Меню
Зв'яжіться з представництвом Uponor в Україні
Наша відповідальність

На шляху до зменшення викидів вуглецю

Ми визначили сфери для вдосконалення.

Невпинно працюємо над скороченням викидів

Наша мета зрозуміла: у Uponor ми відслідковуємо всі виробничі процеси з метою скоротити викиди парникових газів (ПГ) для досягнення вуглецево-нейтральної діяльності. Нашою ціллю на шляху до досягнення цієї мети є до 2027 року скоротити викиди парникових газів від виробничих потужностей на 70%  і на 20% у нашому ланцюгу постачання порівняно з базовим 2019 роком. Беручи на себе це зобов'язання та дотримуючись проактивної позиції, ми прагнемо не лише продемонструвати рівень наших амбіцій, але й стати прикладом для наслідування для інших.

На шляху до вуглецевої нейтральності ми дотримуємо науково обґрунтованих свідчень

Ми дотримуємось зобов’язань Глобального договору ООН щодо сприяння обмеженню підвищення глобальної температури до 1,5 °C порівняно з доіндустріальним періодом. Ми керуємось лише науково обґрунтованими свідченнями на нашому шляху до вуглецевої нейтральності. На початку 2021 року Uponor була першою компанією в галузі, що отримала схвалення від ініціативи Science Based Targets щодо  ініціатив, розроблених з метою зниження температури на 1,5°C.

Нашою ціллю є знизити прямі та опосередковані викиди парникових газів на 46% для вирбничих потужностей і на 14% для ланцюга постачання до 2030 року. Та зважаючи на досягнені результати за останні роки, ми маємо ще більш амбітні цілі, і зараз працюємо над їх схваленням третьою незалежною стороною.

Наші ініціативи, що допоможуть зменшити негативний вплив на навколишнє середовище

Які є види викидів парникових газів?

Викиди парникових газів, таких як вуглекислого газу, метану і озону, зазвичай поділяють на три групи, так звані «scopes».
  • Scope 1 - це прямі викиди парникових газів від власних чи підконтрольних виробничих потужностей компанії (наприклад, викиди спричинені споживанням енергії під час виробництва)
  • Scope 2 - це непрямі викиди від виробництва купленої електроенергії, пари або ж ті, що виникаютьпід час опалення та охолодження.
  • Scope 3 - це всі інші непрямі викиди, що виникають вздовж ланцюга створення цінності компанії, наприклад, під час придбання товарів або послуг, транспортування та розподілу відходів серед яких поїздки працівників, діяльність, пов’язану з паливом та енергією, або відрядження.
Emissions scopes model

Дізнайтесь більше про наші кроки на шляху до гармонійного майбутнього

Наш вклад на шляху до вуглецевої нейтральності

Ми відстежуємо виробничі процеси з метою систематичного скорочення викидів вуглецю на кожному етапі нашого ланцюга створення цінності, тому визначили конкретні кроки та етапи для досягнення поставлених цілей.

Цілі гармонічного розвитку

Ми дотримуємось Цілей гармонічного розвитку сформовані ООН та робимо свій вклад для їх досягнення.

З фокусом на збереженні навколишнього середовища

Ми виробляємо продукти, що допомагають нашим клієнтам створювати екологічно раціональні інженерні рішення для будівництва енергоефективних будівель.