Menu
Uponor Slovenija
Generalni zastopnik družbe Uponor v Sloveniji:
DOM-TITAN d.d.
Kovinarska cesta 28
1241 Kamnik
Slovenija
Naša zaveza

Naša pot k ogljični nevtralnosti

Naša izbrana področja za izboljšave

Neprestano si prizadevamo za zmanjševanje emisij

Naš cilj je jasen: pri Uponorju celostno spremljamo in zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov, da bi lahko dosegli ogljično nevtralno poslovanje. Pomemben mejnik na tej poti je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz lastnega poslovanja za 70 % (obseg 1 in 2) ter 20 % iz naše dobavne verige (obseg 3) do leta 2027, in sicer glede na izhodiščno leto 2019. S svojimi dejanji in zavezami ne želimo le pokazati svoje ambicioznosti, temveč k ukrepanju spodbuditi še druge.

Na poti k nižjim emisija ogljika uporabljamo cilje pobude Science Based Targets.

Kot zagovorniki cilja pakta Global Compact ZN v okviru poslovnih strategij za omejevanje dviga globalne temperature na 1,5 °C nad temperaturo pred industrijsko dobo na naši poti do neto nič emisij uporabljamo znanstveno utemeljene cilje za zmanjšanje emisij. V začetku leta 2021 smo bili prvo podjetje v naši panogi, ki je prejelo uradno potrdilo pobude Science Based Targets za naše cilje pri omejevanju dviga temperature na 1,5 °C.

Omenjeni cilji predstavljajo 46 % za obseg 1 in 2 ter 14 % za obseg 3 do leta 2030. Na podlagi spodbudnih rezultatov v preteklih letih smo si zastavili še bolj ambiciozne cilje in prizadevamo si pridobiti tudi eksterne potrditve teh ciljev.

Z namenom zmanjševanja vpliva na okolje smo prevzeli aktivno vlogo na različnih področjih.

Kako utiramo pot k bolj trajnostni prihodnosti

Naša pot k ogljični nevtralnosti

Spremljamo emisije toplogrednih plinov in jih sistematično zmanjšujemo vzdolž celotne vrednostne verige, opredelili smo jasno pot in mejnike za prihodnost.