Uponor
Deklarationer om produktprestanda

Certifikat samt DoP- och DoC-dokument

Produktcertifiering och globala standarder

Branschstandarder, regler och hygiencertifieringar säkerställer att produktkvaliteten är konsekvent och uppfyller de nödvändiga kraven. Du som projektere kan känna dig trygg – Uponors produkter och tjänster uppfyller högt ställda förväntningar och har globala och lokala certifieringar: ISO, DVGW, DIN CERTCO, AENOR, CE, CERTIF, CSTB, SINTEF, IIP, EAC, o.s.v. 

Uponors lösningar påverkar och bidrar också positivt till övergripande gröna byggnadscertifikat.

Om du har frågor om produktcertifiering och planering av miljöcertifierade byggnader är du välkommen att kontakta våra experter.

Prestandadeklaration
(DoP)

Överensstämmelsedeklaration
(DoC)

Bidrag till miljöcertifiering av byggnader

Uponors lösningar:
  • bidrar positivt inom elva klassificeringsaspekter.
  • påverkar upp till 28 % av det totala BREEAM-värdet positivt,
  • har potential att påverka 41 punkter positivt totalt sett.
BREEAM-certifikat

Uponors lösningar:
  • bidrar positivt inom tio klassificeringsaspekter
  • påverkar upp till 14 % av det totala DGNB-värdet positivt
  • har potential att påverka 530 punkter positivt totalt sett.
DGNB-certifikat

Uponors lösningar:
  • bidrar positivt inom tretton klassificeringsaspekter
  • påverkar upp till 34 % av det totala LEED-värdet positivt
  • har potential att påverka 41 punkter positivt totalt sett.
LEED-certifikat