Uponor AB
Säljkontor/Distributionslager
Hackstavägen 1, 721 32 Västerås

Tillverkning
Nordanövägen 2, 737 61 Virsbo

Referenser

Uponors Decibel dämpar ljud från avloppen på Avenyn i Göteborg,
Göteborg,
Sweden

Uponors Decibel dämpar ljud från avloppen på Avenyn i Göteborg

Renoveringen och ombyggnationen av kvarteret Borgeby var mycket omfattande och prestigefull då fastigheterna är belägna på Göteborgs paradgata Kungsportsavenyn. Valet av ljuddämpat system för inomhusavloppet föll på Uponor Decibel.
Renoveringen och ombyggnationen av kvarteret Borgeby var mycket omfattande och prestigefull då fastigheterna är belägna på Göteborgs paradgata Kungsportsavenyn. Valet av ljuddämpat system för inomhusavloppet föll på Uponor Decibel.

Location
Göteborg, Sweden
Färdigställt
2017
Byggnadstyp
Flervåningshus
Product systems
Inomhusavlopp, Inomhusavloppssystem
Adress
Kvarteret Borgeby, Göteborg
Projekttyp
Renovation

Bakgrund

Kvarteret Borgeby på Kungsportsavenyn i Göteborg byggdes om och renoverades med affärslokaler, kontor och bostäder. Kvarteret ingår i bevaringsprogrammet för Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg.

Husen, varav ett är uppfört 1939 i renodlad funkis och de två andra mellan åren 1958–60, har alla sex våningar. Antalet lägenheter som omfattades av renovering och ombyggnad var 36, medan ytan för affärslokaler och kontor uppgick till 4 300 kvadratmeter. Kvarteret ingår i bevaringsprogrammet för Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg, vars målsättning är att skydda och vårda bebyggelse som speglar kommunens utveckling. 

”Den främsta orsaken till att vi valde Decibel är att vi haft dåliga erfarenheter av rör av annat fabrikat” 

Lösning

 Valet av ljuddämpat system för inomhusavloppet föll på Uponor Decibel med rör och delar i dimensionerna 50, 75 och 110 mm. Rören, med ett ljuddämpande mellanlager bestående av mineral med hög densitet, klarar temperaturer på 85/100° C samt är resistent mot både tvättmedel och förorenat avloppsvatten. Den släta, vita insidan motstår nötning och minimerar risken för stopp.

Varför Uponor Decibel

 De två främsta skälen till valet av Decibel var att ansvarig rörinstallatör hade dåliga erfarenheter av ljuddämpande plaströr av annat fabrikat, samt att man alltid haft goda erfarenheter av Uponors rör och system. Avgörande var även rörens vita färg, vilken ger ett snyggt och rent intryck på de ställen där rören inte är dolda. Med vit insida är rören också enkla att inspektera med kamera. Även Decibels kompatibilitet med andra rör samt dess lösa o-ringar, vilket ofta förenklar montering, ansågs som betydelsefulla fördelar.

Att arbeta med gjutjärnsrör, vilket kunde varit ett alternativ, var aldrig aktuellt då man anser att installation av gjutjärnsrör är tungt, svårarbetat samt tidskrävande avseende montage och därmed också kostsamt. Bland annat då gjutjärnsrör kräver stora personalkrävande bandsågar för att kapas, samt lätt skadas om de tappas. Decibel i polypropylen kapas enkelt med fogsvans och fasas med kniv, fil eller avfasningsverktyg.

Vidare var installatörens erfarenhet att de skarvar som ofrånkomligen uppkommer har en benägenhet att rosta i brottytorna.

”Vi har alltid varit väldigt nöjda med Uponors lösningar och kunniga support" – säger Sven Winter på O.K Rör som ansvarar för installationen. 

 

Uponors Decibel dämpar ljud från avloppen på Avenyn i Göteborg

uponor decibel avenyn column 50 50 image desktop
Liknande projekt