Меню
Представництво Uponor в Україні
просп. Миру, б.15, оф.405
м. Київ, Україна

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем для Uponor Smatrix Pulse App ("EULA")

Ця ліцензійна угода з кінцевим користувачем є угодою між користувачем Додатку (далі "Користувач") та Uponor GmbH (далі "Uponor") і укладена виключно між Користувачем та Uponor (а не з будь-якою іншою третьою стороною, наприклад, App Store, як визначено нижче). Для використання Додатку Користувачу має бути не менше 13 років. Якщо Користувачем є особа віком від 13 до 18 років, Користувач підтверджує, що його законний опікун переглянув та погодився з цими умовами.

Згідно цієї ліцензійної угоди "Додаток"  - це додаток, за допомогою якого Користувачі можуть отримати доступ до системи клімат-контролю приміщень Uponor Smatrix Pulse для цілей контролю та моніторингу клімату в приміщенні (далі "Послуга"). Послуга регулюється окремою угодою між Uponor та Користувачем. Для використання Додатку Uponor Smatrix Pulse потрібен спеціальний пристрій Uponor Smatrix. Додаток є  програмою для мобільних пристроїв, який розповсюджується компанією Uponor через одну або кілька онлайн магазинів з програмати для мобільних пристроїв і на територіях, які визначає Uponor.

Завантажуючи Додаток за допомогою, наприклад,  Apple, Google або Microsoft тощо (далі «Провайдер»), встановлюючи або використовуючи Додаток, Користувач погоджується з умовами цієї ліцензійної угоди та політики конфіденційності Uponor та Умовами використання Smatrix Pulse App, що розповсюджуються на умови надання Послуги. Якщо Користувач не погоджується з будь-якими з цих умов, Користувач не може завантажувати, встановлювати або використовувати Додаток.

Додаток є ліцензованим, та не є платним. Користування Додатком Користувачем регулюється умовами та положеннями, викладеними в цій ліцензійній угоді. Завантажуючи, встановлюючи або використовуючи програму, Користувач погоджується з умовами цієї ліцензійної угоди.

Хто ми

Додаток розповсюджується компанією Uponor GmbH, зареєстрованою згідно законодавства Федеративної Республіки Німеччини під номером платника податків DE 133 899 039 та зареєстрованою за адресою Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Germany.

Додаток

Додаток можна завантажити на мобільний пристрій Користувача з онлайн магазину додатків ,що є доступним на Вашому пристрої. До такого магазину додатків можуть застосовуватися окремі умови, і Користувач повинен дотримуватися чинних умов Провайдера.

Використання Додатку вимагає підключення до Інтернету, мобільний пристрій Користувача повинен відповідати технічним вимогам, зазначеним в описі Додатку у відповідному онлайн магазині. Uponor не може гарантувати, що Додаток є доступним на всіх мобільних пристроях або у всіх географічних точках.

Користувач несе повну відповідальність за будь-які витрати, які Користувач може понести під час завантаження або під час використання додатку.

Ліцензія, права інтелектуальної власності

Uponor та її афілійовані особи та її сторонні ліцензіари повністю володіють Додатком та будь-яким програмним забезпеченням, що потрібне для відповідної роботи додатка. Усі авторські права та інші права інтелектуальної власності на всю інформацію та матеріали, що знаходяться у Додатку належать Uponor, його афілійованим особам або стороннім ліцензіарам. “Uponor” та/або “Smatrix” є товарними знаками, що належать Uponor Corporation.

Відповідно до цієї ліцензійної угоди, Uponor надає Користувачеві невиключну, непередавану, несубліцензійну, обмежену та особисту ліцензію на завантаження, встановлення, та використання Додатку для його особистого, некомерційного використання на мобільних пристроях відповідно до цієї ліцензійної угоди. Будь-яке комерційне використання заборонено. Користувач погоджується не субліцензувати, продавати, поширювати, копіювати, відтворювати, орендувати, надавати в оренду, передавати, призначати, змінювати, публікувати, здійснювати зворотний інжиніринг або іншим чином комерційно використовувати Додаток або будь-яку його частину.

Будь-які права, прямо не надані Користувачу в цій ліцензійній угоді, повністю належать компанії Uponor. Uponor може використовувати будь-яку інформацію, що була передана Користувачем у Додатку, безкоштовно.

