Uponor
Prefabricerade lösningar

Riser Port

En effektiv lösning vid renovering av flerbostadshus

Uponor Riser Port är en prefabricerad lösning där en installationsvägg med rör och komponenter fabricerats i förväg. Denna nya, enkla lösning gör installationen effektiv vid både nybyggen och vid renovering av äldre hyreshus från 1960-talet.

Uponor har cirka tio grundläggande typer av Riser Port. I väggmodulerna installeras olika rörledningar och badrumsinredning, bland annat badrumsskåp, vattenmätare och spolsystem för toalett. När modulerna placeras bredvid varandra utgör de en färdig vägg och fungerar som fastighetens schakt. Lösningen innebär även att köksinstallationer går snabbare.
Riser Port

Moduler

  • Modulerna i standardformat innehåller rörsystem, kanaler och delar som är färdigisolerade och klara att anslutas.
  • I modulerna ingår nödvändiga komponenter för brand- och ljudisolering.
  • Alla stigarrör och kanaler har isolerats i separata brandsektioner. 
  • Väggen har testats av VTT och uppfyller kraven för brandklass EI 90. (EN 1363-1:2012 och EN 1366-3:2009, VTT-S-00251-15 och VTT-S-00380-15)

uponor R2I vägg

Flera olika implementeringar av modulerna

Systemets moduler finns i tre huvudmått: M24 – 240 mm, M32 – 320 mm och M54 – 540 mm. Till de här tre modulstorlekarna kan man leverera fastighetsteknik på många olika sätt, precis som du vill ha det!

Vi hjälper till att planera den bästa lösningen

Installation av moduler

Bildgalleri

Här kan du kika på installationer med Uponor Riser Port

Bildgalleri

Mer om Uponor Riser Port

Uponor Riser Port Installationsvägg

Uponor Riser Port Installationsvägg

Effektiva prefabricerade lösningar vid nybyggnation och renovering av flerbostadshus

PDF 314 KB

Frågor eller teknisk support?