Logo

Massbalans

Massbalansmetoden är ett av de enklaste och mest kostnadseffektiva tillvägagångssätten för att minska koldioxidavtrycket från tillverkningen av produkter för infrastruktur. 

Den går ut på att delvis ersätta fossilbaserat jungfruligt material med förnybart råmaterial, som kan spåras tillbaka till den första insamlingsplatsen. Massbalansering gör det möjligt att successivt övergå från fossila till förnybara råvaror.

Massbalansmetoden har använts för dessa produkter

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue är det första plastavloppsröret som når upp till 70 % minskat koldioxidavtryck. Reduktionen uppnås genom inblandning av 55 % förnybart (fossilfritt) råmaterial.

Pex Pipe Blue

Det första biobaserade PEX-röret på marknaden för dricksvatten och golvvärmesystem med samma prestanda som traditionella PEX-rör och med ett koldioxidavtryck som är upp till 88 % lägre jämfört med nuvarande produktstandard.

IQ Blue

IQ Blue är det första hållbara dagvattenröret tillverkat i plast på marknaden. IQ Blue-rör används som dagvattenrör eller som vägtrumma i många projekt inom kommun-, transport-, kommersiell och inom jord- och skogsbruket.