Контент, наданий третіми сторонами

Контент, наданий третіми сторонами, може бути доступний у Додатку. Такий вміст може включати, але не обмежено, розрахунки третіх сторін. Такий контент є виключною відповідальністю третьої особи, яка створила та/або має права на нього, і Uponor не несе відповідальності за точність, якість, характер, право власності чи надійність такого Контенту.

Субпідрядники

Uponor залишає за собою право використовувати допомогу субпідрядників.

Відсутність гарантій

Не дивлячись на суперечливий контент і в максимально допустимому обсязі згідно з чинного законодавства, Додаток є доступним «як є, з усіма недоліками без будь-яких гарантій», , і використовується виключно  на ризик користувача. Uponor не дає і відмовляється від будь-яких явних, непрямих або передбачених законом гарантій. Uponor не гарантує не втручання у користування програми третіми особами; що програма буде відповідати вимогам користувача; що робота програми буде безперебійною або без помилок, або що програма буде взаємодіяти або бути сумісною з будь-якими іншими службами або що будь-які помилки у програмі будуть виправлені. Жодні усні або письмові поради, надані компанією Uponor або будь-яким уповноваженим представником, не надають подібних гарантії. Щоб уникнути будь-яких протиріч, постачальник магазину додатків не несе жодних гарантійних зобов’язань.

Обмеження відповідальності

У жодному разі Uponor не несе жодної відповідальності за будь-які непрямі, випадкові, особливі, каральні, зразкові або інші збитки (включаючи, але не обмежено, будь-які втрати прибутку, доходу чи даних, перерви у роботі, збитки, що виникли в результаті заміни товару або інші подібні втрати), що виникають внаслідок використання або неможливості використання Додатку чи Послуги, навіть якщо Uponor був повідомлений про можливість таких збитків. Сукупна відповідальність Uponor за прямі збитки, спричинені використанням неможливості використання Додатку, ні в якому разі не повинна перевищувати суму у розмірі 50 євро. Користувач не буде, і відмовляється від будь-якого права, намагатися відшкодувати будь-які інші збитки, включаючи непрямі, втрачені прибутки, спеціальні, непрямі або випадкові збитки від Uponor. Щоб уникнути будь-яких спорів, відповідальність постачальника магазину додатків не знімається у повному обсязі визначеним чинним законодавством.

Ніщо в цій ліцензійній угоді не обмежує відповідальність Uponor за будь-які збитки або втрати, спричинені його грубою необережністю чи навмисним порушенням, або за смерть від травм або інших збитків, які не можуть бути виключені відповідно до чинного законодавства.

Відшкодування

Користувач погоджується відшкодувати, захищати та утримувати Uponor, його партнерів, афілійованих осіб, підрядників, директорів, працівників, агентів та Провайдерів від будь -яких збитків, втрат та витрат, що прямо чи опосередковано виникають унаслідок: (i) дії та бездіяльність Користувача щодо використання Додатку; або (ii) порушення Користувачем цієї ліцензійної угоди та/або політики конфіденційності.

Строк та припинення дії угоди

Ліцензія Користувача згідно з цією ліцензійною угодою починається з дати, коли Користувач приймає цю ліцензійну угоду і завантажує, встановлює або іншим чином використовує Додаток, і припиняє діяти, коли Користувач припиняє його використання. Ліцензія Користувача негайно припиняється, якщо Користувач намагається обійти будь -які заходи технічного захисту, що використовуються у Додатку, або Користувач іншим чином використовує Додаток з порушенням умов цієї ліцензійної угоди. У такому випадку Користувач повинен знищити всі копії Додатку та припинити його використовувати.

Збір та використання інформації, Політика конфіденційності

Uponor визнає важливість захисту будь-якої інформації, зібраної про Користувачів за допомогою Додатку або будь-яким іншим чином. Політика конфіденційності Uponor зі змінами, які час від часу вносяться, доступна в меню Додатку та розповсюджується на дію цієї ліцензійної угоди. Політика конфіденційності визначає, як, чому і в якій мірі Uponor збирає та використовує особисту інформацію про Користувачів та будь-яку третю сторону. Завантажуючи, встановлюючи або використовуючи Додаток, Користувач погоджується з умовами та положеннями Політики конфіденційності та будь-якими умовами та положеннями.

