Menu
ТП Uponor GmbH - България

Uponor S-Press редуктор 50-40

Uponor S-Press редуктор 50-40

Uponor S-Press редуктор 50-40
Част №1046934
Количество

Техническа информация

Количество 13
Количество 2576
Мерна единицабр
Външен диаметър50 mm
дължина_L89 mm
дължина_L138 mm
дължина_L238 mm
Z_измерване_Z114 mm