Uponor AB
Säljkontor/Distributionslager
Hackstavägen 1, 721 32 Västerås

Tillverkning
Nordanövägen 2, 737 61 Virsbo

Referenser

ProFuse installerat i Borås Stad,
Frufällan,
Sweden

Bättre flöde i Frufällan

När 250 millimetersrören Profuse ersätter gamla 150 millimetersrör i gjutjärn på en två kilometer lång sträcka i Frufällan, får samhället en betydande kapacitetsökning för den livsviktiga vattentillgången. Dessutom ger de nya rören färre beläggningar och därmed mindre servicebehov och bättre hygien.

 
Byte till ProFuse
Kapacitetsökningen möjliggörs av bytet från de gamla 150 millimetersrören till Uponors tryckrörssystem Profuse med diametern 250 millimeter. Förutom en sträcka om cirka 500 meter där schaktning krävs så dras de nya rören med rörspräckning. Man tar etapp för etapp, för igenom gängstänger genom de gamla rören och fäster det nya röret i andra ändan. Sedan dras det nya röret tillbaka och hamnar rätt direkt utan att förödande uppgrävning behövs. Rörspräckning används på den resterande sträckan om 1,8 kilometer.
 
”Så förutom kapacitetsförhöjningen med en ökad diameter, får man nu dessutom ett mer hygieniskt rör.”
 
Rörspräckning är en smidig metod när nya rör ska ersätta befintliga. Det blir mindre störningar och markskador. Riskerna finns i eventuella korsande ledningar och om röret inte skulle gå tillräckligt djupt. Då kan sprickor eller skador uppstå. För att minimera riskerna har anläggarna god koll på alla befintliga ledningar och filmar både före och efter arbetet.
 
ProFuse ersätter gamla tiders gjutjärnsrör
Tryckrören Profuse ersätter gamla tiders gjutjärnsrör. Så förutom kapacitetsförhöjningen med en ökad diameter, får man nu dessutom ett mer hygieniskt rör. Gjutjärnsrör har en benägenhet att dra på sig mycket beläggningar som riskerar att stoppa flödet helt. Sådana beläggningar uppstår inte i ett plaströr. De nya rören på Skogsrydsvägen kan ses som en första etapp.

Location
Frufällan, Sweden
Färdigställt
2010
Byggnadstyp
Kommunal mark

Helt säkert kommer fler sträckningar få nya rör med högre kapacitet framöver”, säger Magnus Eriksson, arbetsledare på Servicekontoret, Borås Stad.

Liknande projekt