Додаткові умови щодо Провайдерів

Постачальник App Store не несе відповідальності за будь-які претензії Користувача або будь -якої третьої сторони, що стосуються володіння та/або використання Додатку Користувачем, включаючи претензії щодо відповідальності за продукт, будь-які претензії, щодо того, що Додаток не відповідає будь-яким чинним законодавчим чи нормативним вимогам, претензії, що випливають із законів про захист прав споживачів або подібних нормативних актів, та вимоги будь-якої третьої сторони про те, що користування чи володіння Додатком Користувачем порушує права інтелектуальної власності третьої сторони.

Згідно цієї ліцензійної угоди, відповідальність Провайдера, виробника, мережевого оператора, виробника мобільного пристрою чи оператора мережі або будь -якої третьої сторони за будь-які послуги з підтримки чи технічного обслуговування повністю виключається.

Користувач заявляє та гарантує, що Користувач не знаходиться у країні, на яку поширюється ембарго уряду США, або яка була визначена Урядом США як країна, що підтримує терористів, і що Користувач не зазначений у жодних санкційних списках уряду США.

Користувач погоджується, що Провайдер App Store та його дочірні компанії є сторонніми бенефіціарами цієї ліцензійної угоди та що після прийняття Користувачем умов цієї ліцензійної угоди Провайдер App Store матиме право (і буде вважатися таким, що прийняв право) застосовувати цю Ліцензійну угоду щодо Користувача як третьої сторони-бенефіціара.

У випадку, якщо Додаток не відповідає чинним гарантіям, якщо такі існують, Користувач може повідомити про це Провайдера, у цьому випадку, а останній повинен повернути Користувачу суму вартості Додатку відповідно до політики Провайдера App Store.

У максимально допустимому чинним законодавством обсязі Провайдер App Store не несе жодних інших гарантійних зобов’язань щодо Додатку та будь-яких інших претензій, збитків, відповідальності, витрат чи втрат, пов’язаних із будь-яким порушенням будь-якої гарантії – це все знаходиться у зоні відповідальності Користувача.

Додаткові положення

Ця ліцензійна угода є повною угодою щодо використання Додатку, що укладено між Користувачем та Uponor та замінює усі попередні домовленості між ними.

Uponor залишає за собою право на власний розсуд змінювати, додавати або видаляти частини цієї ліцензійної угоди, розміщуючи оновлену ліцензійну угоду на веб -сайті Uponor. Користувач вважатиметься таким, що погодився з такими змінами, якщо він продовжує користуватися Додатком. Користувач завжди має право припинити дію ліцензії.

Якщо будь-яке положення цієї ліцензійної угоди з будь-якої причини вважається таким, що не підлягає виконанню, таке положення підлягає зміні лише в тій мірі, після якої він стане можливим для виконання, і на інші положення цієї ліцензійної угоди залишаються без зміни.

Будь-яке невиконання компанією Uponor умов цієї ліцензійної угоди або її положень не знімає зобов’язань Uponor щодо неї.

Uponor може в будь -який час і на власний розсуд припинити надавати доступ до Додатку без згоди користувачів. Проте, Uponor залишає за собою право завчасно повідомити про це Користувачів.

Uponor може призначити або повністю або частково делегувати права виконання зобов’язань згідно цієї ліцензійної угоди будь-якій третій особі чи організації, попередньо повідомивши про це або без попередження. Користувачі Додатку не можуть передавати будь-які правами або зобов’язаннями згідно цієї ліцензійної угоди без попередньої письмової згоди Uponor, і будь-яке несанкціоноване призначення та делегування прав будь-яким Користувачем є недійсним.

Чинне законодавство та вирішення спорів

Якщо інше не передбачено чинним законодавством, законодавство Німеччини застосовується для вирішення всіх спорів згідно цієї угоди , що вирішуються виключно Окружним судом Франкфурта, Німеччина.

Як виняток із вищезазначеного, для Користувачів, які використовують та проживають у Європейському Союзі  застосовуються закони держави-члена, в якій Користувач проживає.

Якщо у вас є запитання чи уточнення щодо цієї ліцензійної угоди, будь ласка, зв'яжіться з нами.

 

© Copyright Uponor Corporation, 2021 All rights reserved.