel van een deelnemers-ID en wachtwoord. Alle eventuele fysieke kopieën van de persoonsgegevens worden opgeslagen in afgesloten gebouwen. Alleen medewerkers die werken met persoonsgegevens als onderdeel van hun taak hebben toegang tot het register en het recht de daarin opgeslagen persoonlijk informatie te verwerken.

Uponor behoudt uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of zolang dit is vereist op grond van de toepasselijke wetgeving. Zodra dergelijke vereisten niet meer bestaan, zullen uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of zodanig worden geanonimiseerd dat de gegevens niet langer tot u kunnen worden herleid.

7.    Geautomatiseerde besluitvorming

Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvormingsprocessen die juridische of vergelijkbare consequenties voor u zouden hebben.

8.     Gebruikersrechten

Recht op toegang: U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en een schriftelijk kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Recht op overdracht: In zoverre Uponor uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming of voor de doeleinden die zijn vastgelegd in een contract tussen u en Uponor, hebt u het recht de persoonsgegevens die u aan Uponor heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikelijke en voor een machine leesbare indeling en om, indien dit technisch mogelijk is, die gegevens over te dragen aan een andere beheerder zonder dat Uponor u hierbij op enigerlei wijze hindert.

Recht op bezwaar: U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Recht om te verzoeken om rectificatie, verwijdering of beperking: U hebt het recht om Uponor te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen als deze verouderd, irrelevant, onjuist, onvolledig of anderszins onnauwkeurig zijn, of op enige andere wettelijk acceptabele grond. U hebt ook het recht om te verzoeken om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Officiële klacht: Hoewel Uponor hoopt dat het elk probleem kan oplossen dat u mogelijk hebt met de verwerking door Uponor van uw persoonlijke gegevens, hebt u ook het recht om een officiële klacht in te dienen bij uw plaatselijke nationale toezichtautoriteit voor gegevensbescherming.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen op het adres dat wordt vermeld in Paragraaf 11.

9.    Gebruik van cookies

Een cookie is een klein informatiepakketje dat naar uw apparaat wordt verzonden door een website en opgeslagen in uw webbrowser wanneer u gebruikmaakt van een website. Wanneer u dezelfde website opnieuw bezoekt, kan de informatie in de cookie door de website worden opgehaald om de website te informeren over uw eerdere activiteiten. Ga voor meer informatie over deze technologie en de werking ervan bijvoorbeeld naar http://www.allaboutcookies.org.

Cookiebestanden kunnen op uw computer worden geplaatst om de Site naar behoren te laten werken en om de effectiviteit van deze Site te verbeteren en/of de diensten van Uponor aan u te leveren. Cookies worden alleen gebruikt voor zover u deze afzonderlijk hebt geaccepteerd. Cookies die nodig zijn voor het technisch functioneren van de website ("Essentiële cookies") kunnen echter zonder uw toestemming worden gebruikt om het functioneren van de website te waarborgen. U kunt uw cookie-instellingen wijzigen en de door u gegeven toestemmingen op elk moment beheren door op "Cookie-instellingen aanpassen" te klikken.

In dit Privacy- en cookie beleid wordt uiteengezet hoe Uponor cookies en vergelijkbare bestanden en technologieën op de Site gebruikt.

Gebruiksdoeleinden van cookies – Cookiecategorieën

Essentiële cookies: Voor het uitvoeren van enkele basisfuncties op de Site is het gebruik van bepaalde cookies noodzakelijk. De cookies in deze categorie zijn onmisbaar voor het gebruik van de Site en dragen bij aan een prettige ervaring bij uw bezoek aan de Site.

Analytics-cookies: Cookies in deze categorie worden gebruikt om het websiteverkeer te kunnen volgen en uw gebruikerservaring te optimaliseren en geaggregeerde gegevens over het gebruik van de website te analyseren, of om statistieken over het aantal bezoekers op de site samen te stellen. Deze cookies kunnen worden geleverd door derden, zoals hieronder gespecificeerd.

