Uponor Slovenija
Generalni zastopnik družbe Uponor v Sloveniji:
DOM-TITAN d.d.
Kovinarska cesta 28
1241 Kamnik
Slovenija

Pogoji za uporabo izdelkov in storitev Uponor Smatrix Pulse

Ti pogoji urejajo uporabo storitve Uponor Smatrix Pulse, vaše obveznosti in pravice v zvezi z njo. Te pogoje natančno preberite.

Če se registrirate kot uporabnik (»Uporabnik«) storitve Uponor Smatrix Pulse (»Storitev«), se med uporabnikom in podjetjem Uponor GmbH oblikuje zavezujoč sporazum (»Sporazum«) v zvezi z uporabo storitve pod spodaj navedenimi pogoji. 

 


Kdo smo

Storitev ponuja podjetje Uponor GmbH (»Uponor«), ki je bilo ustanovljeno v Nemčiji pod številko DDV DE 133 899 039 in ima svoj registrirani sedež na naslovu Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Nemčija. V stik s podjetjem Uponor lahko stopite z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih tukaj.

Storitev Uponor Smatrix Pulse; kako se registrirati

Uponor uporabnikom ponuja storitev za nadzor in spremljanje notranjega klimatskega sistema. Uporaba storitve zahteva poseben modul Uponor Smatrix Pulse v povezavi z notranjim klimatskim sistemom Uponor.

Uponor omogoča dostop do storitve (1) neposredno prek vgrajenega modula, (2) na daljavo prek programske opreme za mobilno aplikacijo, ki jo Uponor ponuja prek ene ali več storitev trgovin z aplikacijami tretjih oseb in na območjih, ki jih občasno določi Uponor. Programsko opremo za mobilno aplikacijo je mogoče prenesti na tablični računalnik ali pametni telefon prek, na primer, trgovin z aplikacijami in trgov, ki jih ponujajo Apple, Microsoft ali Google (»ponudnik trgovine z aplikacijami«).  Za takšno trgovino z aplikacijami veljajo ločeni pogoji, uporabnik pa mora upoštevati veljavne pogoje ponudnika trgovine z aplikacijami. S prenosom, namestitvijo, uporabo ali dostopom do programske opreme za mobilno aplikacijo uporabnik sprejme Licenčno pogodbo za končnega uporabnika za Uponor Smatrix Pulse App (»EULA«) .
Oddaljeni dostop zahteva internetno povezavo. Uporaba storitve zahteva (1) nakup izdelkov Uponor, ki so trenutno na voljo; in (2) registracijo z ustvarjanjem uporabniškega računa posameznika v storitvi za oddaljeni dostop in aktiviranje oddaljenega dostopa. 

Uponorjeva odgovornost za storitev

 

Storitev, ki vključuje programsko opremo in aplikacijo, vendar ni omejena nanju, ter vse informacije, ki se nanašajo nanje, se zagotavlja na podlagi "kot je". V zvezi s storitvijo ni nobenega izrecnega ali implicitnega jamstva.

V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, Uponor in njene povezane družbe niso odgovorne za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, izgubo ali stroške, ki izhajajo iz dostopa do storitve ali njene uporabe. Nobena določba tega sporazuma ne omejuje Uponorjeve odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki jo povzroči huda malomarnost ali namerna kršitev ali smrt ali telesna poškodba.

Uponor ne jamči, da bo storitev brez napak ali brez prekinitve. Uponor si razumno prizadeva, da obvesti uporabnike o vseh bistvenih vprašanjih, ki se nanašajo na storitev, vendar Uponor ne jamči, da bodo vse te težave sporočene uporabniku v določenem času ali sploh. V zvezi z zagotavljanjem storitve se Uponor opira na storitve in izdelke tretjih oseb, ki so lahko vzrok za prekinitev ali nedostopnost storitve.

Uponor lahko kadar koli in po lastni presoji preneha ponujati storitev. V takem primeru se Uponor obvezuje, da bo o tem predhodno obvestil uporabnike in se obvezuje, da bo storitev ponujal do konca (1) trenutno veljavnega naročniškega obdobja ali (2) podaljšanega naročniškega obdobja, dogovorjenega med Uponorjem in uporabnikom.

