Menu
Uponor VVS
Fallstudie

Stora Enso Nymölla biogasanläggning, Nymölla, Sweden

Uponor Infra Projektservice är tillbaka på Nymölla Bruko Nymölla Mill

Uponor Infra Projektservice installerade och ersatte befintlig utloppsledning i trä till plast för Nymölla Bruk år 2018 och det arbetet innebar delritningar, stabilitets-, korrosions- och hydraulikberäkningar, projektledning och arbetsbeskrivningar samt fältservice innefattande svetsning av rör, profilfyllning, pumpning och sänknings-övervakning. Valet föll sig därför naturligt att kontakta Uponor Infra Projektservice igen för arbetet med att planera, dimensionera och installera rören till biogas-anläggningen samt för utbyte och renovering av infrastrukturen på området.

 

Projektfakta

Nymölla, Sweden
Industrimark
Spillvattensystem
Färdigställt: 2021

Uponors roll

5 km Weholite and tryckrörssystem
Fältservice

En hållbar och pålitlig lösning

  • Infrastrukturprojektet på Nymölla har utretts under många år men att installera betong var aldrig aktuellt - ledningar i plast var redan projekterade. Plaströr är hållbara och har en livslängd på över 100 år vilka är viktiga parametrar för Nymölla eftersom de inte vill gräva upp eller renovera ledningar inom den närmaste tiden. Stort fokus läggs även på hållbara produkter eller lösningar inom Stora Enso, där man jobbar mycket med förnybara råvaror och återvinning säger Henric Höglind, chef för Fabriksutveckling och projektledare för nybyggnation av biogasanläggning.
 
 
 
En av de stora utmaningarna för Stora Enso var markförhållandena på industri-området och vad man skulle hitta för ledningar och i vilket skick de var, när man började gräva upp den befintliga infrastrukturen i området. Man skall dessutom passera med infrastrukturen i mycket trånga passager både över och under mark. Utmaningar i vissa passager fick lösas efter hand som markarbetena startade.
  • Nymölla Bruk är beroende av kompetenta leverantörer för dessa typer av arbeten. I detta projekt samarbetar Uponor Infra Projektservice och PEAB Anläggning. Vi är mycket nöjda med att entreprenörerna samarbetar och hittar de bästa lösningarna och att vi kan förlita oss på Uponor Infras stora erfarenhet och kompetens av liknande projekt, vilket gör att vi kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet menar Ingemar Persson, projektledare för nybyggnationer på Nymölla Bruk.
Hållbara, säkra och flexibla rörsystem för framtidens bränsleförsörjning
År 2008 startade diskussioner kring en biogasanläggning på Nymöllas område. Planen var då att anläggningen skulle drivas i Nymölla Bruks regi men man gjorde ett ”omtag” i diskussionerna och kontaktade därför Gasum för produktion och försäljning av biogas. Nymölla Bruks del i projektet blev att förse biogasanläggningen med avloppsvatten med rätt temperatur för tillverkningen av biogas och att Gasum ska driva och äga anläggningen. Nymölla Bruk kommer att göra en energibesparing eftersom avloppsvattnet redan är delvis renat i biogasanläggningen när det når brukets egna reningsbassänger. Det blir i detta fall en smart och miljövänlig lösning.

Projektet känns även rätt i tiden menar Ingemar och Henric. Man minskar på behovet av importerat fossilt bränsle. Det biogasanläggningen kommer att producera motsvarar 8,6 miljoner liter bensin/år vilket i sin tur motsvarar 200 lastbilars årsförbrukning av bränsle säger Henric och Ingemar.Med hållbara, säkra och flexibla rörsystem bidrar Uponor Infra till framtidens bränsleförsörjning.

Arbetet med biogasanläggning och infrastruktur på bruket kommer att färdigställas under 2021 och Uponor Infras del i projektet består av leveranser av produkter, ritningar, dimensionering, fältservice och provtryckning av 5 km ledningar.
 

Projektinformation

Projektinformation

Land
Sweden
Färdigställt
2021
Byggnadstyp
Industrimark
Produktlinjer
PEM (PE80), Weholite, PEH (PE100)

Liknande projekt

En hållbar lösning för ett massa- och pappersbruk

En hållbar lösning för ett massa- och pappersbruk

Att inte använda utvändiga betongvikter var av mycket stort intresse för Nymölla eftersom de inte kunde hantera installationen av utloppsledningen själva och att arbetet kunde utföras på installationsplatsen av Uponor Infra Projektservice, var avgörande faktorer för Nymölla i val av ledning.


 

 

Weholite yields savings and smoother implementation

Weholite yields savings and smoother implementation

New dry land fish farm which will produce 3,200 tonnes of rainbow trout annually is being build in Eckerö in the Åland Islands. Uponor Infra has provided design assistance and delivers the pipes and is responsible for their installation and welding.

Record-breaking intake cooling system in the Philippines

Record-breaking intake cooling system in the Philippines

New challenges are where the Project Services Department at Uponor Infra feels most comfortable and can demonstrate its
continuously developing expertise. The aim on this occasion was to provide a seawater intake cooling system – a pipeline, intake structure and chlorination line – for the 420MW extension of the Pagbilao Coal Fired Power Plant on Luzon Island in the Philippines.
A raw water system for the new power unit

A raw water system for the new power unit

To ensure failure-free operation of a raw water system, a polyethylene-made pipeline (PEHD) with a length of approximately 9 km was installed (in mining damage conditions), of which 3 km uses the trenchless technique – relining.
Record-breaking pipes in Keljonlahti

Record-breaking pipes in Keljonlahti

Construction of the pipe network for cooling water at the Keljonlahti power plant began in December 2008. 3,000/3,300 mm Weholite pipes were selected for the network. The combined length of the entire intake and discharge pipe network for cooling water is 1,714 metres.
Fish farming with the smallest possible footprint

Fish farming with the smallest possible footprint

Andfjord Salmon AS, a Norwegian fish farming company, has the ambition to create a sustainable, environmentally and fish-friendly onshore facility – with the smallest possible footprint. This patented facility combines the best from both traditional ocean net-pens and land-based salmon farming. The intake and outfall lines are built with highly durable Weholite PE pipes and panels with a 100-year life span.