Marketingcookies: Uponor kan bovendien cookies gebruiken om u een betere dienstverlening en betere producten te bieden. De cookies in deze categorie worden gebruikt voor bijvoorbeeld siteverbetering, personalisatie en reclame en kunnen worden geleverd door derden, zoals hieronder gespecificeerd. Vanuit uw perspectief betekent dit dat de Site bijvoorbeeld kan onthouden welke taal en welk land u hebt geselecteerd. Uponor gebruikt ook analytische profielen om te bepalen welke inhoud populair is onder gebruikers. Uponor onderzoekt welke informatie op de Site wordt bezocht om te bepalen hoe Uponor de Site het best kan inrichten voor een optimale gebruikservaring. Deze cookies helpen ons de Site te personaliseren, bijvoorbeeld door u relevante getargete banners en aanbevelingen te tonen. Uponor bekijkt bovendien op welke wijze de Site wordt gevonden om de effectiviteit van de campagnes en advertenties van Uponor te evalueren. Uponor gebruikt deze cookies om Uponor advertenties te tonen en u gerichte advertenties te bieden.

De opslagduur van uw informatie hangt af van het type cookie dat wordt gebruikt en de externe serviceprovider die dat cookie levert. De duur van de opslag wordt beschreven door de externe serviceproviders in hun privacybeleid, dat u kunt openen via de onderstaande links. Sessiecookies verlopen en worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, terwijl permanente cookies doorgaans na twee maanden tot twee jaar worden verwijderd.

10.    Sitefunctionaliteiten en -diensten geleverd door externe serviceproviders

De volgende derden kunnen, met uw uitdrukkelijke toestemming, hun eigen cookies bekijken, wijzigen of instellen alsof u rechtstreeks een webpagina van de website van de derde partij heeft opgevraagd. Afhankelijk van de website die u bezoekt, worden mogelijk niet alle hieronder vermelde cookies van derden gebruikt, aangezien een deel van deze cookies alleen op specifieke lokale websites wordt gebruikt. Uw toestemming wordt niet gevraagd voor het plaatsen van de volgende essentiële cookies van externe dienstverleners, aangezien de site zonder deze niet kan functioneren.

Externe dienstverleners in de categorie Essentiële Cookies:

Uponor gebruikt Google Tag Manager om op toestemming gebaseerd cookieservicebeheer in te schakelen voor services van derden en reCAPTCHA om de website te beschermen tegen fraude en misbruik, door te verifiëren dat de gebruiker geen robot is bij het invullen van bijvoorbeeld formulieren, al deze cookies worden geleverd door Google Inc. De bewaartermijnen van de gegevens die Google verzamelt, variëren op basis van de inhoud en het gebruiksdoel van de gegevens en op basis van de instellingen die u heeft gekozen. Bepaalde soorten gegevens worden ook na een bepaalde periode geanonimiseerd. Advertentiegegevens in serverlogboeken worden bijvoorbeeld geanonimiseerd door een deel van het IP-adres na 9 maanden te verwijderen en cookiegegevens na 18 maanden. Klik hier om het privacybeleid van Google te lezen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .

Uponor gebruikt Euroland voor het presenteren van animaties met financiële informatie, alleen op de beleggerswebsite. Klik hier om het privacybeleid van Euroland te lezen:  https://www.euroland.com/cookiepolicy/en-gb.html

Uponor gebruikt Usercentrics-platform voor toestemmingsbeheer om op toestemming gebaseerd cookieservicebeheer in te schakelen voor services die op onze websites zijn ingesteld. Deze service wordt geleverd door Usercentrics GmbH. De bewaartermijn is de tijdsduur dat de verzamelde gegevens worden bewaard voor de verwerkingsdoeleinden. De toestemmingsgegevens (gegeven toestemming en intrekking van toestemming) worden twee jaar bewaard. De gegevens worden dan direct verwijderd. Klik hier om het privacybeleid van Usercentrics te lezen:
https://usercentrics.com/privacy-policy/

