Представництво Uponor в Україні
просп. Миру, б.15, оф.405
м. Київ, Україна
Наша відповідальність

На шляху до зменшення викидів вуглецю

Ми визначили сфери для вдосконалення.

Невпинно працюємо над скороченням викидів

Наша мета зрозуміла: у Uponor ми відслідковуємо всі виробничі процеси з метою скоротити викиди парникових газів (ПГ) для досягнення вуглецево-нейтральної діяльності. Нашою ціллю на шляху до досягнення цієї мети є до 2027 року скоротити викиди парникових газів від виробничих потужностей на 70%  і на 20% у нашому ланцюгу постачання порівняно з базовим 2019 роком. Беручи на себе це зобов'язання та дотримуючись проактивної позиції, ми прагнемо не лише продемонструвати рівень наших амбіцій, але й стати прикладом для наслідування для інших.

На шляху до вуглецевої нейтральності ми дотримуємо науково обґрунтованих свідчень

Ми дотримуємось зобов’язань Глобального договору ООН щодо сприяння обмеженню підвищення глобальної температури до 1,5 °C порівняно з доіндустріальним періодом. Ми керуємось лише науково обґрунтованими свідченнями на нашому шляху до вуглецевої нейтральності. На початку 2021 року Uponor була першою компанією в галузі, що отримала схвалення від ініціативи Science Based Targets щодо  ініціатив, розроблених з метою зниження температури на 1,5°C.

Нашою ціллю є знизити прямі та опосередковані викиди парникових газів на 46% для вирбничих потужностей і на 14% для ланцюга постачання до 2030 року. Та зважаючи на досягнені результати за останні роки, ми маємо ще більш амбітні цілі, і зараз працюємо над їх схваленням третьою незалежною стороною.

Наші ініціативи, що допоможуть зменшити негативний вплив на навколишнє середовище

Які є види викидів парникових газів?

Викиди парникових газів, таких як вуглекислого газу, метану і озону, зазвичай поділяють на три групи, так звані «scopes».
  • Scope 1 - це прямі викиди парникових газів від власних чи підконтрольних виробничих потужностей компанії (наприклад, викиди спричинені споживанням енергії під час виробництва)
  • Scope 2 - це непрямі викиди від виробництва купленої електроенергії, пари або ж ті, що виникаютьпід час опалення та охолодження.
  • Scope 3 - це всі інші непрямі викиди, що виникають вздовж ланцюга створення цінності компанії, наприклад, під час придбання товарів або послуг, транспортування та розподілу відходів серед яких поїздки працівників, діяльність, пов’язану з паливом та енергією, або відрядження.
Emissions scopes model

Дізнайтесь більше про наші кроки на шляху до гармонійного майбутнього

Наш вклад на шляху до вуглецевої нейтральності

Ми відстежуємо виробничі процеси з метою систематичного скорочення викидів вуглецю на кожному етапі нашого ланцюга створення цінності, тому визначили конкретні кроки та етапи для досягнення поставлених цілей.

З фокусом на збереженні навколишнього середовища

Ми виробляємо продукти, що допомагають нашим клієнтам створювати екологічно раціональні інженерні рішення для будівництва енергоефективних будівель.