 

Zasebnost

 

Uponor obdeluje osebne podatke v skladu s pravilnikom o zasebnosti kot del storitve. S sprejetjem te pogodbe ali z uporabo storitve uporabnik sprejme, da se njegovi osebni podatki lahko obdelujejo, kot je opisano vpravilniku o zasebnosti.

Trajanje in prenehanje

 Razen če ni drugače dogovorjeno, pogodba velja, dokler je katera koli stranka ne odpove. Uporabnik lahko pogodbo odpove tako, da prekliče svojo naročnino. Vsaka pogodbenica lahko pogodbo odpove tudi v primeru, da je druga stran pogodbo bistveno kršila. 

Pravice intelektualne lastnine

 V primeru, da uporabnik Uponorju posreduje kakršne koli zamisli ali pripombe glede storitve, lahko Uponor uporabnikove vnose in vsebino prosto in brezplačno uporabi in izkoristi za kakršen koli namen, za katerega Uponor meni, da je ustrezen, brez nadomestila uporabniku.

Družba Uponor Corporation, njene podružnice ali licenčni partnerji imajo vse pravice intelektualne lastnine do storitve, vključno s programsko opremo in aplikacijo, vendar ne omejeno nanju. Z dostopanjem do storitve in njeno uporabo se uporabnik strinja, da se uporabniku ne prenese nobena pravica, naslov ali interes. Vse pravice, ki niso tukaj izrecno podeljene, so pridržane. Uponor uporabniku podeljuje omejeno, neizključno, nedodeljivo in neprenosljivo pravico uporabe storitve, pod pogojem, da sprejme to pogodbo.

Storitev je namenjena osebni in nekomercialni uporabi uporabnika, razen če se uporabnik in Uponor ne dogovorita drugače. Uporabnik se strinja, da ne bo licenciral, prodajal, razširjal, kopiral, reproduciral, dajal v najem ali zakup, prenašal, dodeljeval, spreminjal, objavljal, povratno projektiral ali kako drugače komercialno izkoristil storitve ali katerega koli njenega dela. 

»Uponor« in/ali »Smatrix« sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Uponor Corporation ali njenih podjetji družbe. Druga imena izdelkov in podjetij, omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ali trgovska imena svojih lastnikov.

Veljavna zakonodaja in reševanje sporov

Če ni drugače določeno z nobeno obvezno veljavno zakonodajo, se za vse zadeve, ki izhajajo iz storitve ali se nanašajo nanjo, uporabljajo nemški zakoni, ki jih obravnava izključno Okrožno sodišče v Frankfurtu, Nemčija.

Kot omejena izjema za zgoraj navedeno pri uporabnikih, ki uporabljajo storitev kot potrošniki in ki prebivajo v Evropski uniji, za storitev in pogodbo ter morebitne spore, ki bi lahko nastali v zvezi s tem, veljajo zakoni države članice, v kateri ima uporabnik prebivališče. Sodišča uporabnikovega stalnega prebivališča imajo neizključno pristojnost za vsak tak spor. Uporabniki potrošniki v Evropski uniji lahko prav tako sprožijo kakršen koli spor pred lokalnim organom za reševanje sporov.

Zakonite pravice potrošnikov

Ta pogodba in zlasti morebitne omejitve odgovornosti, vključene v to pogodbo, ne izključujejo odgovornosti, ki je ni mogoče izključiti v skladu z obvezno veljavno zakonodajo. Uporabniki lahko imajo pravice ali pravna sredstva, ki tukaj niso razložena. V skladu z lokalno zakonodajo uporabnika je Uponor lahko odgovoren za določene napake v storitvi, tudi če to tukaj ni opisano.

Spremembe

Uponor si pridržuje pravico spremeniti ali posodobiti to pogodbo in začeti zaračunavati uporabo storitve po lastni presoji in brez obvestila. Šteje se, da je uporabnik z nadaljnjo uporabo storitve sprejel takšne spremembe. Uporabnik je vedno upravičen do odpovedi pogodbe po uveljavljenih spremenjenih pogojih.

© Copyright Uponor Corporation. Vse pravice pridržane.