Uponor gebruikt het Kentico contentmanagementsysteem van Kentico software s.r.o. voor het beheer en ontwerp van zijn websites. Om Kentico's gegevensbeschermingsbeleid te lezen, klik hier: https://xperience.io/privacy-policy

Externe dienstverleners in de categorie Analytics Cookies:

Uponor maakt gebruik van webanalyseservice Google Analytics en locatieservice Google Maps door Google Inc. De bewaartermijnen van de gegevens die Google verzamelt, variëren op basis van de inhoud en het gebruiksdoel van de gegevens en op basis van de instellingen die u heeft gekozen. Bepaalde soorten gegevens worden ook na een bepaalde periode geanonimiseerd. Advertentiegegevens in serverlogboeken worden bijvoorbeeld geanonimiseerd door een deel van het IP-adres na 9 maanden te verwijderen en cookiegegevens na 18 maanden. Klik hier om het privacybeleid van Google te lezen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Externe dienstverleners in de categorie Marketingcookies:

Uponor gebruikt Addthis-service van Oracle Corporation voor het instellen van plug-ins voor sociale media van derden. Oracle bewaart AddThis-gegevens gedurende 13 maanden vanaf het moment van verzameling. Een steekproef van 1% van AddThis-gegevens ("Voorbeeldgegevensset") wordt maximaal 24 maanden bewaard voor bedrijfscontinuïteitsdoeleinden. Klik hier om het privacybeleid van Oracle Addthis te lezen: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

Uponor maakt gebruik van Adobe pdf embed van Adobe Inc. om een voorbeeld van PDF-documenten op de website te genereren. Om het privacybeleid van Adobe te lezen, klik hier: https://www.adobe.com/privacy.html

Uponor maakt gebruik van GlobalNewswire van Intrado Corporation om nieuws aan investeerders te communiceren. Dit gebeurt alleen op de beleggerswebsite op https://www.uponorgroup.com/en-en. Om het privacybeleid van Intrado te lezen, klik hier: https://www.intrado.com/en/legal-privacy

Uponor gebruikt Google Ads, Conversion Linker, Google Ads-conversies bijhouden en Google AdWords-remarketing geleverd door Google Inc voor het plaatsen van advertenties op de Site en voor Google-zoekopdrachten. De bewaartermijnen van de gegevens die Google verzamelt, variëren op basis van de inhoud en het gebruiksdoel van de gegevens en op basis van de instellingen die u heeft gekozen. Bepaalde soorten gegevens worden ook na een bepaalde periode geanonimiseerd. Advertentiegegevens in serverlogboeken worden bijvoorbeeld geanonimiseerd door een deel van het IP-adres na 9 maanden te verwijderen en cookiegegevens na 18 maanden. Klik hier om het privacybeleid van Google te lezen:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Uponor gebruikt FormAssembly van FormAssembly Inc. om gegevens te verzamelen voor diverse klantendiensten. Voor het privacybeleid van FormAssembly, klik hier: https://www.formassembly.com/privacy-policy/

Uponor gebruikt Hotjar door Hotjar Ltd. voor marketinganalyse en marketingdiensten. Hotjar bewaart Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor Hotjar deze oorspronkelijk heeft verzameld of om Hotjar-software te leveren, geschillen op te lossen, juridische verdediging op te zetten, audits uit te voeren en legitieme zakelijke doeleinden na te streven. Hotjar kan ook informatie bewaren zoals vereist door het toepasselijk recht. Hotjar verwijdert automatisch alle IP-adressen die Hotjar binnen dertig (30) kalenderdagen verwerkt of opslaat. Klik hier om het privacybeleid van Hotjar te lezen: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Uponor gebruikt Maplet van Maplet OY op de Finse website om klanten de dichtstbijzijnde locatie voor installatie en service van Uponor te tonen.

