Меню
Представництво Uponor в Україні
просп. Миру, б.15, оф.405
м. Київ, Україна

Кодекс корпоративної етики

Діючий кодекс корпоративної етики був затверджений Радою директорів корпорації Uponor. Його положення застосовуються щодо всіх співробітників, посадових осіб та директорів групи компаній Uponor (далі іменованих «Працівники»). У даному кодексі корпоративної етики викладені концепція, основна мета та цінності компанії Uponor.

Професійна етика, закони та нормативні правові акти

Компанія Uponor, базуючись на етичних та юридичних нормах, буде домагатися довгострокового розвитку, приносячи практичну користь своїм клієнтам і отримуючи за це винагороду. Працюючи в компанії Uponor, Співробітники керуються етичними принципами ведення бізнесу. Співробітники зобов'язуються в процесі ведення справ діяти в усіх відношеннях професійно, чесно і найвищою мірою сумлінно.

Група компаній Uponor і Співробітники зобов'язуються дотримуватися міжнародних і національних законів. До них відносяться антимонопольні закони і нормативні правові акти, що підтримують принцип чесної конкуренції, та регулюють обіг цінних паперів на ринку; мають відношення до корпоративного управління; спрямовані проти хабарництва і корупції, а також пов'язані з забезпеченням безпеки продукції і трудовим законодавством.

Конфлікт інтересів, подарунки та хабарі

Співробітники повинні уникати будь-якого конфлікту між своїми особистими інтересами та інтересами групи компаній Uponor. Сюди, зокрема, належить надання або отримання зацікавленими особами компанії особистих подарунків чи знаків уваги, відмінних від обгрунтованих подарунків і знаків уваги, одержуваних у рамках звичайної діяльності компанії Uponor, допустимих відповідно до існуючого законодавства.

Конфіденційна інформація компанії Uponor

Комерційні таємниці компанії Uponor і виробнича інформація, що є її власністю, являють собою корпоративну власність, і, отже, їх необхідно використовувати і захищати належним чином. Зокрема, захист комерційних таємниць та іншої інформації повинна здійснюватися шляхом забезпечення їх конфіденційності і, у відповідних випадках, вишукування додаткових способів захисту допомогою реєстрації прав на інтелектуальну власність.

Співробітники, які отримують або дізнаються конфіденційну ділову інформацію чи комерційні таємниці компанії Uponor, чи інші особи не мають права розкривати зазначену інформацію третім особам (у тому числі друзям і членам сім'ї) в цілях, що відрізняються від цілей діяльності компанії Uponor. Вони зобов'язуються зберігати дану інформацію як конфіденційну навіть за відсутності офіційного зобов'язання нерозголошення.

Екологія

Компанія Uponor прагне досягти стабільного узгодження інтересів людей, навколишнього середовища та економіки. Ми піклуємося про добробут один одного і про процвітання майбутніх поколінь.

Політика

Компанія Uponor не бере участі у політичній діяльності і не надає фінансову або якусь іншу підтримку політичним партіям або групам. Співробітники беруть участь у політичній діяльності виключно в якості приватних осіб, які не виступаючи представниками компанії Uponor.

Співробітники

Компанія Uponor є відповідальним роботодавцем і надає рівні можливості своїм співробітникам. У компанії Uponor заборонена будь-яка дискримінація за расовою, національною, віковою, релігійною, статевою ознаками, дискримінація щодо сексуальної орієнтації або за іншими ознаками, які не мають відношення до здійснюваної роботі. Компанія Uponor прагне забезпечити Співробітникам достатню винагороду, а також безпечні і не загрожують здоров'ю робочі місця.

Клієнти та постачальники

Компанія Uponor прагне у своїй роботі допомогти клієнтам досягти благополуччя, оскільки це приведе компанію до успіху Uponor. Компанія Uponor виступає за задоволення сторін і чесність у всіх угодах, високу якість продукції, помірність цін і відмінне гарантійне обслуговування. Компанія Uponor буде використовувати такий же підхід у відносинах з усіма зацікавленими особами, як і у відносинах зі своїми клієнтами.

Виконання

Будь-які питання щодо цього кодексу корпоративної етики повинні направлятися Головному юристу групи компаній Uponor, про будь-які передбачувані порушення даного кодексу корпоративної етики необхідно повідомляти одному з керівників і / або Головному юристу, і керівництво має належним чином розібрати дані порушення. Розслідування і прийняття рішень щодо будь передбачуваного порушення здійснюються в повній конфіденційності.

Дії, що суперечать цьому Кодексу, підлягають негайному виправленню і дисциплінарному стягненню аж до розірвання трудового договору. Компанія Uponor гарантує відсутність несприятливих наслідків, пов'язаних з роботою, що виникають в результаті скарг співробітника щодо порушення цього кодексу.
 _________________________________

Термін «зацікавлені особи» стосується співробітників, клієнтів, постачальників, акціонерів, державних і недержавних організацій та інших особіб, які впливають на компанію Uponor або випробовують вплив з свого боку.