Uponor Verkoopseenheid Benelux
Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Germany
Gevaarlijke gladheid door sneeuw en bevriezing voorkomen

Meltaway sneeuw- en ijsvrijhouden

Gevaarlijke gladheid door sneeuw en bevriezing voorkomen

Wanneer bij temperaturen onder het vriespunt open vlakten met sneeuw en ijs worden bedekt, is het sneeuw- en ijsvrijhouden met Uponor Meltaway de juiste oplossing. Het in de bodem geïntegreerde oppervlakteverwarmingssysteem houdt verkeersoppervlakten, woningtoegangen, laadplatforms, wegen, opritten, enz. op een betrouwbare wijze sneeuw- en ijsvrij. Op deze manier wordt gevaarlijke gladheid door sneeuw en ijs voorkomen en wordt het omslachtige en kostbare strooien en sneeuwschuiven overbodig.

Het Uponor Meltaway sneeuw- en ijsvrijhouden komt voor alle open oppervlakten, die met een vaste bedekking voorzien zijn, in aanmerking. De oplossing kan toegepast worden voor bijvoorbeeld opritten, toegangswegen naar brandweerkazernes en ziekenhuizen, landingsplaatsen voor helikopters, verkeersbouwwerken en toegangswegen voor sportgebouwen en hotels. Het sneeuw- en ijsvrijhouden van open terreinen door middel van chemicaliën, zout, granulaat of mechanisch ruimen is verleden tijd. Sneeuw- en ijsvrije oppervlakten zijn dankzij de automatische regeling met Uponor Meltaway, zonder de inzet van personeel, 24 uur per dag gewaarborgd.
uponor meltaway sneeuw- en ijsvrij houden

Voordelen:

  • Sterke Uponor PE-Xa leidingen
  • Voorkomt belasting van het milieu en schade door strooizout
  • Benutting van afvoerwarmte, bijvoorbeeld uit industrieproductie, mogelijk
  • Kosten en geïnvesteerde tijd voor strooien en sneeuwschuiven zijn verleden tijd