Представництво Uponor в Україні
просп. Миру, б.15, оф.405
м. Київ, Україна

ОФІЦІЙННІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «ВИГІДНО ТА НАДІЙНО З UPONOR» (надалі – «Правила»)

 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ПО ТЕКСТУ ПРАВИЛ

Акція – це рекламна акція під назвою «ВИГІДНО ТА НАДІЙНО З UPONOR», що реалізується відповідно до умов цих Правил, метою якої є просування діяльності Упонор ГмбХ (Uponor GmbH), юридична адреса: Індустріештрассе, 56, 97437, Хасфурт, Німеччина (Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt Germany.Акційні подарунки – товари, перелік яких наведено в додатку до цих Правил;

Учасник Акції – особа, яка відповідає вимогам розділу 2.1 цих Правил;

Офіційний партнер – фізичні особи-підприємці та/або юридичні особи (окрім осіб діючих під торговою маркою «Епіцентр»), контакти яких розміщено на веб-сайті https://www.uponor.com у розділі «де придбати»

1.1. Якщо інше не випливає з контексту, терміни, що вживаються в цих Правилах в однині включають в себе таке саме значення цих термінів у множині, а у множині – в однині.

1.2. Загальна інформація про Акцію.
Організатором Акції є Упонор ГмбХ (далі – «Організатор»).
 
1.3. Територія та строки проведення акції.

1.3.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком: тимчасово окупованих територій, територій, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), населених пунктів, на територіях яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та деокупованих територій (надалі – «Територія проведення Акції»).

1.3.2. Акція «Вигідно і надійно з Uponor» проводиться в період з 09 годин 00 хвилин 01 травня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2024 року (надалі – «Строк проведення»). Останній Акційний день – 31 липня 2024 року. Строк проведення може бути продовжено на період у один календарний місяць. Оголошення про продовження строку акції буде розмішено на офіційній веб-сторінці акції - https://www.uponor.com/uk-ua/vigidno-ta-nadiyno-z-uponor.

2. Участь в Акції.

2.1. Учасниками Акції можуть стати;

Юридичні особи та/або фізичні особи-підприємці, що виконують роботи з монтажу інженерних систем (водопостачання, теплопостачання, систем опалення та охолодження), які протягом Строку проведення Акції придбали Акційну продукцію, вказану у Додатку №1 до цих Правил, та які протягом Строку проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Правилах.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати участь в Акції:

2.2.1. Працівники Організатора та/або Офіційних партнерів, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дідусь/бабуся);

2.2.2. приватні фізичні особи (кінцеві споживачі, роздрібні або гуртові покупці не монтажники);

2.2.3. юридичні особи/фізичні особи-підприємці, що задіяні в комплектації об’єктів багатоповерхового будівництва;

2.2.3. забудовники та девелопери;

2.2.4. будь-які організації, юридичні особи, фізичні особи-підприємці або фізичні особи, які купують продукцію під ТМ «Uponor» за «спеціальними проектними» цінами та отримують додаткові знижки;

2.2.5. інші особи, що не відповідають вимогам п. 2.1. Правил або не виконали інші вимоги цих Правил для участі в Акції;

2.2.6. участь у Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.3 Учасник Акції під час участі у Акції зобов’язується:

- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
- дотримуватися цих Правил та вимог користування Інтернет-сайтом https://www.uponor.com/uk-ua;
- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагаються цими Правилами у відповідних випадках;
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників Акції.

2.3.1 Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну та безумовну згоду з цими Правилами.

2.3.2. Учасник Акції, який не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Акційних подарунків.

3. Умови участі в Акції

3.1. Для участі в Акції необхідно придбати продукцію ТМ «Uponor» у Офіційного партнера (перелік на сайті https://www.uponor.com/uk-ua)  який долучився до проведення Акції. Учасник Акції, який придбає продукцію ТМ «Uponor»  на суму не менш ніж 300 євро (у гривневому еквівалентні), що включає ПДВ (якщо застосовується), у Строк проведення Акції отримає акційні картки U-point, що надає Учаснику право обміняти їх у подальшому на Акційні подарунки (за акційним курсом). Акційний курс 1 U-point = 100 Євро (у гривневому еквіваленті), що включає ПДВ. Бали нараховуються за продукцію, що було передплачено  та відвантажено протягом акційного періоду.

3.2. В Акції застосовуються картки номіналом 3, 5 та 10 U-point, які надаються під час розрахунку та/або відвантаження продукції.

3.3. U- point нараховуються за кожні повні 100 Євро (у гривневому еквівалентні), що включає ПДВ (якщо застосовується).

3.4. Після накопичення достатньої кількості U-point для отримання Акційних подарунків. Учасник у Строк проведення Акції може обміняти U-point на призи з переліку, доданого до умов Акції. Акційні призи можуть відрізнятися від наведених у переліку, але будуть аналогічні за якістю та характеристиками.

3.5. Обмін U-point на грошовий еквівалент не передбачено.

