Uponor
Fallstudie

En hållbar lösning för ett massa- och pappersbruk, Nymölla, Sweden

En hållbar lösning för ett massa- och finpappersbruk

Nymölla Bruks befintliga utloppsledning i trä, som installerades 1961, hade börjat gå sönder på några ställen med läckage som följd. Banden som ligger runt ledningen hade rostat och började även gå sönder p g a många års nötning mot havsbottnen. Stora Enso underhållskostnader ökade på ledningen och man startade diskussioner om utbyte av den befintliga utloppsledningen.

Projektfakta

Nymölla, Sweden
Industrimark
Designade lösningar
Färdigställt: 2018

Uponors roll

Weholite (PE), dimension DN/ID 1,500 mm
Projektledning
Fältservice

Nymölla Bruks befintliga utloppsledning i trä, som installerades 1961, hade börjat gå sönder på några ställen med läckage som följd. Banden som ligger runt ledningen hade rostat och började även gå sönder p g a många års nötning mot havsbottnen. Stora Enso underhållskostnader ökade på ledningen och man startade diskussioner om utbyte av den befintliga utloppsledningen.
Stefan Johansson, projektledare bygg- & anläggning på Nymölla Bruk kom i kontakt med KWH Pipe i samband med en marin installation av dagvattenrör till bostadsområdet, Glasbruket i Limhamn där utvändiga betongvikter inte användes för att sänka röret.

  • Att inte använda utvändiga betongvikter var av mycket stort intresse för Nymölla eftersom de inte kunde hantera installationen av utloppsledningen själva och att arbetet kunde utföras på installationsplatsen av Uponor Infra Projektservice, var avgörande faktorer för Nymölla i val av ledning säger Stefan
Nymöllas val av ledning föll på Weholite p g a Weholites motstånd mot yttre påfrestningar som t ex nötning mot havsbotten och det gjorde att andra material därför inte var aktuella.
Att Weholite kunde profilfyllas med betong gjorde även att valet föll på Weholite. Weholite dimension 1500 i 24 meters längder på en total sträcka av 3500 meter installerades.
Det har varit många utmaningar under projektets gång. De största utmaningarna har varit vädret och att den gamla ledningen skulle fungera under tiden som man installerade den nya samt att den nya ledningen endast fick ta 5 timmar att koppla in.
  • De många utmaningarna har Uponor Infra Projektservice löst i samarbete med oss. Uponor Infras projektserviceteam är mycket engagerade, kompetenta, lyhörda och är roliga och trygga att arbeta tillsammans med. Det märks att de trivs och har roligt på jobbet avslutar Stefan Johansson.

Uponor Infra Projektservice arbete har innefattat delritningar, stabilitets- korrosions- och hydarulikberäkningar, projektledning och arbetsbeskrivningar. Fältservicearbetet har bestått av svetsning av rör till 265 meters längder, profilfyllning, pumpning och sänkningsövervakning.

Sustainable solution for a pulp & paper mill

stora_enso_nymolla_bruk_header_tablet

Projektinformation

Projektinformation

Land
Sweden
Färdigställt
2018
Projekttyp
Renovation
Byggnadstyp
Industrimark

Samarbete

Samarbete
Stora Enso Nymölla Bruk
Produkt grupp Infra
Weholite

Liknande projekt

Stora Enso Nymölla biogasanläggning

Stora Enso Nymölla biogasanläggning

Stora Enso Nymölla Bruk i södra Sverige tillverkar massa- och träfritt obestruket papper och är det näst största papperstillverkningsföretaget i Europa. Nymölla Bruk tillhör divisionen ”Paper” och har en årlig kapacitet på 340 000 ton massa och 485 000 ton papper. Bruket startade 1962 och har 540 anställda. Pappret tillverkat av Nymölla Bruk är återvinningsbart, förnybart och biologiskt nedbrytbart. Cirka 90 % av Nymölla Bruks pappersvarumärken har miljömärkescertifiering som intygar produkternas minskade miljöpåverkan under produktens livscykel. Pappersprodukter från Stora Enso finns i hela världen.
 
Weholite yields savings and smoother implementation

Weholite yields savings and smoother implementation

New dry land fish farm which will produce 3,200 tonnes of rainbow trout annually is being build in Eckerö in the Åland Islands. Uponor Infra has provided design assistance and delivers the pipes and is responsible for their installation and welding.

Record-breaking intake cooling system in the Philippines

Record-breaking intake cooling system in the Philippines

New challenges are where the Project Services Department at Uponor Infra feels most comfortable and can demonstrate its
continuously developing expertise. The aim on this occasion was to provide a seawater intake cooling system – a pipeline, intake structure and chlorination line – for the 420MW extension of the Pagbilao Coal Fired Power Plant on Luzon Island in the Philippines.
A raw water system for the new power unit

A raw water system for the new power unit

To ensure failure-free operation of a raw water system, a polyethylene-made pipeline (PEHD) with a length of approximately 9 km was installed (in mining damage conditions), of which 3 km uses the trenchless technique – relining.
Fish farming with the smallest possible footprint

Fish farming with the smallest possible footprint

Andfjord Salmon AS, a Norwegian fish farming company, has the ambition to create a sustainable, environmentally and fish-friendly onshore facility – with the smallest possible footprint. This patented facility combines the best from both traditional ocean net-pens and land-based salmon farming. The intake and outfall lines are built with highly durable Weholite PE pipes and panels with a 100-year life span.
Record-breaking pipes in Keljonlahti

Record-breaking pipes in Keljonlahti

Construction of the pipe network for cooling water at the Keljonlahti power plant began in December 2008. 3,000/3,300 mm Weholite pipes were selected for the network. The combined length of the entire intake and discharge pipe network for cooling water is 1,714 metres.