Iets teruggeven aan de maatschappij

We erkennen onze verantwoordelijkheid om een goede 'corporate citizen' te zijn en een positieve invloed op de samenleving te hebben. We streven ernaar om duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in de gebouwde omgeving te bevorderen via onze acties en bijdragen, en werken samen met non-profitorganisaties die bijvoorbeeld betaalbare huisvesting en toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen bevorderen.

We hebben samenwerkingsverbanden opgezet in onze hele waardeketen om de impact die we als collectief hebben te maximaliseren. We gaan niet alleen langdurige samenwerkingsverbanden aan met lokale partners om lokale gemeenschappen te ondersteunen, maar we zoeken ook actief naar mogelijkheden buiten onze werkgebieden waar we kunnen helpen met onze sectorexpertise.

Teruggeven aan de gemeenschappen waarin we actief zijn

We ondersteunen het Joyeux-initiatief in Frankrijk, dat zich richt op het bieden van werk aan mensen met cognitieve beperkingen.

Sinds 2016 werken we samen met Habitat for Humanity om te helpen bij de bouw van schuilplaatsen, huizen en sanitaire voorzieningen in de VS.
We werken ook samen met de International Water Sanitation and Hygiene Foundation (IWSH), die als doel heeft zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot schoon en veilig water en sanitaire voorzieningen.

People first unsung heroes

Watervoorziening in India bevorderen

Samen met de Indiase Raah Foundation helpen we ervoor te zorgen dat dorpen op het platteland die te kampen hebben met waterschaarste, permanent toegang hebben tot schoon water.

In het bergachtige landschap van Maharashtra, waar tijdens het moessonseizoen de meeste regen van het land valt, ontbreken structuren om de kostbare bron op te slaan, wat leidt tot ernstige problemen met de waterzekerheid. De bouw en wederopbouw van waterputten in deze regio's zorgt niet alleen voor toegang tot veilig drinkwater, maar geeft lokale vrouwen en kinderen ook de kans om de tijd die ze besparen door water van een afstand te halen, te gebruiken om andere aspecten van hun leven te verbeteren.

We zorgen voor onze werknemers

Bij alles wat we doen, komen mensen op de eerste plaats. Onze werknemers zijn onze grootste kracht en het aanmoedigen van individuele ontwikkeling is ons voorrecht.

Onze duurzame oplossingen voor water

  • Oplossingen met een lage koolstofvoetafdruk
  • Hoge operationele efficiëntie
  • Hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen
  • Gegarandeerde transparantie op productniveau
Uponor's Environmental Product Declarations

Op weg naar netto nul

We volgen en verminderen systematisch onze uitstoot van broeikasgassen in onze hele waardeketen. We hebben een duidelijk pad uitgestippeld en ambitieuze mijlpalen bepaald om het goede voorbeeld te geven en tegen 2040 een operationele nuluitstoot te bereiken.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

We hebben zeven belangrijke ontwikkelingsdoelen gedefinieerd waaraan onze acties en waarden daadwerkelijk bijdragen.

Goed zaken doen

Wij zorgen voor transparantie over de ethische bedrijfscultuur van Uponor en zetten ons in voor eerlijke en coöperatieve relaties.