3.6. Для обміну U-point на призи необхідно заповнити анкету за посиланням https://forms.gle/duxd5rTnaHrxHSew7, де треба зазначити:
 
 • Найменування (ім’я) Учасника – фізичної особи-підприємця або компанії (юридичної особи) на яку відвантажується продукція;
 • Додати контактні дані Учасника;
 • Назву постачальника (Офіційного партнера) товарів ТМ «Uponor» та менеджера;
 • Надати фото карток U-pointна необхідну суму;
 • Зазначити спосіб, яким учаснику зручно отримати Акційний подарунок.

3.7. Для анкет, заповнених до 30 числа поточного місяця, в межах Строку проведення, видача Акційних подарунків відбувається до 15 числа наступного місяця, що слідує за поточним у межах Строку проведення.

3.8. Обмін карток U-point на Акційні подарунки можливо здійснити у період з 09 години 00 хвилин 15.06.2024 по 23 годину 59 хвилину 15.08.2024. Всі картки U-point, що не були зареєстровані до обміну за посиланням https://forms.gle/duxd5rTnaHrxHSew7 станом на 23 годину 59 хвилин 31 липня 2024 року, втрачають свою чинність та не можуть більше бути обміняні на Акційні подарунки.

3.9. Організатор залишає за собою право на перевірку достовірності наданої учасником інформації щодо об’єму продажів за період Строку проведення Акції та в праві відмовити Учаснику, якщо надана ним інформація буде недостовірною.

3.10. В разі виникнення додаткових питань учасники та Партнери можуть звертатися за роз’ясненнями до співробітників Організатора через форму-звернення «Зв'язатись з Uponor» на офіційному сайті.
  
ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 
 1.  Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.
 2. Приз поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не допускається. Зображення Акційних подарунків у рекламних чи інформаційних матеріалах може відрізнятись від реального. Заміна Головного призу іншими товарами/ послугами не допускається.
 3. Строк проведення Акції може бути змінений Організатором. Організатор вправі перенести дату видачі Акційного подарунку, Головного призу або змінити процедуру його видачі, про що буде обов’язково повідомлено на офіційному сайті Організатора – www.uponor.com)
 4. В період Строку проведення Акції один Учасник має право отримати стільки Акційних призів, скільки відповідає кількості накопичених балів, що відповідають сумі придбаних товарів у період з 09 годин 00 хвилин 01 травня 2024 року до 23 години 59 хвилин 31 липня 2024 року. Організатор залишає за собою право отримати підтвердження купівлі товару на суму еквівалентну кількості балів, що було накопичено Учасником. Якщо таке підтвердження не буде надано Організатор має право відмовити від видачі Акційного подарунку чи Головного призу.
 5. Не надає права на отримання Акційних подарунків картки U-point за товар, що було повернуто продавцю. У випадку, якщо придбаний товар, будучи належної якості, був повернений продавцю, особа втрачає статус Учасника Акції, та особа втрачає право на отримання Акційного подарунку, а у випадку, якщо Акційний подарунок вже вручений - останній підлягає поверненню.
 6. Учасники Акції повинні зберігати картки U-point, що засвідчують кількість накопичених балів, та документи, що підтверджують придбання товару та право на отримання Акційного подарунку до моменту вручення Акційного подарунку.
 7. Організатор Акції зберігає за собою право змінювати механіку визначення переможця.
 8. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає свою згоду щодо усіх умов Акції, зазначених в цих Правилах. Та на обробку та збір особистої інформації у рамках передбачених Політикою збору, обробки та захисту персональних даних Uponor – доступна за посиланням https://www.uponor.com/uk-ua/legal-information/data-protection, та Закону України «Про захист персональних даних».
 9. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або невручення Акційного подарунку у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акцій обставини.
 10. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Акційного подарунку Учасником Акції з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, в т.ч. по причині зазначення Учасником Акції неправильних/або неповних даних (тощо), які необхідні для того, щоб взяти участь в Акції. При цьому, такий учасник Акції не набуває права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
 11. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Акційного подарунку.
 12. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
 13. Організатор Акції не вступає у суперечки з-поміж самих Учасників щодо визначення їх претендентом на отримання Акційного подарунку, Головного призу.
 14. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, неурегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
 15. Учасники Акції погоджуються, що прийняттям Акційного подарунку, Головного призу, передбаченого умовами Акції, вони надають свою безумовну згоду на безоплатне використання Організатором їх особистих  даних, які були надані Організатору, а також на відео- та фото-фіксацію самого процесу вручення Акційного подарунку, Головного призу, а також надає згоду на безоплатне використання таких матеріалів для публічного використання, трансляції чи розповсюдження будь-яким способом.
 16. Порушення Правил Акції або відмова від виконання діючих Правил позбавляє особу права на участь в Акції та отримання Акційного подарунку та/або Головного призу;
 17. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати Строки проведення Акції, шляхом розміщення нової редакції Правил на сайті www.uponor.com або іншим способом комунікації;
 18. Відповідальність Організатора перед Учасниками обмежується вартістю права на отримання Акційного подарунка або Головного призу, що отримали Учасники, які висувають претензії.