Uponor gebruikt Microsoft Forms van Microsoft Corporation voor bepaalde formulieren op de website om feedback van gebruikers te verzamelen. Om het privacybeleid van Microsoft te lezen, klik hier: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Uponor gebruikt Pardot van Salesforce.com, Inc. om marketingautomatisering voor haar klanten en prospects mogelijk te maken. Klik hier om het privacybeleid van Salesforce te lezen:   https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/

Uponor maakt voor marktprognoses gebruik van Vara Services van Vara Research GmbH op de pagina voor investeerders op https://www.uponorgroup.com/en-en en verstrekt met hulp van het bedrijf volkstellingsgegevens van https://vara-services.com/uponor/. Om het privacybeleid van het bedrijf te lezen, klik hier: https://www.vararesearch.de/en/privacy-policy/

Uponor gebruikt Meta van Meta, Inc. voor aanwezigheid op sociale media en advertenties. Meta slaat gegevens op totdat deze niet langer nodig zijn voor het leveren van Meta-services en Meta-producten, of totdat uw account wordt verwijderd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Dit is een bepaling per geval die afhangt van zaken als de aard van de gegevens, waarom deze worden verzameld en verwerkt en relevante wettelijke of operationele bewaarbehoeften. Als u bijvoorbeeld naar iets zoekt op Facebook, kunt u die zoekopdracht op elk gewenst moment openen en verwijderen vanuit uw zoekgeschiedenis, maar het logboek van die zoekopdracht wordt na 6 maanden verwijderd. Klik hier om het privacybeleid van Meta te lezen:  https://www.facebook.com/policy.php

Uponor gebruikt LinkedIn van LinkedIn Corporation voor aanwezigheid op sociale media en advertenties. LinkedIn bewaart uw persoonlijke gegevens over het algemeen zolang u uw account openhoudt of zolang als nodig is om u LinkedIn-services te leveren. Dit omvat gegevens die u of anderen aan LinkedIn hebben verstrekt en gegevens die zijn gegenereerd of afgeleid uit uw gebruik van LinkedIn-services. Klik hier om het privacybeleid van LinkedIn te lezen: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Uponor gebruikt YouTube van Google Inc. voor aanwezigheid op sociale media en advertenties. De bewaartermijnen van de gegevens die Google verzamelt, variëren op basis van de inhoud en het gebruiksdoel van de gegevens en op basis van de instellingen die u heeft gekozen. Bepaalde soorten gegevens worden ook na een bepaalde periode geanonimiseerd. Advertentiegegevens in serverlogboeken worden bijvoorbeeld geanonimiseerd door een deel van het IP-adres na 9 maanden te verwijderen en cookiegegevens na 18 maanden. Klik hier om het privacybeleid van Google te lezen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Oneor gebruikt Lumoa van Lumoame Oy om feedback van klanten op de website te verzamelen. Klik hier om het LUMOA-privacybeleid te lezen: https://www.lumoa.me/privacy-policy/

Functies voor sociale media

De site kan plug-ins voor sociale media gebruiken, zoals de "Vind ik leuk"-knop die wordt aangeboden door de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. De inhoud van de invoegelementen uit de sociale media op de Site is rechtstreeks afkomstig uit dergelijke socialenetwerksites. Wanneer u de Site bezoekt terwijl u ingelogd bent op een sociaal netwerk, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van dat sociale netwerk. Wanneer u uitlogt uit een of meer sociale netwerken terwijl u de Site bezoekt, stuurt uw browser de sociale netwerken beperktere informatie. De invoegelementen uit de sociale media zijn onderworpen aan de privacyvoorwaarden en andere voorwaarden van de desbetreffende socialemediasites (zie de links naar het relevante privacybeleid hierboven). De informatie die door de sociale netwerken wordt verzameld wordt niet bekendgemaakt aan Uponor zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

11.    Wijzigingen in dit Privacybeleid

Uponor kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. In het geval van significante, nadelige wijzigingen zal Uponor deze melden aan het begin van dit Privacybeleid en op de beginpagina van de Site. Uponor raadt u aan om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van dergelijke wijzigingen op de hoogte bent.

Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de klantenservice of door ons te schrijven via: privacy@uponor.com .